1980-luku ja lähetystyöntekijät radiotyössä

Sansan perustamiskokouksessa nähtiin radiolähetystyö keskeiseksi toimintamuodoksi. Hallituksen toisessa kokouksessa 16.6.1973 päätettiin tehdä ensimmäinen sopimus IBRA-radion kanssa Per-Olof Malkin tuottaman ja Lydia Kranzin kääntämä venäjänkielisen Lähetysuutisia-ohjelman lähettämiseksi. Toinen sopimus TWR:n venäjänkielisen radio-ohjelman lähettämiseksi solmittiin 9.10.1973. Siirtolaistyön vahvistamiseksi päätettiin myös kustantaa serbokroatian kielellä radio-ohjelmaa tuottajana tri Josip Horak. Nämä ohjelmat alkoivat 2.4.1974 Monte Carlosta.


Sansa katsoi toimintansa alkuvaiheessa myös Kiinan, silloisen 800-miljoonaisen kansan, hengellisiin tarpeisiin. Syyskuussa 1973 hallitus päätti pyrkiä työyhteyteen norjalaisen Misjonsambandetin kanssa Hongkongissa ja teki päätöksen varata ohjelma-aikaa Far East Broadcasting Companyn (FEBC) käyttämältä radioasemalta. Ensimmäinen kiinankielinen nuorisolle suunnattu radio-ohjelma alkoi heinäkuun alussa 1974 FEBC:n suurtehoasemalta Cheju-saarelta. Ohjelman tekijänä toimi Ho-Fook-Tin Hongkongissa.


Pohjoismaista yhteistyötä kehitettiin yhdessä Nordic Radio Evangelistic Associationin (Norea) kanssa ja tuettiin yhteisiä hankkeita. Toukokuussa 1975 Norean kokouksessa Upsalassa päätettiin yhteisesti, että Sansa liittyy järjestön jäseneksi ja edustaa Noreaa Suomessa. Radio-ohjelmien maksuliikennekin sovittiin hoidettavaksi No-rean kautta. TWR ja FEBC muodostuivat Sansan pitkäaikaisiksi kumppaneiksi. Uusia avauksia tehtiin vielä vuosikymmenen toisella puoliskolla, kun Sansan kustantama puolankielinen ohjelma alkoi 1975 yhteistyössä TWR:n kanssa. Vuonna 1977 aloitettiin muutaman vuoden kestänyt armeniankielinen ohjelma, jonka tuottajana toimi Jacob Jambazian. Veljeskansamme Unkarin radiotyötä Sansa alkoi tukea TWR:n kautta 1979. Ohjelmat valmisti pastori L. G. Terray avustajanaan Rudolf Molnar, jonka puheosuus äänitettiin Sleyn studiossa Helsingissä.


Sansa tuki kirjallisuuden painattamista. Päätös painattaa miljoona traktaattia eri kielillä oli rohkea nuorelle järjestölle. Makedonian kielellä painettiin 40 000 traktaattia Kuka ehti ensin. Serbokroatian ja turkinkielisestä traktaatista otettiin useita painoksia. Myös suomenkielinen versio painettiin Eva Bergerin kääntämänä. Yhdistys julkaisi Per-Olof Malkin kirjasen Kiusauksissa.


Kotimaassa toiminta palveli ulkolähetystyötä. Toimintasuunnitelmassa vuodelle 1974 esitettiin, että kotimaan henkilökunta pyritään pitämään minimissä ja lisäämään työvoimaa kentälle. Sansa hankki kiinteistön toimistotiloja ja asuntoja varten. Uuteen toimitaloon Mucnkinkatu 67:ssä päästiin muuttamaan lokakuussa 1974. Kotimaassa käynnistettiin monipuolinen toiminta kansainvälisen työn mahdollistamiseksi. Toiminnan alkuvaiheessa kehitettiin kohteellista uhraamista. Yhteisöt tai yksityiset ystävät saattoivat varata ohjelman, josta käytettiin nimeä nimikko-ohjelma. Lahjoittaja sai ohjelmasta tarkat radiointiajat rukousta varten. Toiminnan rahoitus oli monta vuotta yksinomaan lähetysystävien tuen varassa. Siksi ystäväverkoston kehittäminen ja hoitaminen oli tärkeää alusta alkaen. Ensimmäiset viikon mittaiset kesäpäivät nimellä Raamattu- ja lähetyskurssi järjestettiin kesäkuussa 1974 Säämingin kristillisellä opistolla. Suuri kiinnostus tämänkaltaisille päiville antoi kimmokkeen maakunnallisten päivien järjestämiseksi. Ne tunnettiin nimellä Sanan ja lähetyksen äärellä. Yhdistys aloitti myös ensimmäisen pitkän Raamattu- ja lähetyskurssin Säämingissä 9.9.1974. Kurssin nähtiin palvelevan yhdistyksen opetusohjelmaa. Hallitus teki päätöksen aloittaa Menkää siis -lehden julkaiseminen. Päätoimittajaksi nimettiin Per-Olof Malk. Lehti alkoi ilmestyä 1974, ensin pienimuotoisina vihkoina ja saman vuoden syksyllä sanomalehtimallisena tiedotuslehtenä. Lehti painottui raamattuopetukseen ja lähetystyön laajaan esittelyyn.


Ensimmäisen toimintavuoden aikana Sansan työtä oli tullut tukemaan noin 400 ystävää, muutama kannatusrengas ja 15 rukouspiiriä. Viiden vuoden toiminnan jälkeen Sansa tuki radio-ohjelmia venäjäksi, serbokroatiaksi, mandariininkiinaksi, puolaksi, armeniaksi ja unkariksi. Sansa liittyi Suomen lähetysneuvoston jäseneksi 1978, mikä selkeästi vahvisti yhteistyötä lähetysrintamalla.