skip to Main Content

Medialähetys Sanansaattajien asiakasrekisteri sisältää perustiedot, kuten nimi- ja osoitetiedot, työmme yhteydessä toimivista henkilöistä, lahjoittajista ja erilaisten julkaisujen tilaajista. Oheinen rekisteriseloste kertoo tarkemmin, mitä tietoja rekisteriin tallennetaan.

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Medialähetys Sanansaattajat ry ylläpitää asiakasrekisteriään osoitteessa:  Medialähetys Sanansaattajat, PL 13 (Munckinkatu 67), 05801 Hyvinkää  p. 019 457 7700.

Rekisteriasiat

Rekisteriin liitettyjä henkilön omia tietoja voi tiedustella esimerkiksi sähköpostitse osoitteesta sansa@sansa.fi. Kyselyyn pyritään vastaamaan viimeistään viikon kuluessa.

Rekisterin nimi

Medialähetys Sanansaattajien asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakas- ja palvelusuhteen hoito ja ylläpito, palvelun kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Sanansaattajien toimintaan liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • Yhteystiedot (nimi, osoitetiedot, puhelin ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten)
  • Seurakunta
  • Tunnistustiedot (mahdollinen asiakasnumero)
  • Lupatiedot (haluaako informaatiota Sanansaattajista)
  • Asiakassuhdetiedot
  • Mahdollisen asiakassuhteen päättymistiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat rekisteröitymisen yhteydessä sekä myöhemmin henkilöltä itseltään kerättävät tiedot.

Tietojen käsittelyn oikeusperusteet

Tietojen käsittely perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklaan. Tarkemmat oikeusperusteet ovat 1. kohdan f alakohta eli oikeutettu etu (asiakassuhde tai siihen rinnastettava merkityksellinen ja asianmukainen suhde rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä), joissakin tapauksissa a alakohta eli asiakkaan antama suostumus tai b alakohta eli sopimuksen täytäntöönpano.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolten omaan käyttöön ilman asiakkaan suostumusta.

Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan henkilön sitä niin halutessa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sanansaattajien asiakasrekisteriin ei ole ulkopuolisilla pääsyä. Sanansaattajien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu mm. monitasoisella palomuurilla.

Kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Pin It on Pinterest

Back To Top
Haku