skip to Main Content
Menestyvä Tiimi Tukee Sisäistä Hehkua
Miten tiimi toimii? Marko Pihlajamaa kertoo muiden lähetysjärjestöjen edustajille Sansan uudesta toimintatavasta. Kirkkohallituksen Jaakko Rusama toimi lähetysjärjestön tapaamisen isäntänä. Kuva: Liisa Heinänen.

Menestyvä tiimi tukee sisäistä hehkua

Työ on tehtävä kilvan, yhdessä ja iloiten

Tähän Kustaa Vilkunan ohjeistukseen Sansan henkilöstöpäällikkö Marko Pihlajamaa kiteytti Medialähetys Sanansaattajien työtavan kirkon lähetysjärjestöjen neuvottelussa torstaina.

Kirkkohallitus kutsui jo kolmannen kerran kirkon lähetysjärjestöjen vapaaehtois- ja verkostotoiminnasta vastaavia, vapaaehtoisia ja lähestysjärjestöjen tiedottajia yhteen. Tällä kerralla Marko Pihlajamaa esitteli Sansassa omaksuttua prosessijohtamista, joka perustuu tiimeihin:

– Tavoitteemme on suunnata voimavarat julistukseen. Tärkein on, että ihminen kuulisi evankeliumin. Hän ei ole kiinnostunut organisaatiostamme vaan miten hänet kohdataan. Olemme häntä varten.

Täydennetään toisiamme

Kirkon lähetyskeskuksen lähetysteologin Jaakko Rusaman kokoonkutsumaan neuvotteluun osallistuivat lähes kaikki kirkon lähetysjärjestöt. Vain Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland puuttui. Sansan työntekijöitä ja vapaaehtoisia oli mukaan 10. Kaikkiaan osallistujia oli 31. Heitä kiinnosti, miten Sansan toimintamallin muutos on sujunut ja mitä etua siitä on verrattuna perinteiseen malliin.

– Maailma muuttuu nopeasti. Uusi malli joustaa ja muuntuu vanhaa helpommin. Päätöksiä voidaan tehdä nopeasti, Pihlajamaa vastasi. Hän korosti, että tiimin jäsenten tulee olla sitoutuneita yhteiseen päämäärään.

– Tiimin jäsenillä on toisiaan täydentäviä taitoja. Menestyvä tiimi tukee luovaa ajattelua ja sisäistä hehkua.

Näytä se tekoina

Kirkon lähestyön keskuksen johtaja Risto Jukko vei omassa puheenvuorossaan kuuntelijat seuraamaan Jeesuksen ja Pietarin kohtaamista ylösnousemuksen jälkeen. Jeesus kysyi Pietarilta kolme kertaa, rakastaako Pietari Jeesusta. Jeesus ei jatkanut, että rakasta enemmän vaan hän antoi tehtävän: Kaitse minun lampaitani. Hän pyysi näyttämään rakkauden tekoina. Siihen meitä viedään ja johdatetaan.

Liisa Heinänen

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku