Sansan perustajat

Tällä porukalla perustamiskokouksessa tutkiskeltiin Mat 16:16-26 sisältöjä ja hiljennyttiin rukoukseen.

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: “Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.

  1. Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita.
  2. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.”
  3. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. 21. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös.
  4. Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: “Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko.” 23. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: “Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten.”
  5. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: “Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua.
  6. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen.
  7. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi?

Nuorten joukko kokoontui 9.6.1973 klo 13 Hyvinkäällä Ossianinkatu 29 autotalliin perustamaan uutta järjestöä. Yksi henkilö oli yli 30-vuotias, muut olivat alle sen.
Per-Olof Malk nimettiin toiminnanjohtajaksi, Pekka Kiuttu valittiin puheenjohtajaksi, muiksi toimihenkilöiksi valittiin Aino Heiskanen, Eva Berger, Seija Uimonen.

Ensimmäiset lähetystyöntekijät olivat Pekka ja Terhi Paajanen, jotka jo asuivat Itävallassa
Toinen lähetystyöntekijäpari oli Matti ja Tuula Korpiaho lähtivät syksyllä 1973 Saksaan kieliopintoihin ja muuttivat 1974 alussa Itävaltaa Paajasten työtovereiksi.
Työkeskuksessa asuivat myös Earl ja Pirkko Pöysti perheensä kanssa. He tekivät venäjänkielistä radiotyötä.