1. STRATEGIA

Vuosi 2015 päätti strategiakauden 2010‒2015. Tavoite toteutui: Sansa vei evankeliumin kahden miljardin ihmisen ulottuville. Sansan tukemat ohjelmat olivat 2088 miljoonan ihmisen saatavilla radiossa, tv:ssä tai internetissä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Entistä enemmän hyödynnettiin mediatutkimusta. Se vahvisti työn suunnittelua ja seurantaa.

Työn painopiste siirtyi Aasiaan ja sen suurkaupunkeihin. Intiassa yhteistyö luterilaisten kirkkojen kanssa vahvistui. Tärkeimpänä työnä säilyi radio-ohjelmat vähemmistökielillä. Indonesiassa Sansa haki aktiivisesti yhteistyötä luterilaisten kirkkojen kanssa.

Vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä tuettiin entistä enemmän Aasiassa ja Lähi-idässä. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ohjattiin tukea kanaville, jotka parhaiten tavoittavat kristinuskosta kiinnostuneet. Sansa alkoi tukea kahta SAT-7 Parsin kansallista työntekijää.

Hanna-työ kasvoi reippaasti strategiakauden aikana. V. 2010 suomalaiset kustansivat Hanna-työn radio-ohjelmia kahdella kielellä ja v. 2015 kahdeksalla kielellä.

 

Kartta-menot-ulkomaat_vuosikertomus2015


2. AASIA VETÄÄ MEDIATEKNOLOGIAA MOBIILIIN

Intiassa Sansan radio- ja televisio-ohjelmat tarjosivat vuonna 2015 evankeliumin 405 miljoonalle intialaiselle 17 kielellä. Sansan työntekijät Marjut ja Amarjit Chugh toimivat Intiassa TWR-Intian työyhteydessä. Amarjit tuotti hindinkielistä tv-ohjelmaa Sinun toivosi. Marjut hoiti tiedotusta Suomeen. Suosittu ohjelma lähetettiin joka viikko kristillisellä Hyvä uutinen -kanavalla, jolla on 40 miljoonaa katsojaa.

Sansa ja Intian luterilaisten kirkkojen kattojärjestö, UELCI, kunnostivat studion Chennaissa ja perustivat 15-henkisen tiimin vastaamaan erikielisten ohjelmien äänityksestä.

Intian lisäksi Sansan ohjelmat ja sovellukset tarjosivat evankeliumin 1106 miljoonalle kuuntelijalle Indonesiassa, Japanissa, Kambodžassa, Kiinassa, Mongoliassa ja Thaimaassa.

FEBC-Indonesian kanssa käynnisteltiin radio-ohjelmakoulutusta teologisissa seminaareissa. FEBC-Indonesian ohjelma Perheen parhaaksi päivitettiin Rukoilemme yhdessä –ohjelmaksi, johon kuuntelijat soittavat huoliaan juontajan rukoiltaviksi. Muutos on ollut menestys. Myös muslimit ja hindut lähettävät rukousaiheitaan. Indonesiankielinen Naiset toivon lähteellä (NTL) on yksi TWR-Indonesian suosituimmista ohjelmista. Alueilla, joissa indonesian- tai jaavankielinen naistenohjelma ei kuulu paikallisradiossa, jaetaan Audio Mini Box -kuuntelulaitteita.

Kiinassa mediateknologian kehitys on nopeaa. Myös FEBC-Kiinan työssä tapahtui paljon. Paikallisradionsopimusten purkauduttua FEBC teki kesäkuuhun asti nuortenohjelmaa digitaaliseen radioon. Kun yhteistyö digiradion kanssa päättyi, ohjelma siirrettiin sosiaaliseen mediaan. Ohjelma on ollut menestys.

Eila Murphy tutki Aasian mediakäyttöä Suomesta käsin. Vähäsarjat työskentelivät TWR-Euroopan Itävallan-toimistossa. Jari hallinnoi TWR:n teknisiä projekteja Aasiassa ja Lähi-idässä ja Eeva koordinoi Euroopan Hanna-työtä.

3. SANSA MUILLA ALUEILLA

Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Etu- ja Keski-Aasiassa yht. 421 miljoonaa ihmistä saattoi seurata Sansan radio- ja tv-ohjelmia. Uusi yhteistyökumppani Caspari-keskus tuotti venäjänkielisille juutalaisille 32 nettitelevisio-ohjelmaa Oasis-median internetsivuille. Nuorten radio-ohjelma Syyriassa on sodan keskellä tärkeä toivon tuoja. Lähetystyöntekijä Mikael Tunér työskenteli SAT-7 Parsin televisio-ohjaajana Suomesta käsin.  Lähetystyöntekijät Marja-Liisa ja David Ezzine valmistivat tv-ohjelmia SAT-7 Arabic -kanavalle.

Afrikassa Sansan ohjelmille lasketaan 32 miljoonan potentiaalinen yleisö. Etiopian maaseudulla kuunnellaan Sansan tukemia amharan- ja oromonkielisiä lyhytaalto-ohjelmia. Kaupungeissa seurataan eniten televisiota.

Itä-Euroopassa Sansan ohjelmat vievät evankeliumin 124 miljoonan ihmisen ulottuville. Ohjelmia radioon ja televisioon tekivät Kroatian kirkon työntekijät Sansan tuella. Raili Tapio sekä Jakov ja Marja-Liisa Mrcela palasivat Suomeen. Ainoana lähetystyöntekijänä Kroatiassa jatkaa Kutinan seurakunnan kirkkoherra Elina Braz de Almeida. Venäjällä tuettiin Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon viestintätyötä Pietarissa ja rovasti-kunnallista mediatyötä Karjalan tasavallassa.

4. SANSA SUOMESSA

Vuonna 2015 syvennettiin yhteistyötä hiippakuntien kanssa. Kirkon uuden lähetystyön perussopimuksen mukaisesti Sansa osallistui kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien palkkaukseen lähes kuudella prosentilla (vastaa Sansan osuutta seurakuntien lähetyskannatuksesta).

Yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa vilkastuttaa mm. Sansan ja seurakuntien 225 yhteistyösopimusta. Yhä useampi seurakunta haki Sansan jäseneksi. Yhteisöjäseniä oli vuoden päättyessä 68, joista 14 liittyi vuonna 2015. Sansan ohjelmien raportointiin seurakunnille panostettiin.

Sansan aktiivisuus paikallisseurakunnassa ja medioissa innostaa ihmisiä hakemaan vapaaehtoiseksi värikkääseen medialähetystyöhön. Vuonna 2015 Sansalla oli lähes 400 säännöllistä vapaaehtoista. Vapaaehtoistoimintaa kehitettiin ja se niputettiin ja nimettiin uudelleen verkostotoiminnaksi. Sansa kutsui yhä tietoisemmin ja useammin vapaaehtoisia toteuttamaan yhteistä medialähetystyötä. Sansa liittyi ensimmäisenä järjestönä Kirkkopalvelujen vapaaehtoistyo.fi-verkkopalveluun.

Suurin osa Sansan vierailuista 140 seurakuntaan oli koulutettujen vapaaehtoisten toteuttamia. Heitä oli jo 37 eri puolilla Suomea. Sansan vierailuihin osallistui viime vuonna 29 055 kuulijaa. Sansan pienpiirejä toimi eri puolilla Suomea 172.

Sansan piirejä toimi eri puolilla Suomea 172. Niistä 85 oli Hanna-piirejä.

Kulujen jakautuminen kotimaantyössä

 • Suunnittelu & seuranta 244 024 €
 • Raamattu kannesta kanteen 161 930 €
 • Seurakuntapalvelut 149 676 €
 • Viestintä 126 598 €
 • Lähde-lehti 87 644 €
 • Vapaaehtoistoiminta 84 132 €
 • Varainhankinta 52 884 €
 • Hiippakunnallinen työ 36 760 €
 • Keräystoiminta 29 607 €
 • Hanna-työ 27 100 €
 • Nuoret aikuiset toiminta 26 583 €
 • Medialähetyspäivät 23 744 €

5. HANNA-TYÖ 15 v.

Sansa käynnisti Hanna-työn (Project Hannah) Suomessa v. 2000, minkä jälkeen se on kasvanut vuosi vuodelta. Viime vuonna rukouskalenterin tilaajia oli 1390 ja Hanna-piirejä 85, joista viime vuonna käynnistyi 14. Viisitoistavuotisjuhla sai peräti 12 ilmoittautumaan Hanna-työn lähettilääksi.

