1990-luku ja toiminnan nopea laajeneminen

Lähetystyöntekijöiden määrä lisääntyi 1990-luvulla. Kroatia itsenäistyi Jugoslaviasta 1991. Korpiahot kutsuttiin Suomeen kotimaan tehtäviin. Seija Uimonen palasi pitkän kotimaanjakson jälkeen Kroatiaan 1990 yhdessä Raili Tapion kanssa, ja he aloittivat työn Kutinan alueella. Paula ja Erkki Pennanen aloittivat muutaman vuoden työjakson Kroatiassa Vinkovcin seurakunnassa 1997. Sansan ylläpitämä raamattukoulu toimi muutaman vuoden ajan Kutinassa. Seurakunnat aloittivat radiotyön paikallisasemien kautta, ja Sansan työntekijät osallistuivat aktiivisesti radio-ohjelmien tekemiseen.
Lähetystyöntekijöiden määrä kasvoi. Paavo ja Seija Heikkisen perhe aloitti 1991 pitkäaikaisen lähetystyön Japanissa. He toimivat kaksi kautta Sansan ja Sleyn yhteislähetteinä. Tapio ja Säde Pokan perhe aloitti työn Japanissa yhteistyössä Kylväjän kanssa 1992. Salme Kuusisto palveli Israelissa 1992 alkaen yhden kauden yhteis-työssä Kansanlähetyksen kanssa. Hilveliisa Ukkonen lähti Slovakiaan 1996 ja toimi siellä kirkon lähetysasian edistämiseksi. Koko 1990-luvulla Sansan kentillä palveli 34 lähetystyöntekijää.

Kiinan työ oli kasvanut kahteen ohjelmaan. 1990 alkoi TWR:n ja Norean kanssa yhteistyössä Taiwanissa tuotettu uusi ohjelma mandariinikiinaksi. Myös Indonesiassa alkoi radiotyö. Intiassa 1990-luvulla kielten määrä kasvoi kuudella. Radiotyö Afrikassa koki voimakkaan kasvun ajan, ja ohjelmakieliä tuli lisää. Arabiankielinen työ laajeni, kun Pekka ja Raili Tiihonen aloittivat tavoittavan työn Ranskassa 1991. He opiskelivat lyhyen jakson myös Marokossa.

Suurin muutos tapahtui Itä-Euroopassa, kun useat Neuvostoliiton piirissä olleet maat itsenäistyivät ja kristilliselle toiminnalle suotiin vapauden aika. Monissa maissa tuli mahdolliseksi lähettää ohjelmia myös paikallisasemilta FM-taajuuksilla. Tämä ohjasi tekemään aiempaa enemmän yhteistyötä kansallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa. Sansa asetti tavoitteeksi luterilaisten vähemmistökirkkojen mediatyön tukemisen avautuneissa oloissa ja antoi koulutusapua sekä avusti laitehankinnoissa Kroatiassa, Serbiassa, Unkarissa, Slovakiassa, Venäjällä ja Virossa. Myös TWR ajoi alas toimintansa Monte Carlossa ja perusti kansallisia sisarjärjestöjä. Tuotanto ja osittain radiointi siirrettiin näihin maihin. Sansan perustamisvaiheessa näkynä ollut työ juutalaisten tavoittamiseksi evankeliumilla toteutui vihdoin, kun yhteistyö Netivyah-järjestön kanssa Israelissa alkoi 1998. Myös turkinkielinen radiotyö alkoi yhteistyössä Kansanlähetyksen ja Kylväjän kanssa.

Sansa hyväksyttiin kirkon lähetysjärjestöksi 5.5.1994. Sen jälkeen toiminta seurakunnissa ja hiippakunnissa vahvistui. Yhteistyö eri kristillisten järjestöjen kanssa vilkastui. Varainhankintaan etsittiin uusia kanavia, ja teknistä välineistöä sekä esitystekniikkaa parannettiin. Radioraamattukoulu perustettiin 1997 raamattuopetuksen ja lähetyskasvatuksen vahvistamiseksi. Raamattu kannesta kanteen -ohjelman radiointi alkoi 3.3.1997. Pastori Jukka Norvanto tuotti ohjelman, ja Inga-Lill Rajala toimi juontajana. Radiointikanaviksi vakiintuivat Radio Dei ja Järviradio sekä muutamat paikallisasemat. Opetusaineisto julkaistiin myös kirjasarjana Raamattu elämään. Ohjelman saama palaute on ollut runsasta. Vuonna 1998 Sansan 25-vuotisjuhlavuoden lopussa radio-ohjelmia tuettiin 28 kielellä. Ulkomaisessa työssä radiotyö keskittyi kolmelle mantereelle: Aasiaan, Afrikkaan ja Eurooppaan. Seuraavana vuonna ohjelmien määrä nousi jo 32 kieleen.