Hyppää sisältöön

Sansa toimii kaikissa Suomen hiippakunnissa – också på svenska

Porvoon hiippakunnan lähetystoimikuntaa yhteiskuvassa Hangon kirkossa.

Porvoon hiippakunnan lähetystoimikunta kokoontui viimeksi huhtikuussa Hangossa. Ukrainan tilanne ja pakolaisten parissa tehtävä työ puhuttivat osallistujia laajalti. Kuvassa keskellä tekstin kirjoittaja, Sansan edustaja Jaakko Rusama ja hänen vieressään puheenjohtaja Monica Cleve. Kuva: Hangon srk.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Porvoon ruotsinkielisessä hiippakunnassa on 47 seurakuntaa, joissa on jäseniä 230 000. Toisin kuin monissa suomenkielisissä seurakunnissa, lähetystyöhön keskittyviä työntekijöitä on vain kahdessa ruotsinkielisessä seurakunnassa. Kuitenkin Porvoon hiippakunnan seurakunnissa on vuosikymmenien ajan tuettu voimakkaasti lähetystyötä eri järjestöjen kautta.

Lähetystoimikunnassa mukana nyt myös Sansa

Medialähetys Sanansaattajat on muutaman viime vuoden aikana saanut virallisen kirkkokolehdin, joista viimeisin kerättiin Porvoon hiippakunnan seurakunnissa 25.4.2022. Lisäksi Sansa on vuodesta 2018 alkaen ollut edustettuna Porvoon hiippakunnan lähetystoimikunnassa, Missionskommittén i Borgå stift. Porvoon tuomiokapituli nimittää sen jäsenet.

Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Hangon ruotsalaisen seurakunnan vt. kirkkoherra Monica Cleve. Hänen ja hiippakuntadekaanin lisäksi toimikunnassa on 12 jäsentä, joista kymmenen edustaa kristillisiä järjestöjä. Niistä viisi on kirkon lähetysjärjestöjä. Sansan edustajana on Sansan varapuheenjohtaja Jaakko Rusama. Seurakuntien edustajia toimikunnassa on kaksi.

Toimikunta on luonteeltaan löyhä verkosto, jossa jaetaan tietoja ja kokemuksia eri tahojen toiminnasta, tuetaan kansainvälisistä ja lähetystyön asioista vastaavan hiippakuntasihteerin työtä sekä järjestetään vuosittain muutamia lähetykseen liittyviä tapahtumia. Joka toinen vuosi toimikunta on järjestänyt kiinnostuneille tutustumismatkan ulkomaisiin kohteisiin.

Avustustoimintaa ja lähetyksen perusteita

Huhtikuun lopussa 2022 Hangossa pidetyssä lähetystoimikunnan kokouksessa tutustuttiin vakiintuneen käytännön mukaisesti järjestöjen tuleviin tapahtumiin ja suunnitelmiin. Ukrainan sodan tilannetta, avustustoimintaa Ukrainassa ja pakolaisten parissa tehtävää työtä käsiteltiin laajasti. Sansa ja muut järjestöt ovat tukeneet voimakkaasti eri tahojen kautta tapahtuvaa avustustoimintaa. Sansan antama tuki on ohjattu Luterilaisen maailmanliiton kanavien kautta.

Toimikunnassa keskusteltiin myös siitä, miten kirkon lähetystyö ymmärretään. Se ei ole samaa kuin lähetysjärjestöjen lähetystyö eikä pelkästään ulkomailla tehtävää työtä. Seurakunnat ovat lähetystyön subjekteja ja toteuttavat Jumalan lähetystä aina ja kaikkialla. Järjestöt tukevat sitä asiantuntemuksellaan ja toimillaan.

Porvoon hiippakunnan lähetystoimikunnassa enemmistön muodostavat järjestöjen edustajat. Todettiin, että seurakuntien edustusta on syytä vahvistaa ja että järjestöjen edustajien varajäsenissä voidaan huomioida seurakuntien edustajat.

Juhlavuosi tulossa

Vuonna 2023 Sansa täyttää 50 vuotta ja Porvoon hiippakunta 100 vuotta. Sekä Sansa että Porvoon hiippakunta julkaisevat historia- ja juhlakirjan. Porvoon hiippakunnan juhlakirjaan tulee mukaan myös artikkeli lähetystyön kysymyksistä.

Sansalla on paljon mahdollisuuksia osallistua Porvoon hiippakunnan seurakunnalliseen toimintaan ja lähetystyön vahvistamiseen. Se ei ole vain ruotsinkielistä toimintaa, koska Porvoon hiippakunnan seurakunnilla on runsaasti yhteistyötä hallinnollisesti ja toiminnallisesti suomenkielisten seurakuntien ja suomenkielisten järjestöjen kanssa. Lisäksi Sansan ruotsinkielinen työ voi vahvistaa pohjoismaista yhteistyötä.

Jaakko Rusama