Sanansaattajien perustaminen 1973

Rukous, rakkaus ja rohkeus ovat ohjanneet Sansan toimintaa perustamisesta alkaen. Rakkaus lähetystyötä kohtaan johdatti koolle nuorten, lähetystyöstä innostuneiden ryhmän. Tutustuminen kristittyjen vaikeisiin oloihin slaavilaisissa maissa herätti kiinnostuksen heidän auttamisekseen. Samaten nuorten kesäiset aktiot Keski-Euroopassa antoivat runsaasti kimmokkeita siirtotyöläisten tavoittamiseksi evankeliumilla. Tämä toiminta oli järjestäytynyt ja sai nimen Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen Slaavilaislähetysosasto. Toimintaa pidettiin esillä Valoa Idässä -lehden välityksellä sekä puhuttelevan Itä-Eurooppa elämän lähteillä -filmin esittämisellä kokouksissa (katso filmi täältä). Ulkoinen ja sisäinen rakennemuutosta vaativa paine johti uusiin järjestelyihin. Kansanlähetyksen Slaavilaislähetysosasto oli sellaisenaan lopetettu keväällä 1973 ja työntekijät siirtyneet pois. Elettiin uudelleen arvioimisen aikaa.Rukous, rakkaus ja rohkeus ovat ohjanneet Sansan toimintaa perustamisesta alkaen. Rakkaus lähetystyötä kohtaan johdatti koolle nuorten, lähetystyöstä innostuneiden ryhmän. Tutustuminen kristittyjen vaikeisiin oloihin slaavilaisissa maissa herätti kiinnostuksen heidän auttamisekseen. Samaten nuorten kesäiset aktiot Keski-Euroopassa antoivat runsaasti kimmokkeita siirtotyöläisten tavoittamiseksi evankeliumilla. Tämä toiminta oli järjestäytynyt ja sai nimen Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen Slaavilaislähetysosasto. Toimintaa pidettiin esillä Valoa Idässä -lehden välityksellä sekä puhuttelevan Itä-Eurooppa elämän lähteillä -filmin esittämisellä kokouksissa (katso filmi täältä). Ulkoinen ja sisäinen rakennemuutosta vaativa paine johti uusiin järjestelyihin. Kansanlähetyksen Slaavilaislähetysosasto oli sellaisenaan lopetettu keväällä 1973 ja työntekijät siirtyneet pois. Elettiin uudelleen arvioimisen aikaa.

Lähetystyön vahvistamiseksi koettiin tarve perustaa uusi järjestö, jonka toiminta-alue määriteltiin avarasti ilman maantieteellistä rajausta, painopisteenä edelleen suljetut alueet. Teologian kandidaatti Per-Olof Malk valmisteli aineiston ja lähetti kutsun perustamiskokoukseen, joka pidettiin hyvinkääläisessä autotallissa. Puitteet olivat todella vaatimattomat. Ryhmä nuoria aikuisia kokoontui Sanansaattajien perustamiskokoukseen lauantaina 9.6.1973 klo 13, ja hallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa klo 18. Vain yksi ryhmän jäsenistä oli yli 30-vuotias. Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kiuttu ja varapuheenjohtajaksi Esko Kontinen. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin Aino Heiskanen, nykyisin Salonen. Hallituksen varajäseneksi valittiin Matti Korpiaho. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuulikki Viitaniemi ja Pirjo-Riitta Penttinen. Toiminnanjohtajaksi kutsuttiin Per-Olof Malk ja sihteeriksi Aino Heiskanen sekä nimenkirjoittajaksi Pirjo-Riitta Penttinen.

Toimitilat vuokrattiin Ossianinkatu 29:n piharakennuksen autotallista, Hyvinkäältä. Sansa merkittiin yhdistysrekisteriin 3.8.1973. Sansan tarkoituksena on sääntöjensä 2. pykälän mukaan ”toteuttaa Jeesuksen antamaa lä-hetyskäskyä levittämällä maailmassa evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta ihmisille pelastukseksi”. Yhdistys päätti tukea varojensa sallimissa puitteissa myös kirjallisuustyötä, julkaisutoimintaa, radio-ohjelmien tuottamista ja kustantamista sekä kristillistä diakoniaa. Toisessa kokouksessa 16.6.1973 Seija Uimonen kutsuttiin työntekijäksi pitämään lähetyksen asiaa esillä seurakunnissa ja ystävien parissa. Kirjeenvaihtajasihteeriksi kutsuttiin Eva Berger, nykyisin Rönnlund. Yhdistyksen jäsenmaksuksi sekä kannatusjäsenmaksuksi päätettiin 10 mk.