skip to Main Content

Hopp för kvinnor i Finland ingår i den internationella rörelsen TWR Women of Hope som har fem pelare:

  • att be
  • producera program
  • berätta om kvinnors situation och ställning
  • utbilda
  • ge understöd

Bön förenar
Kärnan i rörelsen är bönekalendern med en kort bön för varje dag i månaden. Ungefär 110 000 förebedjare runt om i världen ber enligt kalendern.

Temat kan vara något visst land eller en folkgrupp, någon omständighet som exempelvis skolgång för flickor.

I Finland ber över 100 bönegrupper enligt kalendern som har 1 700 prenumeranter.

Vill du vara med i rörelsen? Vill du starta upp en egen grupp? Du kan starta upp Hopp för kvinnorna -grupp i din egen församling.  Din grupp kunde vara den första svenskspråkig grupp i Finland!

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku