skip to Main Content

Sansa (Mediamission Budbärarna ) och dess partnerorganisationer för ut evangeliet till folkgrupper som annars har svårt att få höra om Kristus. Elektronisk media är vårt främsta verktyg. Sansas huvudsakliga målområde är Asien och i synnerhet Indien, samt Mellanöstern och Nordafrika. Majoriteten av alla människor som aldrig hört talas om Kristus bor i dessa områden.

Överallt i världen hör människor på radio, ser på TV, använder internet och smarttelefoner. Dessa medier utgör också fantastiska verktyg för att berätta om evangeliet i länder som är stängda för kristendomen.

Missionsuppdraget är ett samarbete

Utöver lokala lutherska kyrkor samarbetar Sansa också med Lutherska världsförbundet (mediaskolning och radioprojekt), TWR (Trans World Radio; radioarbete i Asien, Afrika och Mellanöstern), FEBC International (Far East Broadcasting Company; radio, internet, mobiltelefoner, utbildning i Asien) samt kanalfamiljen SAT-7 (TV-arbete på arabiska, persiska och turkiska i Mellanöstern).

Vi stöder medialt innehåll som är: Kristuscentrerat, lokalt, språkligt och kulturellt anpassat, holistiskt och interaktivt. Vi arbetar på att stärka den lokala kapaciteten för produktion och mediakunnande.

Mediamission sedan 1973

Sansa grundades år 1973 utifrån en längtan att föra evangeliet till länderna bakom järnridån. För närvarande har vi cirka 20 anställda, 9 missionärer och över 500 volontärer. Årsbudgeten är cirka 3,4 miljoner euro (2020). I Finland samarbetar vi till största delen med lutherska församlingar och församlingsbor.

Sansa är en av Finlands evangelisk-lutherska kyrkas sju missionsorganisationer. Vi arbetar ekumeniskt utgående från den lutherska bekännelsen, i samarbete med organisationer som representerar den kristna tron utifrån olika traditioner.

Sansa är aktiv medlem i Finska missionsrådet och en partnerorganisation för Ekumeniska Rådet i Finland.

Om du är intresserad att berätta om evangeliet för dem som inte hört det tidigare, ta kontakt med oss.
Tillsammans kan vi föra det glada budskapet vidare!

Helmi Mikkonen, Koordinator, global mission, tfn +358 50 564 3511
Arto Antturi, Verksamhetsledare, tfn +358504700078

Mediamission Budbärarna rf.
Medialähetys Sanansaattajat (Sansa)
PB 13, 05801 Hyvinge, Finland

IBAN: FI37 5062 0320 0320 18
BIC: OKOYFIHH


Insamlingstillstånd:

ÅLR 2021/5956 Giltighetstid och -område: 1.8.2021-31.7.2022 landskapet Åland

Till att stödja det kristna mediearbetet som organisationens internationella partner utför, missionsarbete utomlands, den kroatiska evangeliska kyrkans församlinsarbete samt produktion och sändning av kristna radionprogram, utveckling ock produktion av medieverksamhet i Finland.

Fastlandet-Finland:

RA/2020/1017, beviljats 26.08.2020, Polisstyrelsen, giltighet från 01.01.2021

Pin It on Pinterest

Back To Top