Testamentin laatiminen - seniori saa apua testamenttiasioissa

Testamenttilahjoitus

Kun ikää karttuu, on hyvä miettiä mitä haluaa jättää jälkeensä. Jääkö sinun jälkeesi toivoa? Siirrätkö jotain kestävää uusille sukupolville? Medialähetystyö on kustannustehokasta. Käytetyillä varoilla tavoitetaan paljon ihmisiä. Jättämällä perintö kristilliselle medialähetystyölle, jätät jälkeesi työtä, joka koskettaa kuuntelijoita ja katselijoita kaukana tai lähellä. Jätät myös perinnön joka kestää. Enkelin sanoin italialaiselle sadanpäämiehelle:

”Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.” (Apt 10:4 KR38)

Niin, minkälaisen muiston itse haluat jättää?

Anna perinnöksi toivoa

Tämän sivun kautta testamentin voi tehdä helposti suoraan verkossa. Sen voi tehdä osittain tai kokonaan Sansan tekemään työhön kohdistuvana. Medialähetys Sanansaattajat tarjoaa oivat välineet perinnön siirtämiseen medialähetystyön keinoin mahdollisimman monelle. Maailma tarvitsee evankeliumia. Anna siis perinnöksi toivoa!

Laadi testamentti verkossa

Laadi henkilökohtainen ja oikeudellisesti pätevä testamentti maksutta lakitoimisto Lawlyn palvelussa. Sen tekeminen on helppoa. Voit jatkaa myöhemmin testamentin laatimista siitä kohtaa mihin jäit. Testamentti ei astu voimaan ennenkuin siinä on allekirjoituksesi ja kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Testamentin laatimista voi turvallisesti kokeilla palvelussa, maksuttomasti.

 

 

 

Osion kuva

Testamenttisi vaikuttaa pitkään

Testamenttiasioita miettiessä voi pohtia omia arvoja ja itselle tärkeitä asioita. Sansan testamenttisivun kautta voit laatia testamentin ja jättää tuleville sukupolville asti kestävä ja elämää muuttava kristillinen todistus – medialähetystyön välineiden kautta.

Moni pohjoismainen hyväntekeväisyys- ja lähetysjärjestö on ottanut käyttöönsä lakitoimisto Lawlyn palvelut helpottamaan testamentin laadintaa. Yhteistyössä lakitoimisto Lawlyn (lailli.fi) kanssa laaditun verkkopalvelun avulla voit laatia hyvin yksinkertaisesti testamenttisi turvallisesti ja halutessasi sisällyttää testamenttiisi Medialähetys Sanansaattajat ry eli Sansa (Y-tunnus: 0202008-0). Palvelu on ilmainen ja luottamuksellinen, eikä sen käyttö velvoita sinua kuitenkaan testamenttilahjoitukseen.

Osion kuva

Testamentti työhön kaikkialla

Arvostamme jokaista testamenttilahjoitusta Sansalle. Puhumme tässä erityisesti Sansan työn edunsaajien puolesta Sansan medialähetystyön työalueilla. Testamenttilahjoitus voi olla tietty rahasumma tai tietty osuus kiinteistöistä, asunto-osakkeista tai arvopapereistasi. Testamenttilahjoituksesi ohjautuu yleiskannatuksena kulloinkin tehtävään medialähetystyöhön. Kohteemme muuttuvat jonkin verran vuodesta toiseen. Toisia projekteja saadaan päätökseen ja uusia tulee tilalle. Siksi kohdentamista tiettyyn työalueeseen tai työmuotoon emme suosi. Yleishyödyllisenä yhteisönä Medialähetys Sanansaattajat ei maksa perintöveroa.

3 vaihetta

Voit laatia testamentin yksinkertaisesti verkossa, käymällä läpi seuraavat kolme vaihetta.

1. Vastaa kysymyksiin

Vastaustesi perusteella laaditaan henkilökohtaiseen tilanteeseesi sopiva testamentti.

2. Juristi laatii sopimuksen

Puolueeton Lawlyn (lailli.fi) juristi varmistaa, että testamenttisi laaditaan tahtosi mukaisesti ja on oikeudellisesti pätevässä muodossa.

3. Asiakirja toimitetaan sinulle

Lataa testamentti suoraan verkosta tai valitse, että asiakirja lähetetään kotiosoitteeseesi. Allekirjoita ja hanki todistajat yksinkertaisten ohjeiden mukaisesti. Sitten kaikki on valmista!

