Hyppää sisältöön

Näky kantaa

maisema Alpeilta; Zell am See

Olen viime aikoina pohtinut paljon sanan “näky” merkitystä. Mitä se tarkoittaa? Millainen näky minulla on elämästäni -vai onko minulla sellaista? Ja mikä on Jumalan näky minun elämästäni? Pohdintani liittyy siihen, että käyn omassa elämässäni jonkinlaista välitilinpäätöstä; 42-vuotiaana mietin, mitä kaikkea elämääni onkaan kuulunut, mitä olen tähän mennessä saavuttanut ja mikä on jäänyt saavuttamatta nuoruuden haaveista. Missä kohdassa elämääni oikein olen?

Suomen kielen sana näky viittaa moneenkin asiaan, joille muissa kielissä löytyy omat määritelmänsä. Esimerkiksi englanninkieliset sanat revelation (ilmestys), prophecy (profetia) ja vision (näky) voidaan suomentaa näyksi tai ilmoitukseksi. Suomen kielen sanakirjassa näky määritellään seuraavasti: 1. se mikä on (kerralla) nähtävissä, mihin katse kohdistuu, nähtävä, näkymä ja 2. yliluonnollinen ilmestys; harhanäky; fantasiakuva, (voimakas) kuvitelma, hallusinaatio.

Näky on siis jotain, mikä on konkreettisesti nähtävissä silmien edessä, mutta yhtä lailla se on jotain, joka ei ole fyysisillä silmillä nähtävissä, vaan sisäisillä “mielen” silmillä, mielikuvana. Tuo jälkimmäinen voi olla myös yhtä voimakkaasti tai kirkkaasti olemassa kuin fyysisillä silmillä tehtävä näköhavainto. Ehkä useimmiten näystä puhutaankin jälkimmäisessä merkityksessä, mielikuvana tai kuvitelmana, joka ohjaa kulkuamme ja tekemisiämme.

Esimerkiksi yrityksissä ja organisaatioissa määritellään niiden visio eli näky siitä, mitä ne haluavat olla ja mitä kohti kuljetaan. Näky antaa tavoitteen ja määränpään. Tai jollain voi olla työnäky, “innoittava näkemys oman työn sisällöstä ja tarkoituksesta” (suomen kielen sanakirjan määritelmä). Ehkä yksi näkyä määrittävä tekijä onkin, että samalla kun se ohjaa johonkin suuntaan, se voimaannuttaa toimimaan. Se on jotain, joka innostaa ja rohkaisee.

Raamatun näkyjä

Raamatussa sana näky tarkoittaa yleensä ilmoitusta, ilmestystä tai profeetallista näkyä. Enkeli ilmestyy Marialle ja kertoo hänen tulevan raskaaksi Pyhästä Hengestä, Joosef saa unessa ilmoituksen lähteä pakomatkalle Egyptiin ja Jeremia kertoo kansalle Herran hänelle näyttämistä kuvista. Yhteistä näille on se, että niihin sisältyy jonkinlainen näkeminen, visuaalinen havainto tai kokemus.

Raamattua tutkaillessa ei voi myöskään välttyä sen huomaamiselta, miten tärkeitä näyt, ilmestykset ja profetiat ovat olleet niin Vanhan Testamentin Israelin kansalle kuin Uuden Testamentin Jeesuksen seuraajille. Niiden kautta Jumala on ilmaissut tahtonsa ja antanut suunnan ja määränpään, mitä kohti ja miten kulkea. Jumalalta saatu ilmestys on tuonut uutta näköalaa olemassa oleviin olosuhteisiin, antanut toivoa ja rohkaissut. Yhtä lailla Jumalalta saatu näky on voinut toimia varoituksena, miten toimia, jotta ei joutuisi tuhon omaksi. Raamatussa kerrotuista näyistä välittyy Jumalan huolenpito niin yksittäistä ihmistä kuin koko kansakuntaa kohtaan.

Näyn merkityksestä ihmisen elämään puhutaan myös Sananlaskujen kirjassa: “Missä ilmoitus (engl. revelation, vision) puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi; autuas se, joka noudattaa lakia.” (Snl. 29:18) Englanninkielisessä nyky-Raamatussa sama Sananlaskujen jae ilmaistaan vielä vahvemmin: “Ilman näkyä ihmiset menehtyvät (engl. perish), mutta hän joka säilyttää lain, saa olla onnellinen.” Vanhan Testamentin kohdalla laki tarkoittaa Tooraa eli viittä Mooseksen kirjaa, joka on juutalaisen Raamatun ydin. Jae tuntuu puhuvan siitä, miten tärkeää – jopa elintärkeää – on pitää oman elämän näky Jumalassa ja hänen tuntemisessaan. Ilman tätä yhteyttä, ihmiset ja kansakunnat menehtyvät. Tai toisin sanoen, kuinka tärkeää onkaan etsiä Jumalalta ja hänen Sanastaan näkyä omaan elämäänsä.

Tarvitsemme näkyä

Uskoisin, että meillä kaikilla on jonkinlainen näky siitä, mitä haluamme olla tai millaista elämämme tulisi olla ja mitä kohti haluamme olla menossa. Aina sitä ei ehkä pysty sanoittamaan kovin tarkasti tai sitä ei ole hiottu niin kirkkaaksi visioksi kuin yrityksissä, mutta se on olemassa jonkinlaisena mielikuvana omasta elämästä. Jos taas näky elämästä puuttuu, mitä sitten tapahtuu?

Tämän päivän maailmassa, ihmisiä ja asioita seuratessa, tuntuu, että moni on menettänyt todellisen näyn elämästään. Jumalan ja hänen Sanansa tunteminen on vähentynyt. Sitä tyhjiötä ei korvata maallisella mammonalla tai ulkoisella hyvinvoinnilla. Jumalalta tulevan näyn, elämän merkityksen ja tarkoituksen puuttuessa ihmisen sisin tuntuu menehtyvän.

Tunnettu kohta näystä Raamatussa on Habakukin kirjan 2. luvun jae 2: “Kirjoita näky niin selvästi tauluihin, että sen voi vaivatta lukea.” Jae tuntuu viittaavan siihen, miten tärkeää meidän on sisäistää Jumalan totuus itsestämme ja elämästämme. Ihmisinä tarvitsemme tämän näyn, niin että kaiken arjen tuoksinan, kiireen ja huolien keskellä voimme ankkuroida itsemme siihen, mikä on todellinen tarkoituksemme ja merkityksemme ja mitä kohti olemme menossa. Mitä omaan pohdintaani elämäni näystä tulee, tiedän ainakin sen, että olen Jumalan rakas lapsi ja matkalla hänen Taivaalliseen kotiinsa. Millaista näkyä tarvitsen eteenpäin, sen kyselemistä jatkan Isän kanssa.

Medialähetys Sanansaattajat eli Sansa on olemassa, jotta ihmiset voivat kuulla Jumalasta ja oppia tuntemaan hänet. Jos sinä haluat oppia tuntemaan Sanaa, kuuntele Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa esimerkiksi täältä http://rkk-sansa.net. Jos haluat kuulla, miten Jumalan Sana saavuttaa ihmisiä maailmalla Sansan kautta, vieraile nettisivuillamme https://sansa.fi.