Hyppää sisältöön

Arushan lähetyskonferenssin julkilausuma “Hengessä eläen: kutsu muuttavaan opetuslapseuteen”

Risto Jukko ja Mervi Viuhko

Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhko oli Arushassa Suomen lähetysneuvoston edustajana ja konferenssissa virallisena delegaattina. Hän esitteli uutta Domini Life -sovellusta. Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko puolestaan esitteli kirkon lähetystyön peruslinjausta "Yhteinen todistus". Kuva: Sansa.

Kirkkojen maailmanneuvoston järjestämä Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssi järjestettiin Arushassa, Tansaniassa 8.-13.3.2018. Konferenssiin osallistui yli 1000 lähetyksessä ja evankelioimistyössä mukana olevaa osanottajaa. He edustivat eri kristillisiä perinteitä kaikkialta maailmasta.

Juhlimme ilolla sitä, että Jumalan Pyhän Henki on elämää antava liike ajassamme. Erityistä innostusta saimme afrikkalaisesta kontekstista ja hengellisyydestä. Raamattutyöskentelyn, rukouksen, jumalanpalveluselämän ja omien kertomusten jakamisen kautta rohkaistuimme Jumalan valtakunnan todistajina. Sen tehtävän olemme saaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen elämän, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta.

Vaikka näimme toivon pilkahduksia, meidän on tiedostettava kuolemaa kylvävät voimat. Ne ravistavat maailmanjärjestystä ja aiheuttavat monille kärsimystä. Me havaitsemme vaurauden järkyttävän kasautumisen maailmanlaajan talousjärjestelmän johdosta. Se rikastuttaa harvoja ja köyhdyttää monia. Tässä on monien tämän hetken sotien, konfliktien, luonnonkatastrofien ja kärsimysten perussyy. Tiedostamme sen, että yhteiskunnan reuna-alueilla elävät ihmiset kantavat raskaimman taakan. Maailmanlaaja järjestys on tehnyt taloudellisista markkinoista yhdeksi aikamme epäjumalista. Se on vahvistanut valtaa ja syrjintää harjoittavia kulttuureita. Miljoonien ihmisten marginalisointi ja syrjäytyminen jatkuvat edelleen. Nämä ihmiset jäävät silloin olosuhteisiin, joissa he ovat alttiita haavoittumiselle ja hyväksikäytölle.

Nämä kysymykset eivät ole uusia vuonna 2018. Pyhä Henki jatkaa työtään ajassamme. Meidän kiireellisen vastauksemme tulee olla henkilökohtainen ja yhteisöllinen kääntymys sekä muuttuva ja muuttava opetuslapseus.

Opetuslapseus on sekä lahja että kutsu. Se kutsuu meitä olemaan aktiivisia Jumalan työtovereita maailman muuttamiseksi. Kirkon varhaiset teologit ovat käyttäneet käsitteitä “theosis” tai jumalallistuminen. Siinä me jaamme Jumalan armon osallistumalla Jumalan lähetykseen. Opetuslapseuden matka johtaa meidät jakamaan ja elämään todeksi Jumalan rakkautta Jeesuksessa Kristuksessa. Se tapahtuu etsimällä oikeudenmukaisuutta ja rauhaa tavoilla, jotka ovat toisenlaisia kuin ne, mitä maailma tarjoaa (Joh 14.27). Siksi me vastaamme Jeesuksen kutsuun seurata häntä maailman reuna-alueilla.

Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina sekä yksilöinä että yhteisöinä:

Meidät on kutsuttu kasteen kautta muuttuvaan ja muuttavaan opetuslapseuteen, Kristus-keskeiseen elämäntapaan maailmassa, jossa monet ihmiset kohtaavat epätoivoa, torjuntaa, yksinäisyyttä ja arvottomuutta.

Meidät on kutsuttu palvelemaan yhtä kolmiyhteistä Jumalaa, Isää ja Poikaa ja Pyhää Henkeä, oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja armon Jumalaa aikana, jolloin monet palvovat markkinajärjestelmän väärää jumalaa.

Meidät on kutsuttu julistamaan hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, elämän täyteydestä, syntien tunnustamisesta sekä julistamaan anteeksiantoa ja lupausta iankaikkisesta elämästä. Tätä teemme sanoin ja teoin väkivaltaisessa maailmassa, jossa monia uhrataan kuoleman voimille ja jossa monet eivät ole vielä saaneet kuulla evankeliumia.

Meidät on kutsuttu sitoutumaan iloisin sydämin Pyhän Hengen työhön. Henki vahvistaa reuna-alueilla eläviä ihmisiä heidän oikeudenmukaisuuden ja ihmisarvon etsinnässään.

Meidät on kutsuttu erottamaan selkeästi Jumalan sana maailmassa, jossa välitetään monia vastakkaisia, valheellisia ja hämmentäviä viestejä.

Meidät on kutsuttu pitämään huolta Jumalan luomakunnasta ja osoittamaan solidaarisuutta niille maille, jotka kärsivät vakavasti ilmastonmuutoksesta. Tämän kärsimyksen aiheuttaa raaka ihmiskeskeinen ympäristön riisto, ahneus ja kaupallisuus.

Meidät on opetuslapsina kutsuttu olemaan oikeudenmukainen ja vastaanottava yhteisö. Me etsimme ykseyttä ekumeenisella matkallamme maailmassa, joka perustuu marginalisointiin ja ulkopuolelle jättämiseen.

Meidät on kutsuttu todistamaan uskollisesti Jumalan muuttavasta rakkaudesta. Käymme vuoropuhelua muiden uskontojen edustajien kanssa, jossa uskonnollisten identiteettien käyttäminen politiikan välineenä aiheuttaa konflikteja.

Meidät on kutsuttu olemaan palvelevia johtajia ja osoittamaan Kristuksen tapaa maailmassa, joka antaa etusijan voimalle, vauraudelle ja rahan kulttuurille.

Meidät on kutsuttu murtamaan muureja ja etsimään oikeudenmukaisuutta yhdessä niiden ihmisten kanssa, joilta on viety heidän maansa ja asuinpaikkansa, kuten maahanmuuttajat, pakolaiset ja turvapaikanhakijat. Vastustamme uusien rintamien ja raja-aitojen luomista, koska ne erottavat ihmisiä toisistaan ja aiheuttavat kuolemaa.

Meidät on kutsuttu seuraamaan ristin tietä, joka haastaa elitismin, etuoikeutetun elämän sekä henkilökohtaisen ja rakenteellisen vallan.

Meidät on kutsuttu elämään ylösnousemuksen valossa, mikä tarjoaa toivon täyteisiä mahdollisuuksia muutokseen.

Tämä on kutsu muuttuvaan ja muuttavaan opetuslapseuteen.

Tähän kutsuun emme voi vastata omin voimin. Siksi tämä kutsu on lopulta kutsu rukoukseen:

Rakastava Jumala. Me kiitämme sinua elämän lahjasta kaikessa sen moninaisuudessa ja kauneudessa. Herra Jeesus Kristus, ristiinnaulittu ja ylösnoussut, me ylistämme sinua, koska tulit etsimään kadonneita, vapauttamaan vangittuja, parantamaan sairaita ja käännyttämään itsekeskeisiä. Pyhä Henki, me iloitsemme siitä, että hengität maailman elämässä ja tulet sydämiimme. Kun me elämme Hengessä, saamme myös vaeltaa Hengessä. Anna meille uskoa ja rohkeutta ottaa ristimme ja seurata Jeesusta, että tulisimme oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaeltajiksi omana aikanamme. Auta, että olisimme siunaukseksi kansallesi, varjelisimme luomakuntaa ja antaisimme kunnian sinun nimellesi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.