skip to Main Content
Sydämen Salahuoneet

Sydämen salahuoneet

Katsoin viime viikolla tv-dokumentin, jossa vanhan kartanon ostaja oli löytänyt kartanosta lukitun huoneen. Kun se avattiin, huoneen sisällä oli siististi kalustettu huone, vanhoine lattialankkuineen ja kalusteineen hyvin säilyneenä. Ikään kuin joku olisi sen sellaisenaan jättänyt ja sulkenut oven pysyvästi pois lähtiessään.

Kun huoneen historiaa ja esineistöä alettiin tutkia, niiden takaa löytyi traagisia tarinoita. Kartanon isännän ensimmäinen vaimo oli kuollut syöpään, toinen vaimo kuoli keuhkotautiin vain kahdeksan kuukautta uuden avioliiton solmimisesta, kolmas vaimo kuoli aivokasvaimeen. Ensimmäisestä avioliitosta syntynyt perheen ainoa poika oli kuollut auto-onnettomuudessa vain 7-vuotiaana. Sen jälkeen huone oli lukittu.

Mieleeni nousi oman sydämemme salahuoneet, mitä kaikkea niihin kätkeytyy. Niistä voi löytyä historian kauneus, mutta voi löytyä myös historian painolasti, itkemättömät itkut, joita kannamme sisimmässämme. Ajoittain historian painolasti herää eloon, olemme menneisyytemme vankeja tahtomattammekin. Meillä on kullakin oma historiamme, jonka läpi elämää katsomme. Sydämen salahuoneet kertovat sen, että jostain syystä kivut eivät ole kasvaneet vahvuudeksi, vaan ne hallitsevat mielenmaisemaa, kun joku hipaisee kipeää muistoa.

Jumalan silmin

Jumala yksin näkee sisimpämme salahuoneet salatuimpaan saakka. Hän tuntee vahvuutemme mutta myös heikkoutemme. Rikkinäisinä ja epätäydellisinä Jumala käyttää meitä itse kutakin sillä paikalla, missä olemme juuri nyt.

Evankeliumi menee eteenpäin heikkouksistamme ja epätäydellisyydestä huolimatta. Muistamme Raamatusta Paavalin, joka oli erittäin kiivas mies. Silti Jumala käytti häntä välikappaleenaan, epätäydellisenä ja vajavaisena. Jumalan työ tapahtuu usein suuren heikkouden keskellä ja oman vajavuutemme keskellä, silloin kun emme voi luottaa itseemme vaan yksin Jumalaan.

Katso ihmistä

Sansan tämän vuoden teema on Katso ihmistä. Se piirtää kuvan meille mitä erilaisimmista kasvoista, eri kulttuureissa, kielissä ja uskonnoissa. Ihminen on ihminen hunnun alla tai paljasjaloin, ihan se sama, mutta kuitenkin niin erilainen, yhtä täydellinen tai epätäydellinen kuin me itsekin. Katso ihmistä -vuositeema viestittää meitä näkemään kohteen, näkemään kasvot ja ihmisen sekä viemään medialähetystyön avulla evankeliumi sinne, missä se tavoittaa toisen ihmisen.

Maanosista Aasia on kristilliselle todistukselle suurin haaste. Sansan työn painopiste on Aasia tulevinakin vuosina. Aasia on väkirikkain ja myös vähiten evankelioitu maanosa. Ei-evankelioiduista kansoista 80 prosenttia asuu Aasiassa. Kristittyjen määrä vaihtelee 1−2 prosenttia.

Tällä hetkellä koulutamme Aasian eri maissa toimittajia hallitsemaan sosiaalisen median mahdollisuudet evankelioinnin apuvälineenä. Olemme sitoutuneet viemään evankeliumia sinne, missä toivon sanomaa ei ole vielä koskaan kuultu ja missä medialähetystyö on tarkoituksenmukaisin keino evankeliumin levittämiseen.

Kasvoista kasvoihin

Sansan Katso ihmistä -vuositeema antaa kasvot myös heille, jotka ovat kuulleet ja vastaanottaneet Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajanaan ja syntien sovittajana. Osa kuuntelijoista elää maaseudulla hyvin karuissa ja köyhissä oloissa. Osalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa. Kuitenkin hekin tarvitsevat evankeliumia ja toivon sanomaa sydämiensä huoneisiin, joihin Jeesus tekee asunnon.

Jeesus katsoo ja näkee ihmisen, meidät jokaisen sellaisena kuin olemme. Hän näki tien vierellä ja pelloilla nekin ihmiset, joita kukaan muu ei nähnyt. Hän kutsuu ja haastaa meitä katsomaan ihmistä ja rakastamaan häntä sillä rakkaudella, millä hän on meitä ensin rakastanut.

Terapeutti ja kirjailija Tommy Hellsten on kääntänyt elämänkolhut ja menetykset vahvuudeksi. Hän sanoo: ”Heikkous on ihmisen arvokkain ominaisuus.” Jos uskallamme näyttää heikkoutemme, silloin tapahtuu jotakin suurta. On liian paljon ihmisiä, jotka ovat sisimmässään kivikovia, oman edun tai aseman tavoittelijoita ja ylpeitä, heiltä puuttuu herkkyys kuulla. Siitä syntyvät myös konfliktit ihmisten välillä. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on yksi ihmisen perustarve.

Tommy Hellsten ajattelee, että arvokkaimmat asiat tehdään sydämellä, ei järjellä. Kun uskaltaa näyttää haavoittuvuutensa, syntyy yhteys toiseen ihmiseen, kasvoista kasvoihin. Kun joku asia tehdään sydämellä, se alkaa väreillä ja kuplia. Se vetää ihmisiä puoleensa, aitous kiinnostaa. Sydämeltä sydämelle välitetty toivon uutinen ja ihmisen aito kohtaaminen, tavoitettu katse resonoi ja tuo tulevaisuuden ja toivon.

Kun Hellsten puhuu Jumalasta, hän puhuu ihmisen sisällä olevasta Jumalasta, siitä Jumalasta, joka asuu sydämen salatuimmissa huoneissa: ”Mitä enemmän ihminen lähestyy omaa todellista minuuttaan, hän lähestyy samalla Jumalaa itsessään”, minä olen minä ja hyvä tällaisenaan. Jumala näkee sisimpämme salatut huoneet, hänen läsnäolossaan pääsemme virtaukseen, Jumalan virtaan, jossa on hyvä olla. Kaikista arvokkaimmat asiat ovat sydämessä, sen salatuissa huoneissa.

Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. Ainoastaan sydämellään näkee hyvin, sanotaan myös kirjassa Pikku prinssi.

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku