Hyppää sisältöön

Sansan koulutusmalli kelpaa kansainväliseen käyttöön

Keskusteluja Toivoa naisille -konferenssissa Bratislavassa.

Kanadalainen Colleen Shoemaker (vas.) keskusteli Satu Hauta-ahon kanssa ja kroatialainen Hana Nochta Melinscak Mervi Viuhkon kanssa, kun suomalaiset olivat kertoneet Sansan vapaaehtoisten koulutusmallista Bratislavan konferenssissa. Kuva: Liisa Heinänen.

Haluaisin tämän koulutusmallin käyttöön eri puolille maailmaa Toivoa naisille -työhön! Tämän toivomuksen esitti Toivoa naisille -työn kansainvälinen johtaja Peggy Banks kuultuaan Sansan vapaaehtoisten koulutusmallista.

Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko esitteli mallia syyskuun viimeisellä viikolla Bratislavassa järjestetyssä konferenssissa, johon osallistui noin 60 kansallista Toivoa naisille -työn koordinaattoria Euroopasta, Lähi-idästä, Keski-Aasiasta ja Pohjois-Afrikasta. Työpajojen lisäksi konferenssissa kuuliin eri maiden tilanteista, rukoiltiin ja pureuduttiin Peggy Banksin raamatunopetuksen avulla siihen, miten Toivoa naisille -työ voi sitoutuneena Kristukseen välittää toivon sanomaa.

Banks piti mallia selkeänä: vapaaehtoiset kutsutaan ja koulutetaan ja heihin pidetään yhteyttä, jotta he eivät jää yksin. Hänestä on hyvä, että kaikki Sansan vapaaehtoiset osallistuvat samaan koulutukseen.

– Pyrimme myös kansainvälisessä liikkeessä siihen, että Toivoa naisille -rukousliike ei toimi erillään vaan entistä tiiviimmin yhdessä medialähetysjärjestö TWR:n kanssa.

Toivoa naisille -työ on osa TWR:n työtä. Rukousliikkeessä on mukana 62 000 rukoilijaa eri puolilla maailmaa. He käyttävät yhteistä rukouskalenteria, joka käännetään 125 kielelle. Oleellinen osa työtä ovat Toivoa naisille -radio-ohjelmat, joita lähetetään 76 kielellä.

Monia vapaaehtoistehtäviä

Mervi Viuhko esitteli Sansan koulutusmallia konferenssin kahdessa työpajassa. Hän on johtanut mallin kehittämistyötä yhdessä Sansan henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaan kanssa.

– Etsin luonnostani uusia tapoja toimia. Pienistä ideoista on kasvanut malli, jota kehitetään edelleen”, Viuhko kertoo.

Hän siteeraa itselleen tärkeitä Jeesuksen sanoja: “Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää.”

– Jumala kutsuu työhön ja antaa voiman siihen. Siksi on helppo pyytää uusia ihmisiä mukaan ja esitellä monia mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena.

Sansan vapaaehtoisen polku alkaa nettisivuilta löytyvän lomakkeen täyttämisellä. Siinä kysytään taustatietoja, kuten ajatuksia lähetystyöstä ja omasta hengellisestä elämästä sekä itselle mieluisia vapaaehtoistehtävistä. Tarjolla on esimerkiksi käännöstyötä, toimistotehtäviä ja video- ja valokuvausta.

Neljä koulutusosiota

Vapaaehtoiset saavat neljän viikonlopun mittaisen koulutuksen, jossa perehdytään Sansaan, lähetystyöhön, Raamattuun ja esimerkiksi seurakuntavierailujen käytäntöihin. Koulutusviikonloppuihin voi osallistua tämän jälkeenkin.

– Koulutus lisää yhteisöllisyyttä. On tärkeää, että vapaaehtoiset tuntevat olevansa osa Sansan väkeä. Koulutus auttaa myös pysymään ajan tasalla, sillä työssä tapahtuu koko ajan uutta, Viuhko sanoo.

Sansalla on tällä hetkellä 17 Toivoa naisille -lähettilästä, 11 vapaaehtoista aluetyöntekijää, yhdeksän seniorityöntekijää ja 23 Sansa-lähettilästä. Erilaisissa ja kestoltaan eri mittaisissa tehtävissä on mukana yli 200 vapaaehtoista. Jos mukaan lasketaan Toivoa naisille -ryhmien ja medialähetyspiirien vastuuhenkilöt, luku on lähemmäksi 500.

Esitystä kuunnellut Irlannin ja Pohjois-Irlannin Toivoa naisille -työn koordinaattori Yvonne Knox näkee Sansan mallissa mahdollisuuksia myös omaan työhönsä.

– Olen itsekin vapaaehtoinen enkä ole tullut ajatelleeksi, että voisi pyytää muita rinnalleni.

Hän sanoo tuntevansa naisia, jotka ovat sitoutuneet Toivoa naisille -työhön.

– Heillä on jo sama näky. Sain nyt rohkaisua kutsua heitä avukseni.

Varojen keruu kiinnosti

Työpajassa esiteltiin myös Suomen Toivoa naisille -työn käytäntöjä. Työn koordinaattori Satu Hauta-aho kertoi rukousryhmistä ja rukouskalenterin valmistamisesta, johon osallistuu vapaaehtoinen kääntäjä, editoija ja taittaja. Suomen Toivoa naisille -työryhmään kuuluva Kati Lücke kertoi, miten Suomessa tuetaan ihmiskaupan vastaista Kätketyt aarteet -hanketta.

Työryhmän jäsen Liisa Heinänen kertoi Toivoa naisille -lähettilään työstä, kuten seurakuntavierailuista ja matkaputiikin eli myyntipöydän pitämisestä lähetystyön hyväksi. Suomea konferenssissa edusti lisäksi Sansan aluepäällikkö Arja Savuoja.

Bulgarian koordinaattori Elena Bineva-Dimova hämmästeli, kuinka paljon suomalaiset Toivoa naisille -työssä mukana olevat keräävät varoja lähetykselle.

– Meidän kulttuurissamme varojen keruu on hankalampaa. Tässä asiassa on ensin rukoiltava. Jumala voi näyttää meille tavan toimia, Elena Bineva-Dimova mietti.

Liisa Heinänen

Lue lisää vapaaehtoisten koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan!