Testamenttilahjoitus

Mitä sinä haluaisit jättää perinnöksi jälkipolville? 

Jos medialähetystyö on lähellä sydäntäsi, ehkä haluaisit tukea sitä testamenttilahjoituksella? Tekemällä testamenttilahjoituksen Medialähetys Sanansaattajille eli Sansalle voit vaikuttaa siihen, että evankeliumi etenee median avulla laajasti maailman kaikkiin kolkkiin.

Yleishyödyllisille yhteisöille tehdyt testamenttilahjoitukset ovat verovapaita. Omaisuutta voi testamentata juuri sen verran kuin itse haluaa.

Jos mielessäsi on testamentin tekemiseen liittyviä kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä Sansan va. hallintojohtaja Pirjo Kuuluvaiseen , p. 050 564 3831. Hän neuvoo sinua mielellään.

Mikä on testamentti?

Testamentti on asiakirja, jolla määrätään, kuka saa testamentintekijän omaisuuden hänen kuolemansa jälkeen. Testamentti on yksipuolinen sopimus, joka tulee voimaan vasta tekijänsä kuoltua. Sen vuoksi tekijä voi muuttaa sitä vapaasti milloin tahansa eläessään, esimerkiksi olosuhteiden muuttuessa. Jotta testamentti olisi pätevä, on testamenttia tehtäessä otettava tarkasti huomioon lain vaatimat määräykset.

Osion kuva

Miksi testamenttia tarvitaan?

Testamenttia tarvitaan, jos jäämistön jaossa halutaan poiketa perintökaaren määräyksistä. Jos testamenttia ei ole, jäämistö jaetaan lain mukaan.

Ensisijaisesti perillisiä ovat lapset ja lähiomaiset. Jos serkkuja läheisempiä ei ole, jäämistön perii valtio. Aviopuoliso perii avio-oikeuden perusteella, ellei puolisoilla ole avioehtosopimusta.

Testamentilla voi määrätä perintöä muillekin kuin lähisukulaisille. Testamentin voi tehdä paitsi henkilön, myös yhteisön hyväksi.

Mistä omaisuudesta testamentilla saa määrätä?

Testamentilla voidaan määrätä joko koko omaisuudesta tai sen osasta. Tärkeintä on, että asiakirjasta käy selvästi ilmi, mitä ja kuinka paljon kullekin halutaan antaa. Jos testamentti määrää vain osasta omaisuutta, loput jaetaan perintökaaren mukaisesti.

Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan lukuun ottamatta joitakin laissa määrättyjä erityistapauksia. Rintaperillisillä on oikeus testamentista huolimatta saada puolet heille muutoin tulevan perinnön arvosta.

Miten testamentti tehdään?

Testamentti on tehtävä kirjallisesti. Kun testamentintekijä on allekirjoittanut testamentin ja tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, kahden todistajan on todistettava testamentti nimikirjoituksellaan. Heidän on tiedettävä, että kyseinen asiakirja on testamentti. Testamentin tekijä saa kuitenkin päättää, tahtooko hän ilmoittaa heille testamenttinsa sisällön.

Todistajien on oltava vähintään 15 vuotta täyttäneitä ja täysivaltaisia mutta ei testamentin tekijän eikä testamentin saajan lähisukulaisia tai riippuvuussuhteessa heihin. Todistajana ei voi toimia myöskään, mikäli omaisuutta määrätään todistajalle itselleen.

Asiantuntija-avun käyttäminen testamentin laadinnassa on suositeltavaa, mikäli kyse on hiukankaan monimutkaisesta tapauksesta.

Perintövero

Perintövero määräytyy perittävän omaisuuden suuruuden mukaan ja sen mukaan, kuinka läheinen sukulainen perijä on. Järjestöt, jotka katsotaan yleishyödyllisiksi yhteisöiksi, ovat lain mukaan vapaita perintö- ja lahjaverosta.

Myös Medialähetys Sanansaattajat ottaa kiitollisena vastaan testamentteja ja lahjoituksia työn tukemiseksi. Jos henkilö on tehnyt testamentin Sansalle, se voidaan haluttaessa jättää yhdistyksen säilytettäväksi. Tämä ei rajoita testamentintekijän oikeutta milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa testamenttia.

Luottamuksellisuus

Testamentti on aina luottamuksellinen asia. Siitä ei anneta tietoja muille ennen testamentintekijän kuolemaa. Testamentti voidaan sen säilymisen varmistamiseksi tehdä kahtena kappaleena, joita säilytetään eri paikoissa.

Testamenttilahjoituksesta ei makseta veroa, vaan se käytetään kokonaisuudessaan lahjoittajan testamentissaan mainitsemaan tarkoitukseen.

 

Ota rohkeasti yhteyttä:

Neuvoja ja ohjeita testamenttiasioissa antaa hallintojohtaja Pirjo Kuuluvainen, p. 050 564 3831

 

Lahjoita kohteelle