Marraskuussa 15-vuotisjuhlan päätapahtumiin, Uskomaton nainen -seminaareihin Turkuun ja Jyväskylään saatiin puhujaksi Project Hannahin perustaja-johtaja Marli Spieker. Laatuaan ensimmäinen Hanna-työn pohjoismainen neuvottelu (Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja) pidettiin konferenssien aattona.

6. VIESTINTÄ JA VARAINHANKINTA

Sansa tehosti viestintäänsä innostaakseen yhä useamman suomalaisen medialähetystyö-hön ja sen tukemiseen. Innostaminen oli myös vuoden 2015 lopussa toteutetun kotisivu-uudistuksen päätavoite. Sansan viestintä toteutui yhä enemmän sähköisesti.

Sosiaalisen median käyttö lisääntyi ja monipuolistui. Videoiden merkitys kasvoi edelleen: tapahtumien suoratoistoja, muita omia videoita ja webinaareja sekä lähetystyöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden videoita ladattiin 54 Sansan YouTubeen.

Tukijoille lähetettiin viisi Ristiaalloilla-kirjettä. Lähde ilmestyi kuusi kertaa. Kotimaa-lehden välissä jul-kaistiin keväällä ilmoitusliite Sansa Viesti.

Varainhankinnassa keskityttiin neljään keräykseen ja uusien lahjoittajien löytämiseen. Yksityisten lahjoitusten summa kasvoikin neljä prosenttia edellisvuodesta.

0
Seurakuntavierailua
0
Työntekijöitä
0
YouTube videoita
0
Sansa-piiriä
0
Seurakuntien yhteistyösopimuksia
0
FB-tykkääjää
0
Vapaaehtoista
0
Kuukausilahjoittajaa

7. HENKILÖSTÖ, HALLINTO  JA TALOUS

Sansan palveluksessa oli 35 työntekijää, joista 10 toimi lähetys- ja projektityöntekijöinä ulkomaantyössä.

Sansan vapaaehtoisia työntekijöitä oli jo enemmän kuin palkattuja. Vuonna 2015 Sansalla oli yhteensä 37 vapaaehtoista ja koulutettua seniori- ja aluetyöntekijää sekä Hanna-lähettilästä. Lisäksi 29 seurakunnassa toimi oma Sansa-lähettiläs.

Sansan kokonaistuotot olivat 3.583.250 euroa (2014: 3.693.789 euroa). Tuotot laskivat 3,0 prosenttia (2014 kasvua 4,5 %). Kokonaistuotot olivat 1,8 prosenttia budjetoituja pienemmät. Lähetyskannatustuotot (lahjoitustuotot) olivat 3.415.711 euroa (2014: 3 529 140) ja ne laskivat 3,2 prosenttia.

Seurakunnilta saatiin talousarvioavustuksia 1.244.278 euroa (2014: 1.230.793). Ne nousivat 1,1 pro-senttia huolimatta yhden suuren seurakuntayhtymän leikkauspäätöksistä. Talousarvioavustukset painottuvat yhä selvemmin nimikkokohteisiin. Seurakuntien vapaaehtoinen kannatus oli 564.733 euroa (2014: 606.729). Se laski 6,9 prosenttia edellisvuodesta.

Yksityinen vapaaehtoinen kannatus ilman testamentteja nousi 4,6 prosenttia ja oli yhteensä 1.394.784 euroa (2014: 1.333.054). Kasvua toivat erityisesti keräykset, joita järjestettiin neljä, sekä kotisivu-uudistus. Talouden tasapainon kannalta ratkaisevaksi muodostuivat testamenttilahjoitukset 211 915,78 euroa, jotka ylittivät talousarvion 81 915 eurolla.

Sansan kokonaiskulut olivat kertomusvuonna 3.592.821 euroa (2014: 3.608.198). Myös kokonaiskulut olivat 1,8 prosenttia budjetoituja pienemmät.

Vuoden 2015 taseen loppusumma oli 909.779 euroa. Tilikauden tuloksesta muodostui 9.571 euroa alijäämäinen (2014: kasvua 85.590), mikä on 0,3 prosenttia kaikista tuloista. Vuoden lopussa ei ollut pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Tuottojen jakaantuminen

 • Srk:ien talousarvioavustukset 35 %
 • Yksityiset suorat lahjoitukset 24 %
 • Srk:ien nimikkosopimustuotot 11 %
 • Keräykset 9 %
 • Testamenttituotot 6 %
 • Muut 15 %

Pin It on Pinterest

Haku