skip to Main Content
Suomen Evankelis-luterilaisen Kirkon Edustajat Tekevät Ekumeenista Historiaa Sveitsissä
Kutsuseminaarin suomalaiset Geneven ekumeenisessa instituutissa: Jukka Knuutti, Maika Vuori, Antti Kujanpää, Timo Reuhkala, Jaakko Rusama, Mervi Viuhko, Jukka Helle, Timo-Matti Haapiainen ja Anneli Vartiainen. Kuva: Camille Vianin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon edustajat tekevät ekumeenista historiaa Sveitsissä

Viisi suomalaista evankelis-luterilaisen kirkon asiantuntijaa luennoi torstaina 19. lokakuuta Kirkkojen maailmanneuvoston ekumeenisessa instituutissa, joka sijaitsee Bogis-Bosseyssa Sveitsissä. Heidän luentonsa kuuluvat Bosseyn Graduate Schoolin missiologian opetusohjelmaan. Graduate School on instituutin tohtori- ja tutkijakoulutusta.

Aiheina ovat Yhteinen todistus  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus, Jumalan lähetys ja Georg Vicedomin Missio Dei -malli, Aasian katolinen uskontoteologia sekä Kirkon lähetys ja nykyviestinnän haasteet. Luennoitsijoina toimivat Kirkon lähetysteologi, dosentti Jaakko Rusama, Reformaation merkkivuoden 2017 projektisihteeri Suomessa, teologian tohtori Timo-Matti Haapiainen, kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri Jukka Helle Kuopiosta sekä kumppanuustoiminnan johtaja Timo Reuhkala ja verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko Medialähetys Sanansaattajista (Sansa).

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on Luterilaisen maailmanliiton (LML), Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) ja Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) jäsen.

Kirkon lähetyksen uudet haasteet

Kirkon lähetystyön keskus ja Sansa ovat järjestäneet Sveitsiin seminaarimatkan 17.−20. lokakuuta. Missiologisen kutsuseminaarin yhteistyötahoina ovat KMN:n Bosseyn ekumeeninen instituutti Bogis-Bosseyssa ja Geneven ekumeenisessa keskuksessa LML, KMN sekä Ylioppilaiden kristillinen maailmanliitto. Seminaarin teema on Kirkon lähetyksen uudet haasteet.

Seminaarimatkan tavoitteita ovat muun muassa tuntemuksen ja ymmärryksen vahvistaminen lähetys- ja evankelioimistyössä sekä keinojen löytäminen ja innostaminen vaikuttamaan kansainvälisen ja ekumeenisen lähetystyön kysymyksissä kirkon uudistamiseksi. Seminaari liittyy Reformaation merkkivuoden 2017 viettoon sekä jatkaa lähetykseen liittyneen, LML:n toukokuussa 2017 pidetyn yleiskokouksen työskentelyä.

Suomalaisia matkassa yhdeksän

Seminaari tapahtuu vuorovaikutuksessa erityisesti Bosseyn ekumeenisen instituutin opiskelijoiden kanssa. He ovat kotoisin eri puolilta maailmaa. Matkaan osallistuvia on pyydetty ennalta miettimään muun muassa henkilökohtaisia tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan vaikuttamistyöhön.

Suomalaiseen ryhmään kuuluu yhdeksän missiologian ja lähetystyön asiantuntijaa. He käyvät matkan aikana myös keskusteluja Kirkkojen maailmanneuvoston ja Luterilaisen maailmanliiton pääsihteereiden ja kyseisten järjestöjen lähetysosastojen johtohenkilöiden kanssa. Keskeisenä aiheena näissä tapaamisissa on maailmanlähetyskonferenssi, joka pidetään maaliskuussa 2018 Tansanian Arushassa.

Jaakko Rusama ja Leena Punkari

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku