skip to Main Content

Sansan vuosikertomus 2018
SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto
– Lähetys käynnissä – evankeliumi kulkee eteenpäin ajattomasti ja rajattomasti
– Ulkomaantyön menot alueittain

Toiminta ulkomailla
– Intia
– Aasia
– Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka
– Afrikka
– Eurooppa

Toiminta kotimaassa
– 2018 teemavuotena muodostettiin yhteys Intiaan
– Sähköinen viestintä ja varainhankinta vahvistuivat

Talous
– Tuotot
– Kulut

.

Johdanto
Sansan_työaluekartta-INTIA

SANSAN TYÖN VAIKUTUSALUE

36 kielellä mediasisältöjä radioon, televisioon, nettiin, mobiilisovelluksiin ja erilaisiin kuuntelulaitteisiin Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa.

Johdanto

Lähetys käynnissä − evankeliumi kulkee eteenpäin ajattomasti ja rajattomasti

Digitalisaatio ja mobiilisovelluksien kasvava käyttö mahdollistavat Jeesuksen tunnetuksi tekemisen rajattomasti ja kustannustehokkaasti Sansan työalueilla. Toivon sanoma on yhä useammin käden ulottuvilla, omassa kännykässä. Erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä Sansa on panostanut yhdessä kumppaniensa kanssa digitalisaation ja mobiiliteknologian hyödyntämiseen evankeliumin välittämiseksi. Vuonna 2018 yhteistyökumppanien käyttöön valmistui mm. kaksi mobiilisovellusta, joiden kautta evankeliumi on miljoonien ihmisten ulottuvilla.

Vuonna 2018 juhlittiin monia pyöreitä vuosia: Sansan työ Intiassa alkoi 30 vuotta sitten, samoin kuin amharankielisen mediatyön tukeminen Etiopiassa. Hepreankielinen mediatyö Israelissa ja maithilinkielisten radio-ohjelmien tukeminen Intiassa puolestaan alkoivat 20 vuotta sitten.

Sansan kansainväliset
pääyhteistyö-
kumppanit:

Paikalliset luterilaiset kirkot

Ulkomaantyön menot alueittain

 • Eurooppa 9%
 • Lähi-itä 26%
 • Aasia 24%
 • Afrikka 4%
 • Globaali 6%
 • Ulkomaantyön suunnittelu ja seuranta 18%
 • Intia 13%

Lue lisää johdantoa

Johdanto

Vuosi 2018 oli Sansan strategiakauden 2016‒2020 kolmas vuosi. Toimintansa 45. vuonna Sansa syvensi medialähetystyötä erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä vahvistamalla kumppanien voimavaroja. Vuositeemana oli Yhteys muodostettu Intiaan juhlistaen Sansan Intian-työn 30 vuotta. Samoin amharankielisen mediatyön tukemisen aloittamisesta Etiopiassa tuli kuluneeksi 30 vuotta. Hepreankielinen mediatyö Israelissa sekä maithilinkieliset radio-ohjelmat Intiassa täyttivät 20 vuotta.

Strategian mukaisesti Sansa panosti digitaalisen median käytön vahvistamiseen alueilla, missä sillä on edellytykset tavoittaa suuri joukko käyttäjiä. Digitaalinen media on erinomainen keino toteuttaa lähetyskäskyä rajattomasti ja kustannustehokkaasti. Sansa tuki mobiilikehityshankkeita erityisesti Aasiassa.

Sansa tuki mediasisältöjä kaikkiaan 36 kielellä Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa. Sansan kansainväliset pääkumppanit olivat Trans World Radio (TWR), Far East Broadcasting Company (FEBC International), SAT-7, Luterilainen maailmanliitto (LML) ja paikalliset luterilaiset kirkot.

Sansa on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon medialähetysjärjestö. Lähetysjärjestön ja kirkon välisellä perussopimuksella sitoudumme kirkon tunnustukseen ja päätöksiin. Toteutamme medialähetystyön kautta kirkon lähetyksen peruslinjausta ”Yhteinen todistus”. Toimimme yh-dessä kirkon, hiippakuntien, seurakuntien ja muiden lähetysjärjestöjen kanssa. Vuoden lopussa 85 seurakuntaa oli Sansan yhteisöjäseniä. Sansalla oli yhteensä 214 yhteistyösopimusta 177 seurakunnan tai kappeliseurakunnan sekä neljän järjestön kanssa.

Kaikessa toiminnassamme noudatamme kirkon ekumeenisen strategian periaatteita. Sansa on Suomen lähetysneuvoston jäsen ja Suomen ekumeenisen neuvoston kumppanuusjärjestö. Kotimaassa Sansan työhön osallistui satoja vapaaehtoisia.

Evankeliumi eteenpäin – Sansan strategiakausi puolivälissä

Meneillään olevan strategiakauden visio on, että Sansa on median digitalisaation ja mobiilikäytön kasvun avulla jakanut toivon sanomaa Aasiassa ja Lähi-idässä heille, jotka eivät vielä tai enää tunne Jeesusta Kristusta. Strategiakauden puolivälissä voidaan todeta, että olemme saavuttaneet merkittäviä tuloksia median digitalisaation ja mobiilikäytön alueella. Erityisesti Aasiassa olemme kannustaneet kumppaneitamme siirtymään uuteen mediaan. Vuonna 2018 yhteistyökumppanimme saivat tuellamme valmiiksi kaksi mobiilisovellusta, joiden avulla evankeliumi on miljoonien ulottuvilla.

Haluamme entistä paremmin kohdentaa työlle lahjoitetut varat oikein. Siksi vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen on tärkeää. Seurannan ja arvioinnin kehittämiseen osaksi Sansan ulkomaantyötä perustettiin vuoden alussa tiimi. Yksi tiimin jäsen on mediatutkija, joka koulutti erityisesti Kambodžassa yhteistyökumppanimme työntekijöitä keräämään tietoa työn vaikuttavuudesta. Sansa hyväksyttiin kansainvälisen Intersearch-tutkimusyhteisön jäseneksi, joka tutkimuksen avulla kehittää kristillistä mediatyötä.

Ulkomaisten yhteistyökumppanien ja paikallisten toimijoiden keskinäisen yhteistyön vahvistaminen on yksi Sansan strategiakauden tavoitteista. Erityisesti Intiassa Sansa on tuonut luterilaisia kirkkoja yhteyteen TWR Intian kanssa ja näin on syntynyt hedelmällistä yhteistyötä. Mekong-alueella mediatyötä on pidetty esillä Mekong Mission Forumissa. Vahvimmin työ jatkuu Kambodžassa, mutta myös Myanmarin ja Thaimaan luterilaiset kirkot ovat kiinnostuneita tekemään mediatyötä.

.

Teemakuva_001
Toiminta-aluekartta_Intia

INTIA

Vuonna 2018 Sansa kustansi 936 radio-ohjelmaa 14 kielellä Intiassa.

Toiminta ulkomailla: Intia

Yhteys muodostettu Intiaan -teemavuonna juhlittiin Sansan ja TWR-Intian 30-vuotista yhteistyötä


Kolmekymmentä vuotta sitten Sansa aloitti yhteistyön TWR-Intian kanssa yhden etnisen vähemmistön, kurukhien tavoittamiseksi. Vuosikymmen myöhemmin työ alkoi maithilinkielisen väestön tavoittamiseksi. Pitkäjänteisen radiotyön tuloksena kristittyjen määrä on kasvanut ja uusia seurakuntia syntynyt.

Tänä päivänä Sansa ja TWR-Intia jakavat toivon sanomaa radion välityksellä 10 kielellä etnisten vähemmistöjen keskuudessa Biharin, Gujaratin ja Jharkhandin osavaltioiden alueella. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat luokitellaan Intiassa usein adiwaseiksi tai daliteiksi animistisen uskontonsa takia. He ovat hindulaisen kastijärjestelmän alapuolella. Vähemmistöjen keskuudessa on paljon mm. lukutaidottomuutta. Radio-ohjelmat auttavat tuntemaan kristinuskoa, vaikka ei osaisikaan lukea.

Gujaratin alueella on kuuluisa hindutemppeli, jossa on paljon munkiksi opiskelevia nuoria. Yksi näistä nuorista kuunteli TWR-Intian lähetyksiä ja halusi tietää lisää kristinuskosta. Hän kirjoitti paljon kirjeitä ja kysymyksiä ohjelmien tekijöille. Kerran hän vieraili studiolla. Studion henkilökunta pelästyi, kun munkin vaatteissa oleva mies oli ovella. Munkin esiteltyä itsensä he tunnistivat hänet ja päästivät si­sään. Munkki halusi itselleen kristillistä materiaalia, ja hänelle annettiin sitä. Ohjelmien tekijät myös vierailivat hänen luonaan temppelissä ja veivät lisää hänen pyytämäänsä materiaalia. Aikojen kuluessa nuori mies eteni temppelin johtavaksi munkiksi. Hän piti temppelissä kristillistä ope­tusta ja jakoi kristillistä materiaalia munkiksi opiskeleville luettavaksi. Välillä hän kirjoitti, ettei häntä saanut tulla tapaamaan tai lähettää materiaalia. Materiaalia lähetettiin vain hänen pyynnöstään. Yht­äkkiä, muutama vuosi sitten, yhteys munkkiin katkesi. Ohjelman tekijät vierailivat temppelissä, mutta eivät löytäneet häntä. Yhä tänäkään päivänä he eivät tiedä, mitä miehelle tapahtui. -Satyanand Samuel, TWR-Intia

Lue lisää Intiassa tehtävästä medialähetystyöstä

Intia

Vuonna 2018 Sansan medialähetyskumppani Intiassa, TWR Intia, täytti 40 vuotta ja juhlimme Sansan ja TWR Intian 30-vuotista yhteistyötä. Sansan työ Intiassa jakaantuu neljään osa-alueeseen: 1. radiotyö, 2. televisiotyö, 3. Toivoa naisille -työ ja 4. yhteistyö luterilaisten kirkkojen kanssa.

Sansa tuki TWR Intian radiotyötä 10 vähemmistökielellä pääsääntöisesti Biharin, Gujaratin ja Jharkhan-din osavaltioiden alueella. Vuonna 2018 tuli kuluneeksi 30 vuotta kurukhinkielisten ja 20 vuotta mait-hilinkielisten radio-ohjelmien aloittamisesta. Myös hindinkielisiä radio-ohjelmia Sansa alkoi tukea 1988, mutta tuki keskeytyi vuonna 1995 ja alkoi uudelleen 2013.

Radiotyö tapahtuu Intian erilaisten etnisten vähemmistöjen alueella. Nämä ovat Intiassa erityisiä alueita, joiden asukkaat on yleensä luokiteltu adiwaseiksi tai joskus daliteiksi. Heidän uskontonsa ei yleensä ole hindulaisuus vaan animismi, ja sosiaalisesti he ovat hindulaisen kastijärjestelmän alapuolella. Kristinusko leviää nopeimmin juuri näissä yhteisöissä.

Radiotyö toimii hyvin maaseudulla, jossa kaikissa kylissä ei ole sähköä eikä tarjolla paikallista radio-ohjelmaa. Siksi ihmiset kuuntelevat lähetyksiä lyhyillä ja keskipitkillä aalloilla. Ohjelmat ovat laajasti kuunneltuja, koska monesti ne ovat ainoita radio-ohjelmia heidän omalla kielellään. Lukutaidottomuus lisää radion merkitystä erityisesti maaseudulla.

Jharkhandin osavaltiossa ohjelmia tuottaa Sansan ja TWR Intian yhteistyötaho Evankelis-luterilainen Gossner-kirkko. Gujaratissa TWR toimii yhteistyössä metodistikirkon, Pohjois-Intian kirkon sekä itsenäisten kirkkojen kanssa.

Sansa tuki TWR Intian hindinkielisen televisiotyön tuotantoa ja lähetyksiä. Ohjelmat tavoittivat pääosin kaapelikanavilla ison osan Pohjois-Intian kaupungeista. TWR Intia suunnittelee ja tekee ohjelmat alusta alkaen sopiviksi siihen intialaiseen kontekstiin, jossa niitä katsotaan. On tärkeää, että kanavalla näkyy vain intialaisia ihmisiä kertomassa evankeliumia intialaisella tavalla. Kristillisen kaapelikanavan yleisö oli noin 200 miljoonaa. Sitä kautta lähetetty ohjelma tavoitti lähinnä kristittyjä ja joitakin ”etsijöitä”.

Toivoa naisille -työ tuotti ohjelmia neljän Intian osavaltion pääkielellä; hindiksi, gujaratiksi, tamiliksi ja orijaksi. Ohjelmat radioitiin keskipitkinä lähetyksinä ja ne kuuluivat parhaiten maaseudulla, jossa suurin osa Intian naisista asuu edelleen. Lisäksi ohjelmia jaettiin CD-levyjen ja SD-muistikorttien avulla.

Yhteistyö luterilaisten kirkkojen kanssa tapahtuu osallistumalla kirkkojen yhteistyöelimen United Evangelical Lutheran Churches in lndia (UELCI) toimintaan tukemalla kirkkojen mediatyötä ja -koulutusta Luterilaisen maailmanliiton (LML) hankkeessa. Radiotyön koulutuksessa oli mukana TWR Intia, ja kirkot toteuttivat hank­keen puitteissa radio-ohjelmia. Olemme saattaneet monia luterilaisia kirkkoja yhteyteen TWR Intian kanssa.

Se on lisännyt mediaosaamista luterilaisissa kirkoissa. Aloittees­tamme TWR Intia suunnitteli Jeyporen evankelis-luterilaiselle kirkolle studion akustoinnin, joka valmistuu vuonna 2019. Lisäksi olimme 2018 aktiivisesti mukana suunnittelemassa vuoden 2019 Round Table -kokousta UELCl:n luterilaisten jäsenkirkkojen kanssa. Monet UELCl:n 11 jäsenkirkoista ovat osoittaneet kiinnostuksensa toimia yhteis­työssä Sansan kanssa. UELCl-hankkeen vastuuhen kilö vaihtui kesken vuoden ja siksi hänen kutsumisensa Suomeen ei ollut ajankohtaista. Sansa teki Intian Gujaratin osavaltiossa evaluaation vuoden 2016 lo­pussa. Sen tulokset saatiin 2017 ja tulokset vaikuttivat vuoden 2018 suunnitelmaan siten, että Sansa lähti kohdistamaan työtä entistä tar­kemmin. Ohjelmia suunnattiin enemmän raamatunopetukseen ja ulospäin suuntautuvaan työhön innostamiseen. Tutkimus viittasi myös siihen, että ohjelmissa pitäisi opettaa enemmän sosiaalista vas­tuuta. Monet kristityt eivät tämän hetken Intian tilanteessa aina uskalla tuoda uskoaan esille. Vuoden aikana Intian poliittinen tilanne heikkeni kristittyjen, muslimien ja muiden vähemmistöjen kannalta. Hindunationalistisen hallinnon vaikutuksesta kiristynyt ilmapiiri näkyi mm. kirkkojen rahansiirtojen vaikeutu­misena ulkomailta. Sekä luterilaiset kirkot että TWR Intia joutuivat toimimaan entistä varovaisemmin, eikä isojen kokousten pitäminen ole enää helppoa. Ongelmat korostuivat alueilla, joilla on vähemmän kristittyjä.

Toiminta-aluekartta_Aasia

AASIA

Vuoden aikana suunniteltiin ja toteutettiin kristillisiä mobiilisovelluksia.

Toiminta ulkomailla: Aasia

Moderni media uskon, toivon ja rakkauden välittäjänä Aasiassa


Digitalisaation ja mobiiliteknologian kasvun myötä perinteinen kristillinen radiotoiminta on laajentunut tuottamaan ja jakamaan kristillistä mediasisältöä useilla eri kanavilla, kuten sosiaalisen median, älypuhelinsovellusten ja internetin välityksellä. Monien mediakanavien käyttö mahdollistaa evankeliumin sanoman välittämisen suurelle joukolle ja juuri sinne, missä ihmiset viettävät aikaansa. Sansan tuella valmistuivat uudet älypuhelinsovellukset Mongolian Wind FM -perheradiolle ja Taiwanin Voice of Salvation -studiolle. Myös Kambodžassa aloitettiin perheradio Voice of Loven (Krusa FM) mobiilisovelluksen tekeminen.

Sydämeni täyttyy ilolla ja olen onnellinen aina, kun kuuntelen ohjelmaanne. Jätän silloin muut touhut ja kuuntelen hiljaa. Avaan sydämeni oven ja annan sydämeni riemuita. -Nainen Kiinasta

Sansan tukema indonesialainen kriisiradiotiimi (First Response Radio) toimi Balin tulivuoren purkauksen ja Sulawesin tsunamin katastrofialueilla osana kansainvälistä avustustyötä.

Kiinassa viranomaiset tiukensivat kristittyjen ja seurakuntien toimintavapauksia. Määräykset vaikeuttivat myös Sansan yhteistyökumppanien toimintaa. Uusista rajoituksista huolimatta teologisen seminaarin (Seminary On The Air) koulutustoiminta laajentui. Hyvä raamatunopetus on Kiinan kristittyjen suurin tarve. Siihen Seminary on The Air vastaa kouluttamalla Raamattua tuntevia teologeja kasvavien seurakuntien työhön.

Lähetys- ja projektityöntekijät

Eila Murphy, mediatutkija FEBC International, Suomi.

Sirpa Rissanen, projektihallinnon asiantuntija, Wind FM, Mongolia.

Eeva Vähäsarja, Toivoa naisille -työn Euroopan ja CAMENA-alueen koordinaattori, TWR-Eurooppa, Wien.

Jari Vähäsarja, teknisen palvelutiimin tehtävät, TWR-Eurooppa, Wien.

Ilkka ja Päivi Kastepohja valmistautuivat TWR-Aasian palvelukseen Singaporeen.

Lue lisää Aasiassa tehtävästä medialähetystyöstä

Aasia

Aasiassa Sansa jatkoi mediayhteistyötä Indonesiassa, Japanissa, Kambodžassa, Kiinassa, Mongoliassa ja Thaimaassa, jotta miljoonat aasialaiset voisivat kuulla ilosanoman Jeesuksesta, kasvaa uskossa ja ymmärtää paremmin Raamattua. Lisäksi tuettiin indonesialaisen kriisiradiotiimin toimintavalmiutta jatkokouluttamalla. Vuoden aikana kriisiradiotiimit lähtivät Balin tulivuoren purkauksen ja Sulawesin tsunamin katastrofialueille osana kansainvälistä avustusorganisaatiota. Sansa on Luterilaisen maailmanliiton Mekong Mission Forumin jäsen.

Toimintavuosi oli muutosten ja kehityksen aikaa. Radiotoiminta laajeni jakamaan sisältöjä myös sosiaalisen median eri kanavilla, älypuhelinsovellusten ja internetin välityksellä. Tämä strategia lisäsi merkittävästi ohjelmapalautteiden määrää.

Mediakehityksen alueella valmistettiin älypuhelinsovellukset Mongoliaan perheradiolle, kiinankielinen sovellus Voice of Salvation -studiolle Taiwanilla sekä aloitet-tiin Kambodžassa toimivan perheradio Voice of Loven (Krusa FM) mobiilisovelluksen valmistus. Älypuhelinsovellukset ja sosiaalisen median käyttäjämäärät ovat erittäin suuria. Sansa on vuodesta 2013 tukenut kiinankielisen BaoBao-sovelluksen kehitystyötä. Vuonna 2018 tuki laajennettiin koskemaan muutakin kumppanin mobiilisovellusten kehitystyötä.

Kiinan viranomaiset tiukensivat kristittyjen ja seurakuntien toimintavapauksia. Määräykset vaikeuttivat myös kaikkea kiinankielistä mediatoimintaa, myös teologista Seminary On The Air (SOTA) -opetusta. Koulutustoiminta laajentui uusista rajoituksista huolimatta. Käyttöön otettiin uutta opiskeluteknologiaa, mikä mahdollistaa jatkossakin etäopiskelun myös Kiinasta. Useiden kiinalaisten seurakunnan johtajien mielestä Kiinan kristittyjen suurin tarve on saada hyvää raamatunopetusta. Siihen tarvitaan hyvin Raamattua tuntevia pastoreita ja raamatunopettajia.

Sansan Indonesian työ on sen aloitusvuodesta 1995 laajentunut merkittävästi. Työn kehittämistä ajatellen tehtäväksi suunniteltu kartoitus päätettiin siirtää myöhemmäksi, kun San-san läsnäolo alueella on vahvistunut uusien projektityöntekijöiden saavuttua alueelle 2019 alussa.

Sansan Aasian toiminnassa uutta on se, että vuosien tauon jälkeen Sansa lähetti suomalaispariskunnan projektityöntekijöiksi Aasiaan. Ilkka ja Päivi Kastepohja valmistautuivat Singaporeen muuttoon. Lähettämällä työparin Aasiaan Sansa toteuttaa strategiaa, jonka mukaan olemme läsnä ja lähempänä alueen yhteistyökumppaneita. Näin voimme ymmärtää Aasiassa tehtävää työtä paremmin ja keskittää yhteistyötä tärkeille alueille.

Toiminta-aluekartta_Lahi-ita

LÄHI-ITÄ JA POHJOIS-AFRIKKA

SAT-7 Pars -kanavalla opetetaan kristinuskon perusteita

Toiminta ulkomailla: Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Kristuksen rakkaus näkyväksi satelliittitelevision välityksellä


Satelliittitelevisioyhtiö SAT-7:n ohjelmat tekevät Kristuksen rakkautta näkyväksi Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa ja Turkissa. Sansan tuella tehdään kokonaisvaltaisia arabian-, persian- ja turkinkielisiä televisio-ohjelmia lapsille ja aikuisille. Vuonna 2016 toteutetun tutkimuksen mukaan arabiankieliset ohjelmat tavoittavat 21 miljoonaa katsojaa viikoittain. Persian- ja turkinkielisillä kanavilla on lisäksi miljoonia katsojia.

Israelissa yhteistyö Netivyah-keskuksen kanssa täytti 20 vuotta. Sansa tukee keskuksen tuottamaa hepreankielistä Pelastuksen ääni -radio-ohjelmaa.

Sansan seniorityöntekijä David Ezzine teki SAT-7 Arabic -kanavalle 52 arabiankielistä ohjelmaa vuodessa.

Lähetys- ja projektityöntekijät

Marja-Liisa Ezzine, lähetystyöntekijä, oli mukana SAT-7 Arabic -kanavalle tehtyjen 52 televisio-ohjelman suunnittelussa ja tuotannossa, Suomi/Ranska.

Mikael Tunér, tv-tuottaja, SAT-7 Pars, Suomi.

Kansalliset työntekijät

Parastoo Poortaheri, SAT-7 Pars, Kypros.

Samar Faysal, tuotantopäällikkö, SAT-7 Arabic/ SAT-7 Kids, Libanon.

Eräs nuori nainen seurasi SAT-7:n ohjelmia hyvin paljon ja soitteli usein ohjelmiin. Hän ei ollut kristitty taustaltaan eikä tuntenut yhtään kristittyä. Hänen tietonsa kristinuskosta olivat aluksi hyvin minimaa­liset. Seurattuaan ohjelmia pitkän aikaa ja alettuaan ymmärtää kristinuskon olemusta hän alkoi ky­sellä, miten voisi tulla kristityksi. Raamatunopettajat opettivat, että pitää uskoa Kristukseen ja tulla kastetuksi. He opettivat, että kaste liittää kirkkoon ja seurakuntaan. Nuori nainen oli kuitenkin kärsimätön ja halusi tulla kristityksi nopeasti, vaikka hänen ainut yhteytensä kristittyihin oli TV-kanava. Oh­jelman tekijät eivät olleet varmoja, onko nainen tosissaan, eivätkä voineet lähettää ketään tapaamaan häntä. Se olisi vaarallista, jos nainen olisikin asettamassa ansaa heille. Hän oli hyvin pettynyt erään puhelun aikana, kun häntä ei voitu auttaa heti kasteelle. Viestintään tuli pieni tauko, mutta myöhem­min nainen soitti iloisena uudelleen ja sanoi, että hän kastoi itse itsensä kristityksi. Tästä oli vielä pitkä tie siihen, että hän tapasi muita kristittyjä. -SAT-7:n tuleva toiminnanjohtaja Rita Elmounayer

Lue lisää Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikkassa tehtävästä medialähetystyöstä

Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka

Lähi-itä Lähi-idän alueen tärkein yhteistyökumppani on SAT-7-satelliittitelevisioyhtiö, joka tuottaa ja lähettää ohjel­mia arabiaksi, persiaksi ja turkiksi. Ohjelmien tavoitteena on tehdä Kristuksen rakkaus näkyväksi Lähi-idässä. SAT-7 järjestää vuosittain ison tapahtuman, jossa se kertoo työstään ja tulevaisuuden suunnitelmista sekä antaa hyvän annoksen punnittua tietoa Lähi-idän tilanteesta alueen kirkkojen näkökulmasta. Vuoden 2018 Network-tapahtumassa Sansan lähettämät työntekijät toimivat lavan teknisissä tehtävissä ja Sansan kansal­liset työntekijät juontajina ja esitysten ohjaajina.

Sansan seniorityöntekijä David Ezzine teki SAT-7 Arabic -kanavalle 52 arabiankielistä ohjelmaa vuodessa. Oh­jelmat olivat studiossa toimitettuja jumalanpalveluksia. Niiden tavoitteena oli antaa malli pienten kristittyjen ryhmien kokoontumiselle kodeissa. Niissä korostuivat luterilaisen (klassisen länsimaisen) jumalanpalveluksen malli ilman liturgisia osia. Paikallinen musiikki ja soittimet olivat vahvassa roolissa. Kuvaukset tehtiin 2018 Life Agape -studiolla Pariisissa.

SAT-7:n holistiset ohjelmat tavoittivat tutkimuksen (2016) mukaan 21 miljoonaa viikoittaista arabiankielisten kanavien katsojaa. Lisäksi persian ja turkinkielisillä kanavilla on miljoonia katsojia.

Turkissa Toivoa naisille -radio-ohjelman tuotanto ja lähetykset jatkuivat läpi vuoden, vaikka radioasema elää lopetusuhan alla valtion islamilaisen politiikan vuoksi. Kouluihin lisättiin islamin opetusta ja opposition jäse­niä sekä toimittajia vangittiin. Monista naisiin kohdistuvista rikoksista ei joudu vastuuseen ja niiden määrä onkin noussut. Toivoa naisille -ohjelma kertoi Jumalan rakkaudesta ja jokaisen arvosta Jumalan lapsena. Huh­tikuussa ohjelman koordinaattori vieraili Suomessa.

Israelissa Sansan yhteistyö Netivyah-keskuksen tuottamien hepreankielisten radio-ohjelmien tukemiseksi täytti 20 vuotta. Ohjelmat ovat kuunneltavissa myös internetissä. Caspari-keskus jatkoi venäjänjuutalaisille suunnatun raamatunopetusohjelman tuottamista nettitelevisioon. Vuoden lopussa ohjelman pituus muutet­tiin 20 minuutista kahdeksaan, ja katsojat olivat tyytyväisiä muutokseen.

Toiminta-aluekartta_Afrikka

AFRIKKA

Vuonna 2018 Sansa kustansi yhteensä 364 radio-ohjelmaa afarin, amharan ja oromon kielillä Etiopiassa.

Toiminta ulkomailla: Afrikka

Paimentolaisina elävien muslimien keskuudessa kristilliset radio-ohjelmat kiinnostavat

Vuonna 2018 tuli kuluneeksi 30 vuotta Sansan tuen aloittamisesta muslimeille suunnattujen amharankielisten radio-ohjelmien lähettämiseksi. Ohjelmat tuottaa Etiopian evankelinen Mekane Yesus -kirkko. Sansa kustantaa myös kirkon tuottamien oromon- ja afarinkielisten ohjelmien sekä amharankielisen lastenohjelman lähetyksen. Afarinkielisten ohjelmien lähetystä on tuettu 14 vuotta. Kuuntelijoiden joukossa on syntynyt uskoa, ja he ovat pyytäneet kirkon apua seurakunnan perustamiseen.

Eritreassa Sansa kustansi erityisesti perheille ja nuorille tuotettujen tigrinjankielisten ohjelmien lähetykset.

Kamerunin luterilainen kirkko ylläpitää Luterilaisen maailmanliiton avustuksella Radio Sawtu Linjiilaa, joka tavoittaa fulaneja keskisessä Länsi-Afrikassa. Fulanit ovat pääosin muslimeja ja perinteisesti paimentolaisia. Sansan tuella Sawtu Linjiila tekee fulfuldenkielisiä ohjelmia.

Vihasin aiemmin näitä ohjelmia, mutta olen silti kuunnellut niitä koko ajan. Nyt huomaan, että vi­hani sijaan on tullut rakkautta. En tiedä, onko minusta jo tullut kris­titty, mutta pelkään kristittynä ole­mista. Voitteko opastaa minua? -Tekstiviesti afarinkielisen ohjel­man kuuntelijalta

Lue lisää Afrikassa tehtävästä medialähetystyöstä

Afrikka

Sansa kustansi Etiopian Mekane Yesus -kirkon viestintäosaston mediayksikön tuottamien, muslimeille suunnattujen evanke­lioivien ohjelmien lähetykset amharan, oromon ja afarin kie­lillä, sekä amharankielisen lastenohjelman lähetykset. Etiopia­laisista 80 % asuu maaseudulla, ja radio on edelleen hyvä keino tavoittaa ihmiset. Etiopian muslimit ovat pääasiassa rauhan­tahtoisia ja ystävällisiä ja hyvin kiinnostuneita kristinuskosta. Sansan tuki amharankielisille ohjelmille täytti 30 vuotta. Afa­rinkielistä ohjelmaa on tehty 14 vuotta, ohjelman kuulijat ovat löytäneet uskon Jeesukseen ja ovat pyytäneet kirkolta apua seurakunnan perustamiseen.

Eritreassa Sansa kustansi erityisesti perheille ja nuorille tuotet­tujen tigrinjankielisten ohjelmien lähetykset.

Sawtu Linjiila -hanke tavoittaa fulanien etnisen vähemmistön jäseniä, jotka puhuvat fulfulden kieltä. Hanketta vetää Luterilainen maailmanliitto yhdessä Kamerunin luterilaisen kirkon kanssa. Tavoitteena oli viedä evankeliumi ful­fuldea puhuville, lähinnä muslimeille. Radioasema on kasvattanut 40 vuodessa hyvän tunnettuuden ja luot­tamuksen fulanien keskuudessa. Fulfludea puhuvat ihmiset ovat perinteisesti paimentolaisia mutta ovat ny­kyään suureksi osaksi asettuneet paikoilleen. Monet Boko Haramin taistelijat olivat fulaneja. Vuonna 2018 studio tuotti joka arkipäiväksi puolen tunnin ohjelman, joka lähetettiin Etelä-Saksasta lyhytaalloilla. Ohjelmat ovat osaksi sosiaalisia ja osaksi evankelioivaa raamatunopetusta. Sosiaaliset ohjelmat käsittelevät terveyden­hoitoa, hygieniaa ja maataloutta/karjanhoitoa. Ohjelmat tehdään fulfulden itäisellä murteella, jota puhutaan lähinnä Kamerunissa ja Nigeriassa sekä niitä ympäröivien maiden rajoilla.

Toiminta-aluekartta_Eurooppa

EUROOPPA

Yhteistyökirkot Kroatiassa ja Venäjällä tuottivat useita kristillisiä tv-ohjelmia.

Toiminta ulkomailla: Eurooppa

Luterilaisten kirkkojen mediatyötä Euroopassa

Sansan tuella Kroatian evankelinen kirkko teki radio- ja televisio-ohjelmia viikoittain Kroatian yleisradion eri aluelähettimiin. Sansa tuki myös Kutinan seurakunnan työtä.

Sansa tuki Inkerin kirkon viestintäosaston työtä Pietarissa ja mediatyötä Karjalan alueella. Karjalassa valtion televisiokanavalla nähtiin Sansan tuella raamatunopetusohjelma Uskon ABC ja Potretti-niminen hengellistä elämää esittelevä sarja.

Kätketyt aarteet -nimisen audiodraaman avulla autetaan ihmiskaupan uhreja Euroopassa. Audiodraama perustuu todellisiin kokemuksiin ihmiskaupan uhreista ja heidän selviytymisestään. Sansan tuella draamasta tehtiin venäjänkielinen versio.

Lähetystyöntekijät

Elina Braz de Almeida, kirkkoherra, Kroatia.

Tiina Virtanen, kansainvälisessä hankehallinnossa ja raportoinnissa avustaminen, TWR-Eurooppa, Hollanti

Kansalliset työntekijät

Nenad (Neno) Hadžihajdić, studioteknikko, Kroatian evankelinen kirkko.

Oksana Dyba, Karjalan rovastikunnan mediakoordinaattori, Inkerin evankelis-luterilainen kirkko, Venäjä.

Kuuntelin Kätketyt aarteet -ohjelmasarjan. Se on erinomainen! Sen kertomukset ovat hyvin surullisia. Itkin monta kertaa kuunnellessani. Kun kuuntelin, mitä niille naisille oli tapahtunut, ajattelin omaa tilannettani. Kaikki se, mistä ohjelmissa kerrotaan, on totta minun kohdallani − jokainen sana. Voi olla, että meidän kaltaisemme tytöt sanovat ihmisille, että olemme onnellisia, mutta eihän se ole lainkaan totta. Ei tässä bordellissa, jossa minä olen nyt, eikä missään muussakaan. Haluaisin todella jutella kanssanne henkilökohtaisesti, mutta ettehän kerro pomolleni siitä. Silloin joudun vaikeuksiin. Olen yrit­tänyt itsemurhaa monta kertaa, mutta joka kerta olen jäänyt eloon. Tämä elämä on täynnä kauhua. Olen taas bordellissa työssä, mutta aivan masentunut. Toivon tapaavani teitä taas pian. –Unkarilainen prostituoitu saksalaisessa bordellissa

Lue lisää Euroopassa tehtävästä medialähetystyöstä

Eurooppa

Sansan yhteistyökumppaneita Euroopassa ovat Kroatian evankelinen kirkko ja Inkerin evankelis-luterilainen kirkko Venäjällä. Sansa tukee erityisesti näiden kirkkojen mediatyötä.

Kroatian evankelinen kirkko toimi aktiivisesti evankeliumin esillä pitämiseksi ja uusien ihmisten tavoittamiseksi monella tavalla. Kirkko uudisti nettisivunsa www.ecrh.hr. Kirkko rakensi yh­teyttä naapurikirkkoihin kutsumalla koko kirkon tilaisuuksiin puhujia naapurikirkoista. Samalla vahvistettiin yhteyttä Luterilaisen maailmanliiton kanssa.

Kroatian evankelinen kirkko tuotti radio- ja televisio-ohjelmia viikoittain Kroatian yleisradion käyttöön eri aluelähettimiin. Työtä koordinoi Sansan kansallinen työntekijä Nenad Hadzihajdic, joka avustaa myös Kutinan seurakunnan työssä.

Elina Braz de Almeida toimi Sansan ainoana lähettinä Kroatiassa johtaen Kutinan seurakuntaa. Kutinan seu­rakunta on yksi Kroatian kirkon vireimpiä seurakuntia. Seurakunnassa kävi paljon suomalaisia vieraita, ja siellä oli töissä useita vapaaehtoisia ja harjoittelijoita Suomesta. Siten Sansan lähetystyö on tullut monelle rak­kaaksi. Kutinan kirkon alueella toimi myös M18-ryhmä, joka tavoittaa valtaosan kaupungin nuorista ja on tuonut Kroatian evankelista kirkkoa myönteisesti esille.

Sansa tuki yhteistyökumppaninsa Inkerin kirkon viestintäosaston työtä Pietarissa ja mediatyötä Karjalan alu­eella. Karjalassa valtion televisiokanavalla jatkui raamatunopetusohjelma Uskon ABC, josta tehtiin 20 jaksoa. Uutena alkoi Potretti-niminen hengellistä elämää esittelevä sarja, josta nähtiin kaksi osaa.

Globaali

Kätketyt aarteet on todellisiin kokemuksiin perustuva, ihmiskaupan uhreista ja heidän selviytymisestään ker­tova audiodraama, joka on tuotettu kuudella Euroopan kielellä. Sansan tuella draamasta tehtiin venäjänkie­linen versio. Draama on tallennettu sd-muistikorteille, ja sitä jaetaan European Freedom Network -verkoston kautta ihmiskaupan uhreille .

.

ToimintaKotimaassa
kotimaassa

SUOMI

Kotimaisessa työssä pidettiin aktiivisesti esillä Intian teemavuotta ja panostettiin mm. sähköiseen viestintään.

2018 teemavuotena muodostettiin yhteys Intiaan

Sansan kotimaisen työn tavoitteena on innostaa yhä useampi seurakunta ja suomalainen tukemaan medialähetystyötä. Intia-teemavuosi oli keskeisesti esillä viestinnässä, vierailuilla, tapahtumissa ja varainhankinnassa. Vuositeema näkyi vahvasti myös seurakuntayhteistyössä.

Seurakuntavierailuilla innostettiin ja varustettiin seurakuntalaisia ja seurakuntien vastuunkantajia medialähetystyön kuulumisilla. Työntekijöiden ja lähettien rinnalla vierailuja seurakuntiin tekivät seniorityöntekijät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät sekä Sansa- ja Toivoa naisille -lähettiläät.

Sansan tuottama Raamattu kannesta kanteen -ohjelma ja Domini Life -älypuhelinsovellus varustivat suomalaisia kristittyjä ja rohkaisivat osallistumaan medialähetystyöhön. Suomessa asuvia arabian- ja farsinkielisiä maahanmuuttajia varustettiin julkaisemalla kristillistä materiaalia sähköisesti heidän omalla kielellään.

Lue lisää kotimaassa tapahtuvasta Sansan työstä.

Yhteys muodostettu Intiaan

Sansan kotimaisen työn tavoitteena on innostaa yhä useampi seurakunta ja suomalainen tukemaan me-dialähetystyötä. Intian-työmme täytti 30 vuotta, joten se oli keskeisesti esillä viestinnässä, vierailuilla, tapahtumissa ja varainhankinnassa. Vuositeema näkyi vahvasti myös seurakuntayhteistyössä.

Teemavuosi sisälsi

 • Valtakunnallinen kolehtipyhä Intian työn tukemiseen
 • Intia-teemaiset seurakuntavierailut
 • Intialaiset vieraat Suomessa: Augustine Bhuinya ja Supriya Suraj keväällä, Satyanand Samuel syksyllä
 • Intia-teemainen aluetapahtuma Joensuussa
 • Intia-teema esillä Sansan 45-vuotisjuhlissa
 • Sopimusseurakuntiin terveisiä Intian mediatyöstä
 • Intia-teemaiset sopimukset esillä seurakuntapalveluissa
 • Intia oli esillä Lähde-lehdessä, sansa.fi-kotisivuilla ja Lähetysaika-uutiskatsauksissa Sansa-tv:ssa sekä Sansa Nyt -tiedotteessa.
 • Seurakuntavierailijoiden käyttöön valmistettiin teemavuoden Power Point ja Intian pienoislip-puja
 • Intian teemavuoden keräys tuotti 172 355 euroa

Seurakuntayhteistyö eteni vierailuilla
Vierailujen kautta Sansan työ tuli tunnetuksi seurakunnissa. Seurakuntayhteistyötä vahvistettiin tapaamalla ja rohkaise-malla lähetystyön vastuunkantajia. Vuonna 2018 läheteistä Eila Murphy, Mikael Tunér, Eeva ja Jari Vähäsarja, Sirpa Rissanen, Elina Braz de Almeida, Marja-Liisa Ezzine sekä se-niorityöntekijä David Ezzine kiersivät seurakunnissa. Kan-sallisista työntekijöistä Oksana Dyba ja Parastoo Poortaheri sekä ulkomaisista vieraista Brad Yu ja Betty Li, Augustine Bhuinya ja Supriya Suraj, Satyanand Samuel, Essam Nagy ja Magdalene Nader, Joseph Keo ja Makara Chan vierailivat seurakunnissa.

Seurakuntavierailuja tehtiin kertomusvuonna 199 eri seurakunnan ja kappeliseurakunnan alueella (ei sisällä Sansa-lähettiläiden tilaisuuksia). Seurakuntavierailuja tehtiin yhteensä 632 (sisältää maahanmuuttajatyön). Työntekijöiden ja lähettien rinnalla vierailuja seurakuntiin tekivät seniorityöntekijät, vapaaehtoiset aluetyöntekijät sekä Sansa- ja Toivoa naisille -lähettiläät. Vierailuilla tavoitettiin kaiken kaikkiaan yhteensä 26 324 henkilöä.

Vuoden 2018 päättyessä Sansalla oli yhteensä 214 yhteistyösopimusta 177 seurakunnan tai kappeliseurakunnan sekä neljän järjestön kanssa. Yhteisöjäseniksi liittyi 11 uutta seurakuntaa. Vuoden 2018 lopussa yhteisöjäseniä oli 85.

Hiippakuntatyössä olivat avainasemassa Sansan hiippakunnittain nimetyt yhteyshenkilöt. He tekivät yhteistyötä kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien/asiantuntijoiden kanssa. Sansan edustajat osallistuivat myös lähetysjärjestöjen edustajien tapaamisiin ja lähetysseminaareihin sekä verkostoituivat siellä. Hiippakunnallisiin tilaisuuksiin pyrittiin kutsumaan Sansan avainhenkilöitä alueellisesti. Hiippakunnallisessa työssä tavoitettiin erilaisten seminaarien kautta 744 lähetystyöstä kiinnostunutta.

Lähetystyön perussopimuksen mukaisesti Sansa osallistui kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien palkkaukseen lähes kuudella prosentilla (vastaa Sansan osuutta seurakuntien lähetyskannatuksesta) kesäkuun 2018 loppuun asti.

Verkostotoiminta innosti vapaaehtoisia
Sansan yhteydessä toimi lähes 560 vapaaehtoista ja talkoolaista. Laaja vapaaehtoisjoukko palveli mm. käännös- ja it-tehtävissä, toimistopalveluissa, pienryhmissä, tapahtumissa ja talkoissa. Sansan tunnettuus kasvoi osaltaan laajan vapaaehtoistoimijoiden joukon kautta.

Sansan henkilökuntaa varustettiin ja koulutettiin vapaaeh-toistoiminnan kysymyksissä. Vapaaehtoistoimintaa pidettiin monipuolisesti esillä Sansan omissa viestimissä. Sansa on mukana Kirkkopalvelujen ylläpitämässä vapaaehtoistyö.fi-verkkopalvelussa. Pienryhmien vetäjät muodostivat keskeisen vapaaehtoisresurssin. Vuoden 2018 lopussa Sansan työn yhteydessä toimi kaikkiaan 179 pienryhmää, joista 99 Toivoa naisille -ryhmiä ja 80 radio- ja medialähetysryhmää.

Vapaaehtoisia koulutettiin alueelliseen työhön pitämään esillä medialähetystyötä seurakunnissa sekä tapahtumissa ja eri medioissa. Vuoden lopussa 40 henkilöä toimi joko vapaaehtoisena aluetyöntekijänä, Toivoa naisille -lähettiläänä tai seniorityöntekijänä. He tavoittivat vierailujen kautta yh-teensä 6869 henkilöä.

Seurakuntien lähetystyön tukena toimi vuoden lopussa 23 Sansa-lähettilästä. Lähettiläät järjestivät yhdessä seurakunnan lähetystyön kanssa erilaisia tilaisuuksia. Yhdessä Sansa-lähettiläät tavoittivat noin 100 tilaisuuden kautta reilut 4500 henkilöä.

Vapaaehtoisten koulutusviikonloppuja järjestettiin 19.–21.1.2018 ja 21.–23.9.2018 Lohjan Vivamossa yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa. Verkostolaiset pitivät Intian teemavuotta monipuolisesti esillä eri tilaisuuksissa ja jakoivat materiaalia.

Arvokasta ruohonjuurityötä maahanmuuttajien parissa
Marja-Liisa ja David Ezzine jatkoivat aktiivisesti maahanmuuttajatyötä Suomessa. He vierailivat seurakunnissa, vastaanottokeskuksissa ja kodeissa tapaamassa arabiankielisiä maahanmuuttajia. David Ezzine piti arabiankielisiä kaste- ja rippikouluja, vieraili raamattupiireissä ja opetti Raamattua sekä toimi tulkkina. Henkilökohtaisten kohtaamisten lisäksi opetustunteja Skypen ja WhatsAppin välityksellä kertyi yhteensä 424. Marja-Liisa ja David myös opettivat suomalaisille kristityille kotimaisen ja arabikulttuurin eroista. David Ezzine valmisti edelleen joka viikko uuden arabiankielisen saarnan. Ne tallennettiin Sansan verkkosi­vuille ja SoundCloud-palveluun kuunneltaviksi missä päin maailmaa tahansa. Sansan kotisivuillasansa.fi/hope-sivu palveli arabian- ja farsinkielisiä turvapaikanhakijoita, pakolaisia ja maahanmuuttajia tar­joamalla suoria linkkejä kristillisiin mediasisältöihin. Sansa oli yksi Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan strateginen lähetyksen ja kansainvälisen diakonian kumppanijärjestö. Teimme yhteistyötä muun muassa Marhaban-keskuksessa, joka on Kalevan kirkon yhtey­dessä toimiva kaikille avoin kulttuurien kohtaamispaikka.

Toivoa naisille -työn lähettiläät antoivat mallia kansainväliselle Toivoa naisille -liikkeelle
Suomen Toivoa naisille -työ liittyy kansainväliseen naisten rukousverkostoon. Siinä yhdistyy sekä ulkomaisen työn tukeminen että kotimaan pienryhmä- ja rukoustoiminta. Suomalaiset tukivat Toivoa naisille -radio-oh­jelmia yhdeksällä kielellä. Tämän lisäksi tuettiin Kätketyt aarteet -hanketta. Hankkeessa tehdään työtä pros­tituution parissa työskentelevien naisten auttamiseksi. Heistä useat ovat ihmiskaupan uhreja. Yhteistyöta­hoina ovat TWR (Trans World Radio) ja European Freedom Network. Kotimaisessa työssä erityisesti Toivoa naisille -rukouskalenteritilaajien ja seurakuntavierailujen määrä kasvoi. Rukouskalenterien tilaajia oli vuoden lopussa 1700.

Suomen Toivoa naisille -työssä Intian teemavuosi oli esillä seurakuntavierailuilla. Toivoanaisille.fi-sivuilla oli useita ajankohtaisia artikkeleita Intiasta. Lähde-lehdessä julkaistiin yksi ”Toivoa naisille -työ Intiassa” -kirjoi­tus. Uusi ja ajankohtainen esitysmateriaali tehtiin Intian Toivoa naisille -työstä. Sähköinen viestintä lisääntyi ja toivoanaisille.fi sivulla vieraili kuukaudessa vajaat tuhat henkeä. Varoja Toivoa naisille -työlle kerättiin ai­kaisempia vuosia enemmän. Suomessa on reilun neljän vuoden ajan kehitetty ja rakennettu Toivoa naisille -lähettiläskonseptia. Suomen Toivoa naisille -työryhmä esitteli tätä mallia kansainvälisessä Toivoa naisille -yhteyskonferenssissa Bratisla­vassa Slovakiassa 25.-29.9.2018. Suomen Toivoa naisille -työssä kaikki ovat vapaaehtoisia lukuun ottamatta osa-aikaista verkostokoordinaattoria.

Raamattu kannesta kanteen -radio-ohjelma motivoi
Raamattu kannesta kanteen (Rkk) on radio-ohjelmakokonaisuus, joka sisältää yli 1400 opetusjaksoa Raama­tusta. Rkk tarjosi viitenä päivänä viikossa kahden radioasemaverkoston (Radio Dei, Järviradio) kautta raama­tunopetusta ja kutsui kuulijoita löytämään paikkansa Jumalan valtakunnan työssä. Ohjelmia tuotettiin 260. Uusinnat mukaan laskettuna ohjelmia radioitiin 1404 kertaa. Kaikki juonnot päivitettiin ja ohjelmien loppu­osuuksiin tehtiin lähetysaiheista sisältöä. Kansallisen radiotutkimuksen mukaan Raamattu kannesta kanteen -ohjelma on ollut vuosia Radio Dein kuunnelluin ohjelmasarja. Rkk-ohjelma tavoitti Suomessa viikoittain 100 000-150 000 eri kuuntelijaa. Vuorovaikutteisuutta kuuntelijoiden kesken lisättiin myös facebookin Rkk­sivun päivän kysymyksellä. Ohjelmaa radioitiin lisäksi Ruotsissa ja Norjassa. Kuuntelijoiden määrä jatkoi kas­vua internetissä mobiilisovelluksissa. Rkk-mobiilisovelluksella on jo yli 10 000 aktiivikäyttäjää. Kuuntelijat myös tukevat työtä taloudellisesti.

Ennätysmäärä, 632, seurakuntavierailua, joilla tavoitettiin yhteensä 26 324 henkilöä.

85 yhteisöjäsentä, 214 yhteistyösopimusta 177 seurakunnan tai kappeliseurakunnan kanssa.

179 pienryhmää, joista 99 Toivoa naisille -ryhmää ja 80 radio- ja medialähetysryhmää.

560 vapaaehtoista ja talkoolaista mm. käännös- ja it-tehtävissä, toimistopalveluissa, pienryhmissä, tapahtumissa ja talkoissa.

Raamattu kannesta kanteen (Rkk) -ohjelma tavoitti viikoittain 100 000–150 000 eri kuuntelijaa.

Domini Life -sovelluksella oli vuoden aikana 7 640 eri käyttäjää. Viikoittaisia aktiivisia käyttäjiä oli lähes 1 000.

Suomalaiset Toivoa naisille -työn tukijat kustansivat radio-ohjelmia yhdeksällä kielellä sekä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi toimivan Kätketyt aarteet -hankkeen venäjänkielisen audiodraaman tuotannon.

Marja-Liisa ja David Ezzine toimivat aktiivisesti maahanmuuttajien keskuudessa, mm. pitämällä opetustunteja Skypen ja WhatsAppin välityksellä. Yhteistyössä kirkkohallituksen maahanmuuttajatyön kanssa David Ezzine valmisti kerran viikossa arabiankielisen saarnan.

Medialähetyspäivät pidettiin Vivamossa toukokuussa 2018. Puhujavieraina olivat TWR-Intiaa edustavat Augustine Bhuinya ja hänen puolisonsa Supriya Suraj. Päivillä julkistettiin myös Pekka Simojoen Nordic Praise -levyn farsinkielelinen versio, jonka tuottamiseen Sansa osallistui.

Sähköinen viestintä ja varainhankinta vahvistuivat

Sansan viestinnän pääosassa olivat sosiaalinen media, sansa.fi ja seurakuntalainen.fi -sivustot sekä YouTuben Sansa TV. Instagram tuli mukaan uutena kanavana. Viestintä toteutui myös Lähde-lehden välityksellä, radiossa sekä eri tapahtumien ja vierailujen yhteydessä.

Teemavuoden keräys Intiassa tehtävälle työlle toteutui erinomaisesti. Sansan koko lähetyskannatus kasvoi hieman, vaikka budjettitavoite jäi vajaaksi. Tulosta vahvistivat testamenttilahjoitukset.

Uusia lahjoitustapoja kehitetään, kuten Run for Missions -juoksuhaaste. Lähetysjärjestöjen yhteinen varainhankinta kokoaa yhteen lähetyksen hyväksi juoksevia. Päätapahtuma Tampereella sai runsaasti huomiota kristillisessä mediassa.

Sansan keräystulot kasvoivat lähes 30 % edellisvuoteen verrattuna.

Putiikki myi kirjoja, kortteja, makeisia, lahjatavaraa ja äänitteitä Sansan Hyvinkään toimitalosta, lähetyskauppa.fi-nettikaupan ja Lähde-lehden kautta.

Vuoden päättyessä Medialähetys Sanansaattajilla oli 193 varsinaista jäsentä, joista seurakuntajäseniä oli 85. Vuoden aikana saatiin 11 uutta seurakuntajäsentä. Kannattavia jäseniä oli 781.

Vierailu oli innostava ja toivottavasti saamme vieraita jatkossakin. -Palaute seurakuntavierailulta

Lue lisää kotimaassa tapahtuvasta Sansan työstä.

Sanansaattajat 3.1.6 Sähköinen viestintä vahvistui
Sansan viestintä toteutuu monikanavaisesti. Pääosassa olivat sosiaalinen media sekä sansa.fi ja seurakunta­lainen.fi -sivustot. Näiden lisäksi viestintää tapahtui Lähde-lehden välityksellä, radiossa sekä eri tapahtumien ja vierailujen yhteydessä. Mediatoimituksen vahvistuksena toimi vapaaehtoisia erityisesti kuvittajina, kään­täjinä, kirjoittamassa nettijuttuja ja taittamassa painotuotteita.

Vuonna 2018 otimme uutena kanavana käyttöön ln­stagramin. Kuvien ja lyhyiden tekstien kera tavoi­timme osittain aivan uutta kohdeyleisöä. Seuraajiksi tuli yksityishenkilöiden ohella runsaasti seurakun­tia sekä seurakuntien nuorisotyön tilejä. Elokuussa mediatoimitus päivitti viikon ajan koko kirkon Kirkko Suomessa -lnstagram-tiliä. Se auttoi myös tunnettuu­den lisäämisessä ja tarjosi mahdollisuuden viestiä lä­hetystyöstä iloisesti ja nuorekkaasti tai ainakin keski­-ikäisesti.

Sansa.fi ja seurakuntalainen.fi-sivustoilla julkaisimme yhteensä 164 ajankohtaisartikkelia ja 50 blogikirjoitusta. Erillinen rukouskalenteri siirtyi Lähde-lehden sivulle. Tämä vähensi erillisten painotuotteiden määrää ja mahdollisti rukousaiheiden jakamisen aiempaa useammin myös niille, jotka eivät seuraa sähköisiä kanavia. Domini Life -sovellus on kristillisen elämäntavan digitaalinen käyttöliittymä, joka on suunniteltu mm. virkis­tämään kiireisenkin kristityn rukouselämää. Domini Life -sovelluksella oli vuoden 2018 aikana 7640 eri käyt­täjää. Viikoittaisia aktiivisia käyttäjiä oli lähes 1000. Suosituin ominaisuus oli rukousseinä, jolle päivittäin jä­tettiin yli 300 esirukousaihetta ja kunkin rukousaiheen puolesta käytiin rukoilemassa klikkausten määrillä ar­vioituna keskimäärin 13 kertaa. Sovelluksen Mediat-osion uutisvirrassa oli vuoden 2018 lopussa 18 eri me­dian ja kristillisen yhteisön uutisia. Domini Life -sovellus on ladattavissa suomeksi ja englanniksi. Se rekiste­röitiin myös Euroopan Unionin tavaramerkiksi. Vuonna 2018:

• Sansa.fi-sivustolla 1 006 509 sivun katselua ja 687 018 yksilöityä sivun katselua
• Rukousseinällä 30Cr-350 rukouspyyntöä vuorokaudessa
• Noin 5020 some-seuraajaa (vuoden 2019 alussa)
• Uusia videoita 60, videoilla 13 390 katselukertaa
• Lähde-lehdestä ilmestyi 6 numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero, kaksi numeroa ilmestyi Sana-leh­den välissä.

Sähköinen varainhankinta kehittyy
Intia-teemavuoden keräys oli menestys, vaikka keräystavoitteessa jäätiin hieman. Teemavuoden keräyksen tuotolla katetaan myös seuraavien vuosien Intian työtä. Kaikkiaan keräystulot kasvoivat lähes 30 % edellis­vuoteen verrattuna. Kuukausilahjoitukset kasvoivat myös edellisestä vuodesta. Sansan koko lähetyskannatus kasvoi hieman, vaikka budjettitavoite jäi vajaaksi. Tulosta vahvistivat testamenttilahjoitukset. Muut suorat lahjoitukset sen sijaan laskivat. Varainhankinnalle haastavaa on se, että seurakuntaväki ikääntyy vauhdilla. Sähköistä varainhankintaa ja muita uusia lahjoitustapoja kehitettiin vuoden aikana. Run for Missions -toimintaa kehitettiin yhdessä mui­den lähetysjärjestöjen ja seurakuntien kanssa. Päätapahtumaan Tampereelle osallistui 44 juoksijaa. Juoksu­haaste sai runsaasti huomiota kristillisessä mediassa. Radio Dei tuli mukaan tiedotuskumppaniksi. Vuoden 2018 päättyessä Medialähetys Sanansaattajilla oli 193 varsinaista jäsentä, joista seurakuntajäseniä oli 85. Vuoden aikana saatiin 11 uutta seurakuntajäsentä. Kannattavia jäseniä oli 781.

Putiikki
Lähetyskauppa Putiikki myi kirjoja, kortteja, makeisia, lahjatavaraa ja äänitteitä Sansan Hyvinkään toimita­lasta ja lähetyskauppa.fi-nettikaupan kautta. Lisäksi Putiikin tuotteita oli myytävänä Espoon tuomiokirkko­seurakunnan Aurora Shopissa ja Kajaanin seurakunnan lähetyskaupassa. Putiikki toimi myös kohtaamispaik­kana ja sen kautta saatiin medialähetykselle uusia tukijoita. Tuotteita pidettiin esillä eri tapahtumissa ja Lähde-lehdessä, joka oli Putiikin merkittävin markkinointikanava. Myös työntekijät ja vapaaehtoiset myivät tuotteita. Matka-Putiikkia piti säännöllisesti 11 henkilöä. Putiikin tulos oli 27 % edellisvuotta parempi johtuen oman CD:n kustantamisesta sekä bannerimyynnistä. Kirja myynti jatkoi laskuaan. Toivoa Naisille -työn tuotteiden avulla haettiin myös työn tunnettuuden kasvua.

Tapahtumat ja verkostomatkat tavoittivat laajasti

Medialähetyspäivillä sytytettiin lähetystulta
Medialähetyspäivät järjestettiin Lohjalla Vivamon kurssikeskuksessa 26.-27.5.2018 teemalla Yhteyden yti­messä. Päiville osallistui 585 henkilöä. Pääpuhujavieraat olivat Augustine Bhuinya ja hänen puolisonsa Sup­riya Suraj lWR Intiasta teemavuoden mukaisesti. Intian medialähetystyö oli esillä kahdessa Yhteys Intiaan – asiassa, sekä kanavassa teemalla Miten kerromme Kristuksesta intialaisille. Vieraat käyttivät puheenvuoroja myös muissa tilaisuuksissa ja tapasivat päivien osallistujia. Ihmisillä oli myös mahdollisuus ostaa lWR Intian nimikkoradio-ohjelmia. Medialähetyspäivillä julkistettiin Pekka Simojoen Nordic Praise -levyn farsinkielelinen versio. Päivien yhteydessä järjestettiin maahanmuuttajille suunnattu arabiankielinen Kristinuskon perusteet -seminaari. Sunnuntain messussa siunattiin kuusi vapaaehtoista ja yhdeksän työntekijää medialähetyksen tehtäviin.
Näkyvyyttä Sansan kolehtipyhien ja aluetapahtumien kautta Sansan valtakunnallinen kolehtipyhä oli 18.2.2018. Ekumeeninen kirkko-/kolehtipyhä oli 14.10.2018. Pyhien aikana vierailtiin SS tilaisuudessa ja niiden kautta tavoitettiin 3 121 henkeä. Aluetapahtumia järjestettiin Joensuussa, Kuopiossa ja Laihialla. Turussa oli SAT-7-vuosikokous ja Yhteinen todistus muuttuvassa maailmassa -tapahtuma. Sansan 45-vuotisjuhlia järjestettiin Mikkelissä, Lapualla, Joen­suussa, Helsingissä ja Turussa. Joillakin paikkakunnilla myös kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri oli mu­ kana. SAT-7 Euroopan vuosikokouksen yhteydessä Turun Mikaelinseurakunnassa Sansa ja muut SAT-7 työtä tuke­vat lähetysjärjestöt järjestivät yhdessä Arkkihiippakunnan lähetystyön ajankohtaispäivän 22.9.2018. Kokouk­sen yhteydessä oli myös maahanmuuttajailta farsinkielisille ja ohjelmaa nuorille. 3.2.3 Nuoret aikuiset ja verkostomatkat Nuoret aikuiset innostuivat harjoittelun tai vapaaehtoistyön kautta medialähetystyöhön. Yhteistyötä Mini­Missiossa jatkettiin. Suomen Lähetysneuvoston NALE-työryhmän kautta lähdettiin mukaan eri toimijoita yh­distävään Legacy-hankkeeseen. Elina Braz de Almeidan ohjattavana Kroatiassa oli harjoittelujaksolla viisiopiskelijaa. Lisäksi Kroatiassa vieraili rippikoulu- ja nuorten ryhmiä. Sansan verkostomatkoja kehitettiin ja päädyttiin aloittamaan yhteistyö toisten matkanjärjestäjien kanssa.

.

Talous

TALOUS

Vuosi 2018 oli taloudelliselta kannalta Sansalle kohtuullinen. Lähetyskannatustuotoissa oli hienoista kasvua. Keräystuotot ja yksityishenkilöiden sopimuslahjoitukset kasvoivat voimakkaasti. Näihin alueisiin panostettiin varainhankinnassa erityisesti. Seurakuntien vapaaehtoisessa kannatuksessa ja yksityisissä suorissa lahjoituksissa oli puolestaan jonkin verran laskua. Panostukset ulkomaan työhön kasvoivat jonkin verran. Kotimaan ja hallinnon kulujen osalta panostukset vähän laskivat. Tilikauden tulos oli 94 000 € alijäämäinen.

Tuotot

Lähetyskannatustuotot, 3 221 000€ (kasvua 3%)
Seurakuntien talousarvioavustukset 1 220 000 € (kasvua 3,6 %)
Yksityinen vapaaehtoinen kannatus 1 244 000 € (laskua 3,1%) *

*) Ilman testamenttilahjoituksia.
Keräyskampanjoiden tuotto kasvua, 31,5 %.

Kulut

Kokonaiskulut 3 474 000 € (kasvua 2 %)
Ulkomainen toiminta 2 052 000 € (kasvua 8,5 %)
Ulkom. toim. tukitoimintojen kulut kotimaa 1 077 000 € (laskua 5,3 %)
Hallinnon kulut 270 316 € (laskua 4,6 %)

Tulonlähteet 2018 ja 2017

 • 2018
 • 2017

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku