Hyppää sisältöön

Juha Auvinen: Tärkeintä on pysyä lähellä Kristusta

Juha Auvinen.

Eläkkeellä rovasti Juha Auvinen aikoo toteuttaa ainakin neljän l:n ohjelmaa. Luvassa on lepoa, lukemista, liikuntaa ja läheisiä. Kuva: Sari Savela.

Juha Auvisen tunnelmat lähes 19 vuoden työrupeaman päättymisestä Sansassa ovat kaksijakoiset.

– Tehtävästä luopumiseen liittyy sekä helpotusta että haikeutta. Vuosien varrella on syntynyt niin paljon yhteyksiä ja ystävyyssuhteita Intiasta Islantiin ja Kiinasta Kameruniin. Se ei ole vain asioihin liittyvää yhteyttä, vaan myös hengellistä yhteyttä.

– Päällimmäisenä on kiitollisuus kuluneista vuosista, kertoo vuoden 2021 alussa eläkepäivänsä aloittava Sansan entinen toiminnanjohtaja Juha Auvinen.

Eläkkeellä hän aikoo toteuttaa ainakin neljän l:n ohjelmaa. Luvassa on lepoa, lukemista, liikuntaa ja läheisiä.

– Töissä ollessani minulla on ollut liian vähän aikaa vaimolleni ja lastenlapsilleni. Haluan antaa heille aikaa.

Kevätalvella on tiedossa muutto uuteen kotiin ja ensi kesänä olisi tarkoitus remontoida kesämökkiä.

– Syksyllä voisi kuulostella, mihin Jumala haluaa minua käyttää. Mahdollisesti voisin harkita Sansan senioriksi ryhtymistä.

Rovasti Auvinen on vasta toinen toiminnanjohtaja Medialähetys Sanansaattajissa, Per-Olof Malkin jälkeen. Hän kertoo, ettei ole ollut missään tehtävässä niin pitkään kuin Sansassa ja syy siihen on selvä: mielenkiintoinen työ.

Johdatuksessa

Auvinen näkee elämässään selkeän Jumalan johdatuksen. Vuodet erilaisissa viestinnän ja toimittajan tehtävissä loivat vahvan perustan mediatyöhön. Kuusi vuotta lähetystyössä Papua-Uudessa-Guineassa ja erilaiset tehtävät muun muassa Kirkon lähetystyön keskuksessa antoivat eväitä ja ymmärrystä lähetystyön arkeen ja teologiaan. Myös aikaisempina vuosina syntyneet verkostot ja kielitaito ovat olleet aktiivisessa käytössä Sansan toiminnanjohtajana.

Jo lapsuudenkodissa lähetystyö oli läsnä.

– Äiti oli aktiivinen lähetystyön tukija ja piti yhteyttä seurakunnan nimikkolähetteihin. Heitä kävi myös meillä kotona.

Laulua harrastava Auvinen kuului nuoruudessaan tunnettuun Cantores Minores -poikakuoroon. Kuorovuodet avasivat osaltaan ikkunoita maailmalle.

– Teimme vähintään joka toinen vuosi kiertueen Eurooppaan. Se oli merkittävä kansainväliseen elämään ohjaava tekijä. Myös hengellinen ymmärrykseni lisääntyi kuoromusiikin kautta.

Uskonasiat tulivat Auviselle tutuiksi jo lapsuudenkodissa. Nuoruusvuodet Kauniaisissa viettänyt Auvinen on saanut hengelliseen elämäänsä vaikutteita muun muassa Suomen Raamattuopistolta, jossa hänen isänsä oli julistus- ja opetustyössä. Lapsuudenusko kasvoi nuoruusiässä tietoisempaan uskoon.

Tyytyväisyyden aiheita

Auvinen iloitsee siitä, että medialähetystyö on vakiinnuttanut paikkansa kirkon lähetystyön kokonaisuudessa.

– Työ on kasvanut ja vahvistunut monimedialliseksi työksi. Digitalisaatio on mullistanut työtä: radion rinnalle ovat tulleet tv, internet, mobiilisovellukset ja sosiaalinen media.

Yksi tyytyväisyyden aihe on työn painopisteen siirtäminen väkirikkaaseen Aasiaan, missä Kristus on vähiten tunnettu. Suomalaisten seurakuntien ja kristittyjen Sansan kautta tukemat ohjelmat ja mediasisällöt ovat jo usean vuoden ajan olleet yli kahden miljardin ihmisen ulottuvilla.

– Olen myös tyytyväinen mediatutkimuksen roolin vahvistumiseen ja kansainvälisten kumppanuuksien syventymiseen. Yksi ilonaihe on myös Sansan vetovoimaisuus. Sansaan on hakeutunut osaavia työntekijöitä unohtamatta laajaa vapaaehtoisten, taloudellisten tukijoiden ja esirukoilijoiden joukkoa.

Palkitsevinta on ollut nähdä, mitä Jumala tekee medialähetystyön kautta maailmassa.

– Eri puolilla maailmaa tapaamani ihmiset ja saamamme palautteet kertovat, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa, vaan saa aikaan sen, mitä varten Jumala on sanansa lähettänyt.

Jumalaan voi luottaa

Työn laajuuteen liittyy myös haasteita.

– Toisinaan olen kokenut riittämättömyyttä ja voimattomuutta, kun työkenttään kuuluu useita kumppaneita. On paljon hallintoa ja yhteydenpitoa.

– Olen kiitollinen Jumalalle, että vaikeinakin aikoina on voinut luottaa hänen johdatukseensa. Jumala on rukouksia kuuleva Isä.

Auvinen luottaa Jumalan sanaan, joka vakuuttaa, että Jumala vie työnsä maailmassa päätökseen.

– Uskon sanan valossa, että hänen Henkensä yhä tekee työtään ihmisten ja kokonaisten kansojen keskuudessa. Sansa on tehnyt työtä esimerkiksi Kiinassa vuodesta 1974. Sinä aikana Kiinan kirkko on kasvanut voimakkaasti ja medialähetystyö on väistämättä vaikuttanut siihen.

– Tuorein esimerkki on Iran, missä kristittyjen määrä kasvaa. Myös siellä medialla on ollut merkittävä vaikutus kasvuun.

– Kristillinen sanoma saavuttaa uusia ihmisiä vaikeuksista huolimatta. Maailma on Jumalan hyvissä ja rakastavissa käsissä.

Vuosien varrella Raamatun sana ja erityisesti Paavalin sanat korinttilaisille ovat vahvistaneet Auvisen lähetysnäkyä. “Olkaa siis vahvoja ja järkähtämättömiä, rakkaat veljeni, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan.” (1. Kor. 15:58)

Muuttuva maailma, ikiaikainen sanoma

Työn tavat ovat muuttuneet ja monimuotoistuneet viime vuosien aikana, mutta sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta on sama.

– Nykyään pyritään ottamaan paikallinen kulttuuri ja kieliympäristö entistä paremmin huomioon. Lähetystyö on kokonaisvaltaista, se on sekä palvelemista että sanan julistamista.

– Lähetystyö on monimuotoistunut ja työssä tarvitaan monien eri alojen osaajia. Työ on vuorovaikutteista yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja sitä tehdään yli tunnustuskuntarajojen.

Myös toimintaympäristö on muuttunut.

– Kulkuyhteydet ovat parantuneet ja matkustamisesta on tullut halvempaa. Viestintäyhteydet ovat mullistuneet ja mullistaneet vuorovaikutusta.

– Lisäksi lähetystyön agendalle ovat tulleet pakolais- ja ympäristökysymykset.

Auvisen mukaan suhtautuminen lähetystyöhön on myös muuttunut.

– Monissa seurakunnissa asenne lähetystyötä kohtaan on tullut kriittisemmäksi. Sitä ei enää mielletä kirkon perustehtäväksi. Mutta on myös myönteisiä ja luovia esimerkkejä lähetyksen virtaan heittäytymisestä. Tähänkin on vaikuttanut median murros.

Media on vain väline

Toisin kuin perinteinen kirkon työ, medialähetystyö tavoittaa suuria joukkoja ylittäessään maantieteellisiä, kulttuurisia, poliittisia ja uskonnollisia rajoja.

– Korona-aikana kristillisten mediasisältöjen kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Digitalisaatio on mahdollistanut evankeliumin välittämisen lähes kaikkialla maailmassa. Myös suljetuissa maissa ihmiset voivat vaikkapa älypuhelimen kautta lukea Raamattua tai saada rohkaisua jonkin mobiilisovelluksen sisällöstä turvallisesti toisten huomaamatta.

Millaisen testamentin haluaisit jättää Sansan väelle?

– Pitäisin tärkeimpänä sitä, että pysytään lähellä Kristusta, uskollisena hänen antamalleen tehtävälle ja keskitytään sanomaan. Media on lopulta vain väline ihmisten tavoittamiseksi siellä, missä he ovat.

Sari Savela

Haastattelu on julkaistu joulukuun Lähde-lehdessä 4/2020.