skip to Main Content

Kiitollinen SAT-7 Pars -kanavan katsoja lähetti viestin Telegram-sovelluksen kautta: ”Miten toivonkaan, että voisin tavata teidät ja kertoa kaikista niistä ihmisistä, jotka ovat löytäneet uskon Jeesukseen kanavanne kautta. Monien iranilaisten seurakuntien johtajat suosittelevat kanavaanne ja sen opetusohjelmia omien seurakuntiensa jäsenille. Ihmisiä tulee ensin Kristuksen tuntemiseen kanavanne kautta ja sen jälkeen sen opetusohjelmien kautta he oppivat tuntemaan Jeesusta paremmin.”

Iran SAT-7 Pars Telegram

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku