Hyppää sisältöön

Yhteinen todistus ohjaa kirkon lähetystyötä

Yhteinen todistus

Kirkon lähetysstrategia, Yhteinen todistus, löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta sakasti.evl.fi/yhteinentodistus

Kirkon lähetysstrategia on päivitetty. “Yhteinen todistus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus” on asiakirja, joka ohjaa koko kirkon lähetystä lähivuosina. Teemoittain jaoteltu Yhteinen todistus palvelee kaikkia kirkon lähetystoimijoita, niin seurakuntia, hiippakuntia kuin lähetysjärjestöjäkin.

Joulukuussa 2015 hyväksytty Yhteinen todistus ja siihen liittyvä taustamateriaali löytyvät kirkon nettisivuilta ja tiivistetysti alta.

Kirkko

Kaikki kristityt on kasteessa liitetty Kristuksen maailmanlaajaan kirkkoon, jossa usko on kaikkialla sama riippumatta erilaisista tavoista ilmentää sitä. Kristus on kirkkonsa pää ja me sen jäseniä, jotka on kutsuttu todistamaan Jumalan rakkaudesta elämällämme.

Lähetys

Lähetys on kaikkien kirkkojen ja jokaisen seurakunnan perustehtävä, johon kaikki kristityt on kutsuttu. Sanoma Jeesuksesta kaikuu kaikkialla vain, jos teemme yhdessä työtä sen eteen.

Ykseys, todistus ja palvelu

Jumalan rakkaus kehottaa meitä toimimaan Hänen antamansa esimerkin mukaisesti. Olemme yhtä ja toimimme yhteiskristillisesti lähetystehtävän toteuttamiseksi.

Kokonaisvaltainen lähetys

Seurakunta toteuttaa lähetystä rohkeudella ja rukouksella löytääkseen uusia keinoja ja tapoja evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Jokainen jäsen voi osallistua tähän tehtävään.

Kirkko ja sen lähetysjärjestöt vievät rohkeasti sanoman Jeesuksesta lähellä ja kaukana eläville. Ne julistavat evankeliumia ja viestivät siitä erityisesti siellä, missä Kristusta ei vielä tai enää tunneta.

Kokonaisvaltaiseen lähetykseen kuuluu oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon, yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien puolustaminen. Kirkko ja sen lähetysjärjestöt kohtaavat, kuuntelevat ja palvelevat kaikkia ihmisiä, erityisesti heitä, jotka on jätetty syrjään ja joiden ääntä ei kuulla.

Lähetyskasvatus kuuluu kirkon ja sen lähetysjärjestöjen tehtäviin. Ne järjestävät perus- ja täydennyskoulutusta seurakuntien luottamushenkilöille, erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille.

Vapaaehtoistoiminta

Seurakunta antaa kaikille jäsenilleen mahdollisuuden osallistua sen toimintaan. Kirkko, sen lähetysjärjestöt ja kaikki seurakunnat tarvitsevat ja arvostavat vapaaehtoisiaan, ja heille tarjotaan koulutus-, osallistumis- ja sitoutumismahdollisuuksia.

Kumppanuus kotimaassa

Lähetys on sitoutunutta yhteistyökumppanuutta. Lähetysjärjestöt tukevat ja kehittävät seurakuntien lähetystyötä asiantuntemuksellaan ja verkostoillaan. Yhdessä kirkko ja lähetysjärjestöt kehittävät lähetystyöntekijäkoulutusta ja lähetykseen liittyvää viestintää.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälisiä yhteistyökumppaneita on paljon. Niitä ovat kumppanuuskirkot, kirkkoliitot ja monet järjestöt ja verkostot. Ne elävät ja toimivat monesti täysin toisenlaisessa todellisuudessa kuin me Suomessa, ja meillä on toisiltamme paljon opittavaa. Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on vastavuoroisuus, arvostus ja aito kuunteleminen.

Media ja digitaalinen viestintä

Evankeliumin kertomisen tapa vaihtelee eri kulttuureissa ja maissa. Kirkko etsii ja käyttää ennakkoluulottomasti uusia digitaalisen median mahdollisuuksia sanomansa levittämisessä, esimerkiksi matkapuhelimia ja niihin ladattavia ohjelmia sekä sosiaalista mediaa. Kirkko pyrkii tavoittamaan ihmiset heidän omalla kielellään. Sadat miljoonat ihmiset tavoitetaan vuosittain sekä kotimaassa että ulkomailla.

Monikulttuurisuus ja uskontodialogi

Suomi on muuttunut nopeasti uskonnollisesti monimuotoiseksi. Meille on muuttanut paljon väkeä muista maista ja kulttuureista. Monikulttuurisuus näkyy katukuvassa ja mediassa. Rinnakkaiselo ja yhteistyö eri uskontojen edustajien kesken on mahdollista. Me kristityt saamme todistaa uskostamme vieraanvaraisuuden ja vuoropuhelun keinoin.