Kätketyt aarteet

Seksiperäinen ihmiskauppa ja Kätketyt aarteet -hanke

YK:n huume- ja rikostoimisto arvioi, että maailmanlaajuisessa ihmiskaupassa myydään vuosittain noin 2,45 miljoonaa ihmistä. Arviolta 97 prosenttia naisista kaupataan seksiperäisessä ihmiskaupassa. EU:ssa seksiperäisen ihmiskaupan uhreja on arvioitu olevan ”useita satoja tuhansia”, joista noin 79 prosenttia on naisia.

Länsi- ja Keski-Euroopassa 61 prosenttia seksiperäisen ihmiskaupan uhreista on kotoisin Euroopan maista, kuten Romaniasta, Venäjältä ja Bulgariasta. Viime vuosina taloudellisten syiden takia Unkarista ja Tsekin tasavallasta kotoisin olevien naisten määrä on kasvanut.

Rikollista toimintaa

Ihmiskauppa on yksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimmista toimintamuodoista maailmanlaajuisesti. Suomi on ihmiskaupan valtavirroista syrjässä, mutta ilmiö koskettaa myös meitä. Suomen arvioidaan olevan kauttakulkumaa vuosittain jopa sadoille ihmiskaupan uhreille, ja osalle myös kohdemaa. Poliisin suorittaman tutkinnan ja internetissä julkaistujen prostituutioilmoitusten perusteella on havaittu, että Suomen prostituutiomarkkinoilla on entistä enemmän Itä-Euroopan maista ja Pohjois-Afrikasta olevia henkilöitä.

Ihmiskaupan muotona seksiperäinen ihmiskauppa on maailmanlaajuinen ongelma. Rikollisen luonteensa lisäksi sen aiheuttamat ihmisoikeusloukkaukset, inhimillinen kärsimys ja yhteisölliset haittavaikutukset ovat kiistattomat.

Todenmukaisia tarinoita

Kätketyt aarteet -hanke (Hidden Treasures) on työmuoto, jonka avulla TWR (Trans World Radio), European Freedom Networks ja Medialähetys Sanansaattajat eli Sansa tekevät yhteistyötä prostituution parissa työskentelevien naisten auttamiseksi. Heistä useat ovat ihmiskaupan uhreja. Työn tarkoituksena on tehdä heidät näkyviksi, kohdata ja ohjata avun piiriin. Työtä tehdään naisten perusoikeuksien turvaamiseksi, terveyden vahvistamiseksi, sosiaalisen tilanteen parantamiseksi ja hengellisten tarpeiden hoitamiseksi.

Kätketyt aarteet -hanketta varten on luotu 10-osainen kuuntelulaitteille ladattava kuunnelmasarja. Kuunnelmat perustuvat prostituoituina työskennelleiden todenmukaisiin tarinoihin. Jaksoissa puhutaan prostituoitujen kohtaamista asioista, kuten valheellisesta rakkaudesta, hyväksikäytöstä, harhakuvitelmien menetyksestä ja peloista. Mukana on yksi jakso Raamatusta.

Viesti muutosvoimasta

Vertaiskokemusten kautta kuunnelmia kuunteleva prostituoituna työskentelevä saa kuulla vahvan viestin Jumalan parantavasta rakkaudesta ja elämää muuttavasta voimasta. Kuulijalle kerrotaan, että hän on Jumalan silmissä ”kätketty aarre” ja välitetään toivoa Kristuksessa.

Ohjelmat on tuotettu englanniksi ja useilla Itä-Euroopan kielillä. Ohjelmaa voidaan käyttää myös koulutusmateriaalina ihmiskaupan uhreja auttavissa järjestöissä ja ennaltaehkäisevässä työssä.