skip to Main Content

Med detta beställningsformulär kommer du att gå med i ringen av vänner till en Sansa-missionär eller projektarbetare och prenumerera på hans eller hennes gratis vänbrev.

Det är ytterst viktigt för vårt projektarbetare att vara skickad av vänner medan de får bönstöd och lyssnaröron. Välkommen som vän och supporter!

  • Bli en missionärs vän

    Klicka på namnet på den person vars nyhets- / vänbrev du vill ha i din e-post. Slutligen trycker du på knappen "Skicka".

Mikael Tunér


Pin It on Pinterest

Back To Top