Hyppää sisältöön

Puhutaanko islamista ja sosiaalisesta mediasta?

Indonesialainen mies katselee pellonreunalla.

Sain tänään osallistua erittäin mielenkiintoiseen tapaamiseen täällä Jaavan saarella Indonesiassa. Kuulimme useita puheenvuoroja indonesialaisilta Jeesuksen seuraajilta, jotka palvelevat paikallisia muslimiyhteisöjä ja auttavat imaameja saarnaamaan uudenlaista sanomaa.

Nämä opetuslapset opettavat, mitä Koraani sanoo Jeesuksesta. He kouluttavat imaameja johtamaan perjantairukouksia ja pitämään saarnoja, joissa ei enää esitetä vääristyneitä käsityksiä Jeesuksesta ja Pyhistä Kirjoituksista. Jotkut näistä imaameista ovat Jeesuksen opetuslapsia, ja kaikilla heillä on myönteinen sanoma, jonka tarkoituksena on olla siunaukseksi paikalliselle yhteisölle. He myös lähettävät näitä Jeesusta seuraavia imaameja uusille alueilla kertomaan Jeesuksesta.  

Suomalainen tai ylipäänsä länsimainen käsitys islamista ei kovin helposti taivu käsittämään, miten tällainen on mahdollista. Ainakin itselleni oli tärkeää esittää kysymyksiä ja nähdä, miten syvällisesti ja tosissaan Jeesuksen seuraaminen täällä otetaan. Tarkoituksena on tarjota perinteeseen ja rituaaleihin keskittyvälle uskonnollisuudelle vaihtoehto, joka johtaa valoon, vapauteen ja iloon.

Samanlaista opetuslapsena kasvamisen ohjelmaa tarvittaisiin kipeästi myös Suomessa. Olemme keskimäärin ja yleisesti ottaen aivan liian tyytyväisiä perinteeseen ja rituaaleihin. 

Sosiaalinen media ja lähetystyö

Yksi osa keskustelua käytiin siitä, mikä merkitys medialla on tässä työssä. Radiolla on edelleen tärkeä sija Indonesian saarilla, mutta sosiaalisen median käyttö kasvaa voimakkaasti. Minkälaista sisältöä tulisi tuottaa eri alustoille? Mikä on somessa tehtävän työn tavoite ja merkitys? Indonesialaisilla ystävillä on selkeä käsitys siitä, että viime kädessä tavoite kohdistuu kohtaamisiin, jotka tapahtuvat ilman välissä olevaa laitetta: perheissä, ystävien kesken, lähiyhteisössä. 

Siinä hetkessä oivalsin jotain olennaista sosiaalisen median merkityksestä kristilliselle lähetystyölle. Ei olekaan ensisijaisesti kyse siitä, miten me tuotamme sisältöä someen. Sitäkin voidaan tehdä ja siitäkin on varmasti hyötyä. Mutta varsinaisesti on kyse päinvastaisesta liikkeestä. Some toimii kristillisen sanoman levittäjänä parhaiten silloin, kun kristityt kertovat aidosti ja omaperäisesti omasta tiestään Jeesuksen opetuslapsena. 

Ehkä meidän olisikin – sen sijaan, että investoimme sosiaalisen median sisällöntuotantoon – keskusteltava keskenämme sosiaalisesta mediasta. Ehkä parasta somelähetystyötä olisi inspiroida, kouluttaa ja tukea meitä tavallisia kristittyjä oman uskonpolkumme jakamiseen. 

Terveiset Jaavalta. Keskustellaan tästä lisää, kun tavataan. 

Katso videopäiväkirja Aasian-matkalta!

Blogin kuvituskuva: Masjid Maba / Unsplash