Muista säilyttää testamentti siten, että se on saatavilla saatavilla silloin kun sille on tarve. Selkeyden vuoksi olisi hyvä, että testamentti laaditaan vain yhtenä kappaleena.  Tällöin testamentin peruuttaminen on helppoa. Vanha testamentti yksinkertaisesti hävitetään. Mikäli tämän jälkeen haluaa laatia uuden testamentin, voi vanhan testamentin peruuttamisesta mainita tässä uudessa testamentissa.

 

Osion kuva

Usein kysytyt kysymykset testamenttilahjoittamisesta

Mikä on testamentti?

Testamentti on asiakirja, jolla määräät, mitä omaisuudellesi tapahtuu poismenosi jälkeen. Voit esimerkiksi määrittää, että tietty henkilö tai organisaatio saa tietyn asian, omaisuuserän tai sen osuuden jäämistöstäsi. Testamenttiisi voi kirjata ehtoja, jotka soveltuvat testamentillasi saatuun omaisuuteen.

Milloin testamentti tulisi tehdä?

Monet kokevat testamentin laatimisen vaikeaksi ja suunnittelevat laativansa sen ”sitten joskus”. Testamentti on kuitenkin hyvä laatia iästä riippumatta, jos haluaa määrittää mitä elämän aikana hankitulla omaisuudella tehdään. Tällä välttyy myös tilanteilta, joissa esimerkiksi muistisairaus tai muu vastaava seikka voisi estää oman tahdonilmaisun tekemisen myöhemmin. Tulevasta kun emme tiedä, dokumenttia voidaan tarvita aiemminkin. Toisaalta testamenttia voi myöhemmin muuttaa, mikäli omaistesi tai omat olosuhteesi muuttuvat. Olisi hyvä laatia testamentti nyt, kun asiaa pohdit. Siksi Sansa on mahdollistanut Sansan ulkopuolisen palvelun kautta helpon testamentinteon.

Voiko testamentin laatia itse?

Näin voi tehdä, mutta juristien suositusta omatoimisuuteen ei ole. Muotoseikat ja monet muut asiat voivat pahimmillaan estää  itse tehdyn testamentin toteuttamisen oman tahtosi mukaisesti. Näin tärkeässä asiassa on turvallisinta antaa ammattilaisen auttaa, jotta asiat tulevat tehdyksi oikein. Laatimalla testamentti Lawlyn (lailli.fi) palvelussa, voit olla varma, että dokumentti tulee laadittua tilanteeseesi sopivana ja oikein.

Mitä kaikkea voi testamentata?

Jos olet lapseton, voit testamentata koko omaisuutesi. Jos sinulla on lapsia, he saavat lakiosansa jättämästäsi perinnöstäsi. Lakiosaan kuuluu yleensä puolet omaisuudestasi. Testamentissasi voit määrätä varallisuutesi jaosta haluamallasi tavalla. Varallisuutta ovat esimerkiksi mahdollisesti omistamasi kiinteistöt, arvopaperit, rahavarat ja muu omaisuus.

Kiinnostaako testamenttaaminen järjestötyölle?

Jos haluat testamentata järjestötyöhön esimerkiksi Sansalle osuuksia testamentista, on hyvä miettiä, että testamentatun omaisuuden rahaksi muuttaminen on järjestön kannalta järkevää. Sansa ei esimerkiksi tarvitse huonekaluja tai esineitä, koska meillä ei ole sellaisten myyntitoimintaa. Osana asunto-omaisuutta toki järjestämme kaiken tarvittavan omaisuuserien myymisen, mikäli perillisiä tai muita testamentin osakkaita ei ole. Vähäarvoisten esineiden ja omistusten pilkkominen esimerkiksi monelle järjestölle ei aina ole yksittäiselle järjestölle kannattavaa vastaanotettavaksi. Näitä asioita on testamenttia laadittaessa hyvä pitää mielessä, että testamenttisi olisi aikanaan toteutettavissa tahtosi mukaisesti.

Mistä tietää, että testamentti on voimassa?

Ollakseen pätevä, testamentti on:

 1. laadittava lain edellyttämässä muodossa
 2. laadittava kirjallisesti ja allekirjoitettava
 3. kahden esteettömän todistajan tulee todistaa testamentti allekirjoituksillaan.

Todistajien tulee kirjoittaa nimikirjoituksensa testamenttiin ollessaan kumpikin yhtä aikaa läsnä testamentin tekijän kanssa, kun tämä allekirjoittaa testamentin tai ilmaisee siinä olevan allekirjoituksensa omaksensa.

Ketkä EIVÄT VOI toimia testamentin todistajana, vaan ovat esteellisiä toimeen:

 • Alle 15-vuotias henkilö
 • Henkilö, jolla on allekirjoitushetkellä sieluntoiminnan häiriö, esim. päihtymystila
 • Testamentin tekijän aviopuoliso (entinen aviopuoliso ei ole esteellinen)
 • Testamentin tekijään suoraan etenevässä tai takenevassa sukulaisuudessa olevat henkilöt
  • testamentin tekijän lapset ja lapsen lapset
  • testamentin tekijän vanhemmat ja isovanhemmat
 • Testamentin tekijän ottolapsi tai ottovanhempi
 • Testamentin tekijän sisarukset ja puolisisarukset
 • Sukulaisuus- tai lankoussuhteessa (avioliittoon perustuva sukulaisuus, esim. sisaren puoliso) testamentin tekijään olevat henkilöt
 • Sukulaisen aviopuoliso
 • Kukaan ei voi todistaa testamenttia, joka tehdään hänen tai hänelle läheisen henkilön hyväksi.

Testamentti ei ole valmis ennen kuin se on allekirjoitettu ja todistettu.

Miten testamentin teko aloitetaan?

Testamentinteon voi siis aloittaa kaikessa rauhassa lailli.fi sivulla, jonne tältä sivulta on suora linkki. Sitä kautta laatimaasi testamenttiin voit halutessasi lisätä järjestöjä, kuten Medialähetys Sanansaattajat, mutta voit käyttää palvelua myös järjestötyölle testamenttaamatta. Jos matkan varrella joku asia pohdituttaa, voit koska tahansa keskeyttää asiakirjan laadinnan ja jatkaa myöhemmin.

Testamentin säilyttäminen

Selkeyden vuoksi olisi hyvä, että testamentti laaditaan vain yhtenä kappaleena. Silloin testamentin peruuttaminen on helppoa, hävittämällä vanha testamentti. Jos sen jälkeen halutaan laatia uusi testamentti, voi vanhan testamentin peruuttamisesta mainita uudessa testamentissa. Tämähän kuulostaa melkein raamatulliselta…

Alkuperäistä testamenttia voidaan säilyttää esimerkiksi pankin tallelokerossa ja testamentin mahdollista kopiota voi säilyttää testamentin tekijän kotona tai kopion voi luovuttaa testamentin saajan haltuun. Alkuperäisestä testamentista voi siis ottaa kopion.

Huomaa, että testamentti katsotaan peruutetuksi, mikäli sitä ei löydy testamentin tekijän poismenon jälkeen. Kopio ei riitä testamentin täytäntöönpanoon. Siksi testamentin säilyttäminen on tärkein asia testamentin täytäntöönpanossa.

Miten testamenttilahjoituksesi auttaa?

Medialähetys Sanansaattajille testamenttaaminen on useimmilla testamenttaajillamme jatkumoa sille Sansan työn arvostukselle, jota hän on lahjoittamalla usein jo vuosia osoittanut. Sama kristillisen medialähetystyö voi jatkua testamentin kautta. Sansan tehtävä on viedä evankeliumi sinne missä sitä eniten tarvitaan median kautta. Usein tämä tapahtuu alueilla, jossa kristillinen sanoma ei muuten pääse esille. Testamenttilahjoitus Sansalle tarjoaa sinulle mahdollisuuden jättää perintö, jonka vaikutukset tuntuvat elämää muuttavana, vaikkapa seuraavan tarinan tapaan:

 • Katmandussa Nepalissa vankilassa viruva mies sai tietää TWR-Intian Toivoa naisille –ohjelmista ja alkoi imemään opetusta niistä. Mies aloitti yhteydenpidon TWR-Intian toimistoon. Vanki sai tukea elämäänsä puheluista ja ohjelmista ja ymmärsi syntisyytensä ottamalla Jeesuksen vastaan. Sittemmin tämä Toivoa naisille –ohjelmia kuunteleva miesvanki aloitti Katmandun vankilassa oman radiokuuntelijaryhmän. Hän on kiitollinen ohjelmista, jotka löysivät hänet vankilan muurien takaa. Eikö ole erikoista? Näitä ohjelmia ei ole rakennettu miehiä varten, ei vankeja varten eikä suunnattu Nepaliin. Mutta niin vaan Jumala käytti näitä Sansan ja kenties sinunkin kustantamia ohjelmia tavoittamaan nepalilaisen vankilan asukkeja. Syntyi pieni herätys vankien keskuudessa.

Testamenttilahjoitus ohjautuu kokonaisuudessaan Sansan työhön. Sansa ei joudu maksamaan yleishyödyllisenä yhteisönä lahjoituksesta perintöveroa.

Saako testamenttiasioissa olla suoraan yhteydessä Sansaan?

Mikään ei estä olemasta yhteydessä Sansaan kysyäksesi lisätietoja. Meillä ei kuitenkaan ole suoraan lakiosaamista, vaan niissä asioissa käytämme ulkopuolista tuttua lakitoimistoa. Ulkopuolisen silmin tällaiset yhteydet järjestöön testamentin laatimisen tiimoilla voidaan kuitenkin tulkita sellaisiksi, että olisimme olleet vahvasti taivuttelemassa tai peräti painostamassa testamentin laadintaan järjestömme hyväksi. Sansa ei missään tapauksessa halua jättää tällaista tunnelmaa missään vapaaehtoisen lahjoittamisen asiassa. Kerromme mahdollisuudesta lahjoittaa, mutta päätös on täysin lahjoittajan.

Testamentin laadintaa emme siis edellä mainituista syistä halua tehdä. Emme myöskään käytä tai tarjoa valmiita Sansan hyväksi olevia testamenttipohjia, vaikka jotkut järjestöt sellaisia tarjoavat. Jos et halua käyttää tarjoamaamme ja helppokäyttöistä Lawlyn (lailli.fi) palvelua, voit toki ottaa yhteyden johonkin muuhunkin testamentin laatijaan. Lailli.fi palvelu olisi sinulle kuitenkin ilmainen ja turvallinen palvelu käytettäväksi.

Luottamuksellisuus

Testamentti on aina luottamuksellinen asia. Yleensä Sansa ei saa tietää testamenteista ennen kuin perunkirjoituksen yhteydessä saamme asiasta tietää testamenttaajan poismenon jälkeen. Jos haluat Sansan tietävän testamentistasi, pidämme tiedon luottamuksellisena antamatta tietoa muille, eläessäsi.

Aloita testamenttityökalulla

Sansan testamenttisivun linkin kautta pääsee testamenttityökaluun, jonka kautta testamentin suunnittelu on helppoa. Kuten jo mainittu, testamentin laatimista voi jatkaa myöhemmin, eikä se tule voimaan ennen allekirjoituksia ja todistajien allekirjoituksia. Siksi testamentin laatimisen voi tehdä kaikessa rauhassa. Lisätietoa voit myös hankkia lakiasiaintoimistoilta tai pankiltasi.

Testamentteja koskevat lakipykälät löytyvät Suomen Laki I -teoksesta, perintökaaren luvuista 9–16. Tässä linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040

Näiden pykälien läpikäyminen ei ole välttämätöntä tehdäksesi pätevää testamenttia. Lawlyn (lailli.fi) kautta tehty testamentti tulee varmasti muodollisesti päteväksi, mikäli todistajat, allekirjoitukset sekä dokumentin säilytys on kunnossa.

Testamentin laadintapalvelu

Ohessa on kuvaa Intian naisista vesiastioineen. Intian naiset on yksi monista Sansan kustantaman medialähetystyön tuotannon edunsaajista eli katsojista ja kuulijoista.

lailli.fi

Jos haluat jättää perintöä näiden ja lukemattomien muiden hyväksi Medialähetys Sanansaattajien kautta, laadi henkilökohtainen ja oikeudellisesti pätevä testamentti maksutta Lawlyn (lailli.fi) palvelussa. Lawly on verkossa toimiva, perhe- ja testamenttioikeuteen erikoistunut lakitoimisto. Heidän palvelunsa avulla voit helposti laatia henkilökohtaisiin tarpeisiisi mukautetun ja oikeudellisesti pätevän testamentin tietokoneellasi, tabletillasi tai puhelimellasi.

Palvelu neuvoo vaihe vaiheelta eteenpäin.

Testamentti on pätevä vasta kun allekirjoitat sen kahden esteettömän todistajan läsnäollessa.