TESTAMENTTILAHJOITUS

Anna perinnöksi toivoa

Kun ikää karttuu, on hyvä miettiä, mitä haluaa jättää jälkeensä. Jääkö sinun jälkeesi toivoa? Siirrätkö jotain kestävää uusille sukupolville? Medialähetystyö on kustannustehokasta eli käytetyillä varoilla tavoitetaan paljon ihmisiä. Jättämällä perinnön kristilliselle medialähetystyölle jätät jälkeesi työtä, joka koskettaa kuuntelijoita ja katsojia kaukana tai lähellä ja joka vaikuttaa myös seuraaviin sukupolviin. Jätät perinnön, joka kestää. Enkelin sanoin italialaiselle sadanpäämiehelle:
”Sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä.” (Ap. t. 10:4 KR38)

Maailma tarvitsee evankeliumia

Tämän sivun kautta testamentin voi tehdä helposti verkossa. Testamentin voi kohdistaa osittain tai kokonaan Sansan työhön. Medialähetys Sanansaattajat tarjoaa välineet perinnön siirtämiseen medialähetystyön keinoin mahdollisimman monelle.

Testamenttisi vaikuttaa pitkään

Testamenttiasioita miettiessä voi pohtia omia arvoja ja itselle tärkeitä asioita. Sansan testamenttisivun kautta voit laatia testamentin ja jättää tuleville sukupolville kestävän ja elämää muuttavan kristillisen todistuksen − medialähetystyön keinoin.

Moni pohjoismainen hyväntekeväisyys- ja lähetysjärjestö on jo ottanut käyttöönsä lakitoimisto Lawlyn (lailli.fi) palvelut helpottamaan testamentin laadintaa. Lailli-sivuston nimi on lyhenne sanasta laillinen (laillisesti pätevä testamentti), ja yrityksen englanninkielinen nimi Lawly tarkoittaa samaa. Yhteistyössä Lawlyn kanssa toteutetun verkkopalvelun avulla voit laatia helposti ja turvallisesti testamenttisi sekä halutessasi sisällyttää testamenttiisi Medialähetys Sanansaattajat ry:n (Sansa, Y-tunnus: 0202008-0). Palvelu on sinulle maksuton ja luottamuksellinen. Palvelun käyttö ei kuitenkaan velvoita sinua testamenttilahjoitukseen Sansalle.

On hyvä myös muistaa, että testamenttaus järjestölle on kustannustehokasta, sillä yleishyödyllisenä yhteisönä Medialähetys Sanansaattajat ei maksa saamastaan perintöveroa.

Osion kuva

Laadi testamentti verkossa – kolme helppoa vaihetta

Laadi henkilökohtainen ja oikeudellisesti pätevä testamentti maksutta lakitoimisto Lawlyn palvelussa. Testamentin tekeminen on helppoa! Voit jatkaa laatimista myöhemmin siitä kohtaa, mihin aiemmin jäit. Testamentti ei astu voimaan ennen kuin siinä on oma allekirjoituksesi ja kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset. Voit myös kokeilla testamentin laatimista palvelussa turvallisesti ja maksuttomasti.

Voit laatia testamentin yksinkertaisesti verkossa käymällä läpi seuraavat kolme vaihetta.

1. Vastaa kysymyksiin

Vastaustesi perusteella laaditaan henkilökohtaiseen tilanteeseesi sopiva testamentti.

2. Juristi laatii sopimuksen

Puolueeton Lawlyn (lailli.fi) juristi varmistaa, että testamenttisi laaditaan tahtosi mukaisesti ja että se on oikeudellisesti pätevässä muodossa.

3. Asiakirja toimitetaan sinulle

Lataa testamentti suoraan verkosta tai valitse, että asiakirja lähetetään kotiosoitteeseesi. Allekirjoita ja hanki todistajat yksinkertaisten ohjeiden mukaisesti. Sitten kaikki on valmista!

Muista säilyttää testamentti siten, että se on saatavilla silloin, kun sille on tarve. Selkeyden vuoksi olisi hyvä, että testamentti laaditaan vain yhtenä kappaleena.  Tällöin testamentin peruuttaminen on helppoa. Vanha testamentti yksinkertaisesti hävitetään. Mikäli tämän jälkeen haluaa laatia uuden testamentin, voi vanhan testamentin peruuttamisesta mainita tässä uudessa testamentissa.

Testamentti auttaa työtämme kaikkialla

Arvostamme jokaista testamenttilahjoitusta. Puhumme tässä Sansan työn edunsaajien puolesta Sansan medialähetystyön alueilta. Testamenttilahjoitus voi olla tietty rahasumma tai tietty osuus kiinteistöistä, asunto-osakkeista tai arvopapereistasi. Testamenttilahjoituksesi ohjautuu yleiskannatuksena kulloinkin tehtävään medialähetystyöhön. Kohteemme muuttuvat jonkin verran vuodesta toiseen. Toisia projekteja saamme päätökseen ja uusia tulee tilalle. Siksi emme suosittele testamentin kohdentamista tiettyyn työalueeseen tai työmuotoon. Kuinka voisimme taata, että vuosikymmenen päästä jokin kansainvälinen kumppanimme tekee nykyisenkaltaista työtä nykyisellä alueella? Testamentti on näistä syistä pääsääntöisesti yleislahjoittamista.

Osion kuva

Usein kysytyt kysymykset testamenttilahjoittamisesta

Mikä on testamentti?

Testamentti on asiakirja, jolla määräät, mitä omaisuudellesi tapahtuu poismenosi jälkeen. Voit esimerkiksi määrittää, että tietty henkilö tai organisaatio saa tietyn asian, omaisuuserän tai sen osuuden jäämistöstäsi. Testamenttiisi voi kirjata ehtoja, jotka soveltuvat testamentillasi saatuun omaisuuteen.

Milloin testamentti tulisi tehdä?

Monet kokevat testamentin laatimisen vaikeaksi ja suunnittelevat laativansa sen ”sitten joskus”. Testamentti on kuitenkin hyvä laatia iästä riippumatta, jos haluaa määrittää, mitä elämän aikana hankitulla omaisuudella tehdään. Tällä välttyy myös tilanteilta, joissa esimerkiksi muistisairaus tai muu vastaava seikka voisi estää oman tahdonilmaisun tekemisen myöhemmin.

Tulevasta kun emme tiedä, dokumenttia voidaan tarvita aiemminkin. Toisaalta testamenttia voi myöhemmin muuttaa, mikäli omat tai läheisten olosuhteet muuttuvat. Olisi hyvä laatia testamentti nyt, kun asiaa pohdit. Siksi Sansa on mahdollistanut Sansan ulkopuolisen palvelun kautta helpon testamentinteon.

Voiko testamentin laatia itse?

Näin voi tehdä, mutta juristien suositusta omatoimisuuteen ei ole. Muotoseikat ja monet muut asiat voivat pahimmillaan estää  itse tehdyn testamentin toteuttamisen oman tahtosi mukaisesti.

Näin tärkeässä asiassa on turvallisinta antaa ammattilaisen auttaa, jotta asiat tulevat tehdyksi oikein. Laatimalla testamentti Lawlyn (lailli.fi) palvelussa, voit olla varma, että dokumentti tulee laadittua tilanteeseesi sopivana ja oikein.

Mitä kaikkea voi testamentata?

 • Jos olet lapseton, voit testamentata koko omaisuutesi.
 • Jos sinulla on lapsia, he saavat lakiosansa jättämästäsi perinnöstäsi. Lakiosaan kuuluu yleensä puolet omaisuudestasi.

Testamentissasi voit määrätä varallisuutesi jaosta haluamallasi tavalla. Varallisuutta ovat esimerkiksi mahdollisesti omistamasi kiinteistöt, arvopaperit, rahavarat ja muu omaisuus.

Kiinnostaako testamenttaaminen järjestötyölle?

Jos haluat testamentata osuuksia testamentista järjestötyöhön, esimerkiksi Sansalle, on hyvä miettiä, että testamentatun omaisuuden rahaksi muuttaminen olisi järjestön kannalta järkevää.

Sansa ei tarvitse esimerkiksi huonekaluja tai esineitä, koska meillä ei ole sellaisten myyntitoimintaa. Osana asunto-omaisuutta järjestämme toki kaikkien tarvittavien omaisuuserien myymisen, mikäli perillisiä tai muita testamentin osakkaita ei ole. Vähäarvoisten esineiden ja omistusten pilkkominen esimerkiksi monelle järjestölle ei aina ole yksittäiselle järjestölle kannattavaa.

Näitä asioita on testamenttia laadittaessa hyvä pitää mielessä, jotta testamenttisi olisi aikanaan toteutettavissa tahtosi mukaisesti.

Mistä tietää, että testamentti on voimassa? (esteettömät todistajat)

Ollakseen pätevä, testamentti on:

 1. laadittava lain edellyttämässä muodossa
 2. laadittava kirjallisesti
 3. allekirjoitettava
 4. kahden esteettömän todistajan tulee todistaa testamentti allekirjoituksillaan.

Todistajien tulee kirjoittaa nimikirjoituksensa testamenttiin ollessaan kumpikin yhtä aikaa läsnä testamentin tekijän kanssa, kun tämä allekirjoittaa testamentin tai ilmaisee siinä olevan allekirjoituksensa omaksensa.

Ketkä EIVÄT VOI toimia testamentin todistajana, vaan ovat esteellisiä:

 • Alle 15-vuotias henkilö
 • Henkilö, jolla on allekirjoitushetkellä sieluntoiminnan häiriö, esim. päihtymystila
 • Testamentin tekijän aviopuoliso (entinen aviopuoliso ei ole esteellinen)
 • Testamentin tekijään suoraan etenevässä tai takenevassa sukulaisuudessa olevat henkilöt
  • testamentin tekijän lapset ja lapsen lapset
  • testamentin tekijän vanhemmat ja isovanhemmat
 • Testamentin tekijän ottolapsi tai ottovanhempi
 • Testamentin tekijän sisarukset ja puolisisarukset
 • Sukulaisuus- tai lankoussuhteessa (avioliittoon perustuva sukulaisuus, esim. sisaren puoliso) testamentin tekijään olevat henkilöt
 • Sukulaisen aviopuoliso
 • Kukaan ei voi todistaa testamenttia, joka tehdään hänen tai hänelle läheisen henkilön hyväksi.

Testamentti ei ole valmis ennen kuin se on allekirjoitettu ja todistettu esteettömien todistajien läsnä ollessa.

Miten testamentin teko aloitetaan?

Testamentinteon voi aloittaa kaikessa rauhassa lailli.fi sivulla. Sitä kautta laatimaasi testamenttiin voit halutessasi lisätä järjestöjä, kuten Medialähetys Sanansaattajat, mutta voit käyttää palvelua myös testamenttaamatta järjestötyölle. Jos matkan varrella joku asia pohdituttaa, voit koska tahansa keskeyttää asiakirjan laadinnan ja jatkaa myöhemmin.

Testamentin säilyttäminen on tärkein asia!

Selkeyden vuoksi olisi hyvä, että testamentti laaditaan vain yhtenä kappaleena. Silloin testamentin peruuttaminen on helppoa vanha testamentti hävittämällä. Jos sen jälkeen halutaan laatia uusi testamentti, voi vanhan testamentin peruuttamisesta mainita uudessa testamentissa. Termistö on kovin raamatullista…

Alkuperäistä testamenttia voidaan säilyttää esimerkiksi pankin tallelokerossa, ja testamentin mahdollista kopiota voi säilyttää testamentin tekijän kotona. Kopion voi myös luovuttaa testamentin saajan haltuun. Alkuperäisestä testamentista voi siis ottaa kopion.

Huomaathan, että testamentti katsotaan peruutetuksi, mikäli sitä ei löydy testamentin tekijän poismenon jälkeen. Kopio ei riitä testamentin täytäntöönpanoon. Siksi testamentin säilyttäminen on tärkein asia testamentin täytäntöönpanossa.

Lailli-palvelu ei ole virallinen testamentin säilytyspaikka, eikä palvelu toimi testamentin realisoitumisen yhteydessä muistuttamassa testamentista. Toimi siis niin, että testamentti on varmasti laadittu oikein ja kun sitä tarvitaan, se löytyy ja tulee huomioiduksi.

Miten testamenttilahjoituksesi auttaa?

Medialähetys Sanansaattajille testamenttaaminen on usein jatkumoa sille Sansan työn arvostukselle, jota testamenttaaja on osoittanut jo vuosia lahjoittamalla.

Kristillisen medialähetystyön tukeminen voi jatkua vielä oman elämäntyön jälkeen, testamentin kautta. Sansan tehtävä on viedä evankeliumi sinne, missä sitä eniten tarvitaan – median välityksellä. Usein tämä tapahtuu alueilla, joissa kristillinen sanoma ei muuten pääse esille. Testamenttilahjoitus Sansalle tarjoaa sinulle mahdollisuuden jättää perintö, jonka vaikutukset tuntuvat elämää muuttavana, vaikkapa seuraavan tarinan tapaan:

 • Nepalin Kathmandussa vankilassa viruva mies sai tietää Trans World Radio Intian Toivoa naisille -ohjelmista ja alkoi seurata opetusta. Mies aloitti yhteydenpidon Trans World Radio Intian toimistoon. Vanki sai elämäänsä tukea puheluista ja ohjelmista ja ymmärsi syntisyytensä ottamalla Jeesuksen vastaan. Sittemmin tämä Toivoa naisille -ohjelmia kuunteleva miesvanki aloitti Kathmandun vankilassa oman radiokuuntelijaryhmän. Hän on kiitollinen ohjelmista, jotka löysivät hänet vankilan muurien takaa. Eikö ole erikoista? Näitä ohjelmia ei ole rakennettu miehiä varten, ei vankeja varten eikä suunnattu Nepaliin. Mutta niin vain Jumala käytti näitä Sansan kustantamia ohjelmia tavoittamaan nepalilaisen vankilan asukkeja. Syntyi pieni herätys vankien keskuudessa.

Testamenttilahjoitus ohjautuu kokonaisuudessaan Sansan työhön. Yleishyödyllisenä yhteisönä Sansa ei joudu maksamaan lahjoituksesta perintöveroa.

Saako testamenttiasioissa olla suoraan yhteydessä Sansaan?

Mikään ei estä olemasta yhteydessä Sansaan kysyäksesi lisätietoja. Meillä ei kuitenkaan ole syvällistä lakiosaamista, vaan niissä asioissa käytämme ulkopuolista, tuttua lakitoimistoa. Ulkopuolisen silmin tällaiset yhteydet järjestöön testamentin laatimisen tiimoilta voidaan kuitenkin tulkita sellaisiksi, että olisimme taivutelleet tai peräti painostaneet testamentin laadintaan järjestömme hyväksi. Sansa ei missään tapauksessa halua jättää tällaista tunnelmaa missään vapaaehtoisen lahjoittamisen asiassa. Kerromme mahdollisuudesta lahjoittaa, mutta päätös on täysin lahjoittajan.

Testamentin laadintaa emme siis edellä mainituista syistä halua tehdä. Emme myöskään käytä tai tarjoa valmiita, Sansan hyväksi olevia testamenttipohjia, vaikka jotkut järjestöt sellaisia tarjoavat. Jos et halua käyttää tarjoamaamme ja helppokäyttöistä Lawlyn (lailli.fi) palvelua, voit toki ottaa yhteyden johonkin muuhunkin testamentin laatijaan. Lailli.fi palvelu on sinulle kuitenkin maksuton ja turvallinen palvelu käytettäväksi.

Jos mielessäsi on testamentin tekemiseen liittyviä kysymyksiä, voit halutessasi ottaa yhteyttä Sansan hallintojohtaja Marja Soikkeliin, p. +050 551 6130, .

Luottamuksellisuus

Testamentti on aina luottamuksellinen asia. Yleensä Sansa ei saa tietää testamenteista ennen kuin perunkirjoituksen yhteydessä, testamenttaajan poismenon jälkeen. Mikäli kuitenkin haluat Sansan tietävän testamentistasi, pidämme tiedon luottamuksellisena emmekä anna elinaikanasi tietoa muille.

Aloita testamenttityökalulla

Oheisesta linkistä pääset testamenttityökaluun, jonka avulla testamentin suunnittelu on helppoa. Kuten aiemmin mainittu, testamentin laatimista voi jatkaa myöhemmin eikä se tule voimaan ennen allekirjoituksia ja todistajien allekirjoituksia. Siksi voit laatia testamenttia kaikessa rauhassa. Lisätietoa voit kysyä myös lakiasiaintoimistoilta tai pankiltasi.

Testamentteja koskevat lakipykälät löytyvät Suomen Laki I -teoksesta, perintökaaren luvuista 9–16: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040

Näiden pykälien läpikäyminen ei ole välttämätöntä pätevän testamentin tekemiseksi. Lawlyn (lailli.fi) kautta tehty testamentti tulee varmasti muodollisesti päteväksi, mikäli todistajat, allekirjoitukset ja dokumentin säilytys ovat kunnossa.

Aloita testamentin laatiminen Laillin työkalulla.

Testamentin laatiminen verkossa

Jos haluat jättää perintöä viereisen kuvan intialaisten naisten tai muiden hyväksi Medialähetys Sanansaattajien kautta, laadi henkilökohtainen ja oikeudellisesti pätevä testamentti maksutta Lawlyn (lailli.fi) palvelussa. Lawly on verkossa toimiva perhe- ja testamenttioikeuteen erikoistunut lakitoimisto. Voit laatia helposti henkilökohtaisiin tarpeisiisi mukautetun ja oikeudellisesti pätevän testamentin tietokoneellasi, tabletillasi tai puhelimellasi.

Palvelu neuvoo sinua vaihe vaiheelta eteenpäin. Testamentti on pätevä vasta, kun allekirjoitat sen kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa.

Katse taivaanrannassa

Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. … Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe, ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman, kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen.

1. Piet. 1: 7,9

Osion kuva