skip to Main Content

Hopp för kvinnor donering

Hopp för kvinnor arbetar för att allt fler kvinnor ska kunna höra att de är värdefulla, få hopp och ett människovärdigt liv.

En fjärdedel av tre miljarder kvinnor i världen är dömd att tro att de inte har något värde. Ingen skolgång, underkuvande, fattigdom, sjukdomar, krig och utnyttjande gör att det kan vara en kamp att hålla sig vid liv.

Från kuvad till värdefull

Hopp för kvinnor arbetar för att allt fler kvinnor ska kunna höra att de är värdefulla, få hopp och ett människovärdigt liv. Vårt mål är att kvinnor ska bli sedda, stiga ut ur mörkret in i ljuset, få en röst.

Naisia kadulla Intiassa.Trans World Radio
Women of Hope

Hopp för kvinnor i Finland ingår i den internationella rörelsen TWR Women of Hope som har fem pelare: att be, producera program, berätta om kvinnors situation och ställning, utbilda och ge understöd.

Kärnan i rörelsen är bönekalendern meden kort bön för varje dag i månaden. Ungefär 110 000 förebedjare runt om i världen ber enligt kalendern. Temat kan vara något visst land eller en folkgrupp, någon omständighet som exempelvis skolgång för flickor. Det finns över 100 bönegrupper i Finland.

Jag skall ge er en framtid och ett hopp Jer. 29:11

Donera nu till produktion och sändning av Hopp för kvinnor-program!

Användning av medel: Donationen kommer att användas för att producera Hopp för kvinnor program till Indonesien, Indien, Kambodja, norra Cypern, Turkiet och Centralasien, samt programmet Hidden Treasures för offer för sexuell exploatering. Om det finns fler donationer än vad som behövs för denna artikel, kommer överskottet att användas för andra mediasändningar via Sansa eller partners.

Tack!

Insamlingstillstånd:

ÅLR 2021/5956 Giltighetstid och -område: 1.8.2021-31.7.2022 landskapet Åland

Till att stödja det kristna mediearbetet som organisationens internationella partner utför, missionsarbete utomlands, den kroatiska evangeliska kyrkans församlinsarbete samt produktion och sändning av kristna radionprogram, utveckling ock produktion av medieverksamhet i Finland.

Fastlandet-Finland:

RA/2020/1017, beviljats 26.08.2020, Polisstyrelsen, giltighet från 01.01.2021


Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku