Hyppää sisältöön

Kun lähetystyö on seurakunnan rakenteissa, se ei unohdu

Kangasniemen kirkko talvella sekä Outi Virtakallio ja Matti Tolvanen.

Kangasniemen seurakunta on tukenut Sansan Eila Murphyn työtä jo 35 vuotta. Pienissä kuvissa toimisto- ja lähetyssihteeri Outi Virtakallio ja tammikuussa eläkkeelle jäänyt kirkkoherra Matti Tolvanen. Kirkon kuva: Tuija Hokkanen.

Kangasniemen seurakunnassa ei vain tueta, vaan tehdään lähetystyötä. Työ evankeliumin eteenpäin viemiseksi on yhteistä; sekä lähettejä että lähettäjiä tarvitaan.

Kangasniemen seurakunta on tukenut Sansan lähetystyöntekijää Eila Murphya jo 35 vuotta. Etelä-Savon ja Keski-Suomen rajalla sijaitsevalle Kangasniemen seurakunnalle oli aikoinaan luontevaa alkaa tukea oman paikkakunnan kasvattia.

− Eila on täällä tuttu ihminen ja se on kantava voima yhteydessä. Hän tulee aina auliisti kertomaan medialähetystyöstä ja on ollut pitämässä rippikoululaisillekin lähetystunteja. Meillä on seurakunnan nimikkolähetteinä muitakin täältä lähteneitä, Kangasniemen seurakunnan toimisto- ja lähetyssihteeri Outi Virtakallio kertoo.

Alkuvuodesta 2020 juuri ennen koronapandemiaa Eila Murphy toi seurakuntaan mukanaan vierailijan Thaimaasta. Tuota vierailua muistellaan seurakunnassa erityisen mieluisana.

− Se oli todella mielenkiintoinen, vahvistaa tammikuussa eläkkeellä jäänyt seurakunnan kirkkoherra Matti Tolvanen.

Jokainen voi tehdä lähetystyötä

Matti Tolvanen ehti toimia seurakunnan kirkkoherrana lähes 15 vuotta. Hänen vaimonsa aloitti seurakunnan kanttorina 2002 ja hän itse tuli valituksi kappalaisen virkaan vuonna 2006. Ennen muuttoa Kangasniemelle Tolvanen oli muutaman vuoden Suomen Lähetysseuran kotimaantyössä ja lyhyen periodin myös Mikkelin hiippakunnan lähetyssihteerinä.

Pappina hän on palvellut ennen Kangasniemeä Rantasalmella ja Helsingin Alppilan seurakunnassa. Lähetystyö on jokseenkin aina kuulunut tavalla tai toisella hänen toimenkuvaansa.

− Lähetystyö merkitsee minulle Jeesuksen lähetyskäskyn toteuttamista lähellä ja kaukana, Matti kiteyttää lähetystyön merkitystä hänelle itselleen.

Outi Virtakallio kertoo saaneensa kodin perintönä kristillisen uskon ja ymmärryksen lähetystyön tärkeydestä.

− Usko on ollut elämässäni lapsesta saakka. Olen kasvanut siihen. Toki on ollut monenlaista uudistumista matkan varrella, hän kertoo.

Lähetystyötä voi hänen mukaansa jokainen tehdä omalla paikallaan.

− Ennen tätä työtä olen voinut osallistua tilaisuuksiin taloudellisesti tukien ja rukoillen. Nyt voin työssäni toimia enemmän lähetystyön hyväksi.

Rukousta ja taloudellista tukea

Kangasniemen seurakunnassa lähetystyö otetaan todesta. Yhtenä käytännön esimerkkinä tästä on, että seurakunta oli mukana viime syksynä järjestetyssä valtakunnallisessa Se löytyi -missiotapahtumassa, joka jatkuu edelleen.

− Kangasniemellä evankeliumin esillä pitäminen näkyy muun muassa siinä, että meillä järjestetään erilaisia tilaisuuksia, kuten Majataloiltoja ja Lohdun iltoja. Seurakuntalaiset kantavat niistä ison vastuun, Matti Tolvanen kertoo.

Lähetystyö näkyy seurakunnassa myös aktiivisena nimikkolähettien ja -lähetyskohteiden tukemisena, joista yksi on Medialähetys Sanansaattajat ja Eila Murphy. Tuki on paitsi taloudellista myös rukoustukea.

− Seurakuntamme lähetysvastuuryhmä esitti viime vuonna kirkkoneuvostolle, että vainotut kristityt otettaisiin osaksi seurakunnan työtä. Seurakuntaneuvosto teki päätöksen, että Open Doors -järjestöstä tulee seurakunnan uusi kumppanuusjärjestö. Kun tuemme heitä, tuemme samalla evankeliumin esillä pitämistä niissä maissa, joissa kristittyjä vainotaan, Matti sanoo.

Hän pitää tärkeänä, että tuettavat kohteet ovat seurakunnan rakenteissa, mikä tarkoittaa, että seurakunnan budjetissa osoitetaan varoja tuettaville kohteille ja että ne ovat myös osana viikoittaisen messun esirukousosiota.

Rukousta lähetystyön puolesta pidetään seurakunnassa muutenkin ahkerasti esillä.

– Kyllähän me eri yhteyksissä muistutamme, että jos ei voi muuten tukea lähetystyötä, niin aina voi rukoilla, Outi kertoo.

– Toivomme myös, että lähetit rukoilevat lähettävien seurakuntien puolesta. Molempia tarvitaan ja molemmat tarvitsevat innoitusta omaan tehtävään, Matti toteaa.

Suosituksia suurempi panos

Lähetystyön hyväksi seurakunnassa järjestetään vuoden aikana erilaisia tapahtumia, kuten kevät- ja syysmarkkinat, joulumyyjäiset ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuus. Lähettien vierailut tuovat tervetulleen tuulahduksen lähetystyön kentältä seurakuntaan. Lisäksi seurakunnassa toimii vapaaehtoisvoimin lähetyspiiri.

Matti Tolvaselle muistuu vielä mieleen, että Kangasniemen seurakunnassa on päätetty osoittaa verotuotoista neljä prosenttia lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan, kun suositus on 2–3 prosenttia.

– Me emme avusta, vaan teemme lähetystyötä. Lähetit ovat meidän työntekijöitämme, joiden palkkaukseen osallistumme.

Medialähetystyötä Matti ja Outi pitävät äärettömän tärkeänä, sillä median kautta on mahdollista tavoittaa myös heidät, joita ei kasvotusten tavoita.

– Ihmiset, jotka asuvat sellaisissa maissa, joissa evankeliumin pitäminen esillä fyysisesti ei ole mahdollista, voivat kuulla median kautta evankeliumin ja saada jälkihoitoa. Radioaaltoja ei voi napata kiinni. Media tavoittaa kansoja, joita ei muuten tavoiteta, Matti sanoo.

Kangasniemen seurakuntaan haetaan keväällä uutta kirkkoherraa. Hän aloittanee tehtävässään syys-lokakuussa, siihen saakka tehtävässä sijaistaa entinen kenttäpiispa Pekka Särkiö.

Sari Savela

Kirjoitus on julkaistu Sansa-lehdessä 1/2023.