skip to Main Content

Mediamission Budbärarna (Sansa) söker en REGIONCHEF för Södra Finland och svenskspråkigt arbete särskilt i Borgå stift

Är du intresserad av internationellt arbete i mediamissionen? Kom med i vårt trevliga och engagerade arbetsteam.

Till regionchefen hör olika uppgifter i anslutning till Sansas verksamhet. Regionchefen representerar Sansa i Södra Finland och i de svenskspråkiga församlingarna inom Borgå stift. Regionchefen skall presentera mediamissionsarbetet för de anställda och medlemmarna i församlingarna och befrämja missionsarbetet vid olika evenemang i församlingarna. En viktig del av uppgiften är att rekrytera och utrusta volontärer. Regionchefen är ansvarig bland annat för Sansas svenska webbsidor och producerar svenskspråkigt material för församlingarna samt fungerar som redaktör för de svenska sidorna i Sansa-tidningen.

En lämplig utbildning för den sökande är lägre högskoleexamen eller annan motsavarande utbildning samt god förtrogenhet med arbetsområdet för missionen. Dessutom förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda eller nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska. Som merit vid skötseln räknas goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Som merit räknas också god kommunikations- och interaktionsförmåga, flytande skriftlig framställning, ett flexibelt, nätverkande och utvecklande grepp om arbetet, initiativförmåga och förmåga till självständigt arbete, erfarenhet med Microsoft 365-programmet samt olika layout-programmen. En egen bil underlättar skötseln av tjänsten.

Personen vi söker brinner för missionsarbete och njuter av att arbeta med människor.

Anställningsförhållandet gäller tills vidare och tillsättas enligt överenskommelse under vårvintern. Lönen bestäms enligt kollektivavtalet för kristliga organisationer. Uppgiften tillhör kravgrupp 4 i kollektivavtalet. En prövotid på 6 månader tillämpas.

Ansökningar inklusive CV och bilagor skickas till Mediamission Budbärarna per e-post med rubriken ”regionchef” till adressen rekrytointi@sansa.fi senast torsdagen 17.3.2022.

På eventuella frågor svarar servicedirektör Marja Soikkeli: 7.2. & 9.2. kl. 14.30-16.30 och 16.3. kl. 9.30-10.30, tfn 050 551 6130 och marja.soikkeli@sansa.fi.

 

Sansa på svenska

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku