skip to Main Content
Näköala Rukoukseen

Näköala rukoukseen

Tänä paastonaikana olen yrittänyt raivata enemmän tilaa ja aikaa rukoukseen. Työmatkoilla olen kuunnellut vähemmän radiota ja rukoillut enemmän. Kotona keittiön pöydän äärellä olen viettänyt enemmän aikaa Raamatun kanssa. Erityisesti psalmi 25 on tullut läheiseksi tämän paaston aikana. Olen tuon psalmin sanoin rukoillut sekä itseni että läheisteni puolesta. Olen ottanut uudestaan käyttöön rukouskirjasen, johon kirjaan oivalluksia Raamatun äärellä sekä rukous- ja kiitosaiheita. Olen havainnut, että rukous ruokkii rukousta. Lisääntyneen rukouksen myötä myös kaipuu yhteiseen rukoukseen on kasvanut. Kutsuin parina iltana ystäviä rukoilemaan kanssani ja saimme yhdessä virvoittua yhteydestä Jumalan kanssa.

Töissä olen pari vuotta koordinoinut myös rukouskummitoimintaa. Olen saanut seurata, miten rukoukset ovat tukeneet sekä Sansan työntekijöitä henkilökohtaisesti että työn etenemistä. Lähetystyössä tarvitsemme paljon esirukousta, jotta kaukana asuva lähimmäisemme voisi kuulla evankeliumin omalla äidinkielellään. Tarvitsemme myös esirukousta, jotta seurakuntalainen Suomessa voisi kuulla, että evankeliumi menee perille ja työ tuottaa tulosta. Eräs rukouskummi kertoi, että esirukous syventää hänen omaa Jumala-suhdettaan. Rukouskummiksi voi ryhtyä kuka tahansa. Sijaiseni Tea Rasi otti eilen kopin rukouskummikoordinoinnista, kun siirryn nyt puoleksi vuodeksi muihin tehtäviin.

Jumalalle on kaikki mahdollista, näin Raamattu vakuuttaa meille. Inhimillisesti katsottuna vaikeissa tilanteissa Jumala voi avata uuden näkymän, oven tai polun eteenpäin. Saamme rukouksessa etsiä yhdessä Jumalan kanssa näitä uusia näkymiä ja polkuja.

”Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen.” Ef. 3:20-21

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku