skip to Main Content
Terveisiä #Twittenbergistä Reformaation Merkkivuoden Kunniaksi
Sansan julkaisemat merkkivuoden twiitit tunnistaa aihesanasta #Twittenberg. Kuva: Sami Heinomo.

Terveisiä #Twittenbergistä reformaation merkkivuoden kunniaksi

Tiedätkö, milloin Martti Luther syntyi? Entä milloin hän julkaisi 95 teesiään? Mitä teeseissä luki? Mitä niiden julkaisemisesta seurasi? Mitä tekemistä Lutherilla, teeseillä ja reformaatiolla on meidän kanssamme?

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vietetään reformaation merkkivuotta 30.10.2016–5.11.2017. Vuoden tarkoituksena on avata reformaation merkitystä nykypäivän ihmiselle sekä innostaa tutustumaan omiin kulttuurisiin ja uskonnollisiin juuriimme.

Reformaation merkkivuotta juhlitaan myös ekumeenisesti ja maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Saksassa sijaitseva Wittenberg on erittäin keskeinen toimija merkkivuoden vietossa.

Teesit olivat ensimmäinen mediatapahtuma

Lutherin julkaisemat teesit eivät jääneet huomiotta, vaan ne johtivat tapahtumaketjuun, jolla on vaikutusta meidänkin elämäämme. Pyrkiessään pitämään kiinni alkuperäisestä sanomasta Luther joutui arvostelemaan katolisen kirkon silloin vallalla olevaa tulkintaa traditiosta, tunnetuimpana esimerkkinä anekauppa. Tämä johti esimerkiksi kielen, koulutusjärjestelmän, kulttuurin, lainsäädännön, kirkollisen elämän ja monen muun asian myllytykseen. Sillä oli vaikutuksensa myös luterilaisen kirkon syntymiseen.

Reformaation ajatukset ovat levinneet kaikkialle maailmaan muuttoliikkeen ja lähetystyön seurauksena. Suomessa reformaation ajatukset levisivät muun muassa suomen kirjakielen isänä tunnetun Mikael Agricolan välittämänä.

Mediatapahtumasta on kirjoitettu myös viimeisimmässä Lähde-lehdessä.

Sansa twiittaa #Twittenbergistä

Lutherin elämää, hänen kirjallista tuotantoaan sekä Wittenbergistä alkanutta reformaatiota voi merkkivuoden aikana seurata Twitteristä, twitter.com/Sanansaattajat. Viikoittain käymme läpi Lutherin elämän tärkeitä tapahtumia, siteeraamme hänen (ja ehkä muidenkin) kirjoituksia, nostamme esiin reformaation vaikutuksia ja mietimme niiden merkityksiä omassa elämässämme.

Sansan julkaisemat merkkivuoden twiitit tunnistaa #Twittenberg-aihesanasta. Sanassa yhdistyvät Twitter ja Wittenberg.

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku