2000-luku, lähetystyötä satelliitin ja internetin välityksellä

Sansan toimintaa uudella vuosituhannella luonnehditaan kumppanuuden ajaksi. Eri tehtävissä toimi vuositu-hannen alkaessa 11 lähetystyöntekijää, ja radio-ohjelmia radioitiin 41 kielellä. Sansan toiminnan painopistettä alettiin siirtää Aasiaan. Intiasta kasvoi keskeinen toiminta-alue. Kroatiaan lähti kaksi lyhytaikaista harjoittelijaa ja 2005 Elina Saari, nykyisin Braz de Almeida. Solveig Mikkonen aloitti 2007 Turkissa muutaman vuoden pituisen työjakson yhteistyössä Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF) kanssa. Uutena avauksena voidaan pitää osallistumista TWR:n kansainväliseen Hanna-työhön vuodesta 2000. Suomessa valmistet-tiin ja radioitiin ohjelmaa Naiset toivon lähteellä.


Sansa tiedosti mahdollisuuden evankeliumin julistamiseen satelliittitelevision avulla jo 1970-luvun alussa, mut-ta vasta vuosituhannen taitteessa oli mahdollisuus osallistua tähän SAT-7-järjestön kautta. Tiina Fils, nykyinen Virtanen, lähetettiin lyhyeksi aikaa SAT-7:n työyhteyteen syyskuussa 2001. Sansa on SAT-7:n jäsen ja tukee ohjelmatuotantoa arabiaksi, farsiksi ja turkiksi. David Ezzine tekee ohjelmia arabiankieliselle TV-kanavalle. Al Morsal -studion arabiankieliset radio-ohjelmat ja osa TV-ohjelmista on jo siirretty internetiin. Mikael ja Anne Tunérin perhe lähetettiin Kyprokselle 2008–2011 työkaudeksi SAT-7:n työyhteyteen.


Sansan johdossa tapahtui 2002 viestikapulan vaihto, kun perustajajohtaja Per-Olof Malkin jälkeen Juha Auvinen aloitti Sansassa huhtikuussa ja lähetysjohtajana syyskuussa. Sansa vietti vuonna 2003 toimintansa 30-vuotisjuhlavuotta teemalla Näky elää. Sillä haluttiin kuvata toiminnan jatkuvuutta. Painopiste oli siirtynyt Aa-siaan. Vuoden 2004 aikana saatiin Raamattu kannesta kanteen -ohjelman ensimmäinen kierros täyteen. Perus-tamisvaiheessa mukana olleet työntekijät ovat siirtyneet eläkkeelle tämän jakson päättyessä. Ensimmäinen puheenjohtaja Pekka Kiuttu jatkaa edelleen hallituksen varapuheenjohtajana.


Sansan 40-vuotisjuhlavuoden alkaessa kaikkiaan noin 50 lähetystyöntekijää ja yli 20 lähetyslasta ovat olleet Sansan palveluksessa eri tehtävissä. Radio-ohjelmia tuetaan 43 kielellä. Kotimaassa on ollut yhteensä yli 80 työntekijää. Yhteistyösopimukset seurakuntien ja Sansan välillä ovat kasvaneet siten, että sopimuksia on 199 yhteensä 165 seurakunnan ja 4 järjestön kanssa.


Uudistettu nimi Medialähetys Sanasaattajat, uusi logo ja brändi linjaavat toimintaa eteenpäin. Brändilupaukse-na on juhlavuonnakin: Evankeliumi, rukous, rohkeus. Sansa haluaa edelleen ”toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä levittämällä maailmassa evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuk-sesta ihmisille pelastukseksi”.