Hyppää sisältöön

Sansan ulkomainen työ korostaa kumppanuuksia ja digimedian mahdollisuuksia

satelliittilautasia

Sansan työn painopiste on Atlantilta Tyynellemerelle ulottuvalla leveyspiirien 10 ja 40 välisellä vyöhykkeellä. Kyseinen 10/40-ikkuna ulottuu Pohjois-Afrikan maista yli Lähi-idän Aasian maihin, kuten Intia, Indonesia, Kiina ja Thaimaa. Kuva Marokosta: Shutterstock.

Medialähetystyö tavoittaa erityisesti heitä, joiden on vaikea muuten kuulla evankeliumia. Vuosi 2018 on Sansan 45. toimintavuosi, jonka aikana vahvistetaan strategian, Sansan suunta 2016–2020, jalkauttamista. Tämä merkitsee medialähetystyön syventämistä ja kumppanien voimavarojen vahvistamista erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä.

30 vuotta Intiassa jatkunut työ on laajentunut perinteisestä radiotyöstä monipuoliseksi mediatyöksi TWR-Intian ja paikallisten luterilaisten kirkkojen kanssa. Yhteistyön osana on yhdessä Luterilaisen maailmanliiton (LML) kanssa tuettava kirkkojen mediaosaamista vahvistava koulutus.

Strategiakauden puoliväli, jossa nyt ollaan, on suunnan tarkistamisen paikka. Nyt on hyvä hetki varmistaa, että digitaalisen median ja mobiiliteknologian monipuoliset mahdollisuudet ovat käytössä yhä uusien ihmisten tavoittamiseksi evankeliumilla.

Kumppanit tuntevat kohdeyleisön olot ja mediankäytön

Sansan ulkomaista työtä suunnataan erityisesti sinne, missä median käyttö tuo lisäarvoa lähetystehtävän toteuttamiseen. Työn painopistealueina ovat Aasia, Intia, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka sekä Etu- ja Keski-Aasia. Näillä alueilla asuu eniten ihmisiä, jotka eivät vielä ole kuulleet evankeliumia tai jotka joutuvat kristittyinä elämään vaikeissa oloissa.

Sansa toteuttaa näkyä yhdessä kansainvälisten kumppaniensa Far East Broadcasting Companyn (FEBC), Luterilaisen maailmanliiton (LML), satelliittitelevisio SAT-7:n ja Trans World Radion (TWR) sekä paikallisten luterilaisten kirkkojen kanssa.

Kumppanit tuntevat kohdeyleisön olot ja mediankäytön, jolloin ne pystyvät tuottamaan mediasisältöä paikallisiin tarpeisiin ja paikallisen yleisön ulottuville.

Aasia on johtavia digi- ja sosiaalisen median kehitysalueita

Sansan ulkomaisessa työssä painotetaan vuosina 2018–2020 erityisesti digimedian mahdollisuuksien hyödyntämistä evankeliumin välittämisessä. Kumppanien kanssa etsitään ja kehitetään tapoja käyttää uusia alustoja, kuten mobiilisovelluksia ja sosiaalisen median kanavia ihmisten tavoittamiseen.

Vahvimmin tämä näkyy Aasiaan suuntautuvissa hankkeissa. Aasia on maailman johtavia digimedian ja sosiaalisen median kehitysalueita.

Toinen tärkeä painopiste työssä on kumppanuuksien syventäminen. Keskiössä on kumppanin kuuleminen työn suuntaamisessa ja kumppanin toimintakyvyn vahvistaminen.

Kehittämisalueista saadaan tietoa arvioinneilla

Kehittämisalueista saadaan tietoa arviointien avulla, jotka toteutetaan yhdessä kumppanin kanssa valitulta alueelta ja kohteesta. Sansan kumppanien kanssa Indonesiassa kartoitetaan mahdollisuutta toteuttaa arviointi Indonesian-työn kohteista ja erityisesti naistyöhön liittyvistä kysymyksistä.

Intia on yksi Sansan ulkomaisen työn painopistealueista ja siksi erotettu omaksi alueekseen erilleen Aasiasta. Vuonna 2018 Sansan ja TWR-Intian yhteistyö täyttää 30 vuotta. Juhlavuonna ja sen myötä Sansan Intian-työn tunnettavuutta ja asiantuntijuutta nostetaan Suomessa.

Kumppanien ja paikallisten toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista vahvistetaan. Erityisesti kirkkojen osallisuutta medialähetystyössä pyritään lujittamaan.

Tavoitteena kymmenen työntekijää kumppanien palveluksessa

Kumppanien digimedian käyttöä pyritään kehittämään vuonna 2018. Sansa muun muassa kustantaa usean mobiilisovelluksen tekemistä.

Sansan tavoite on pitää kymmenen lähetystyöntekijää yhteistyökumppanien palveluksessa. Lähetystyöntekijät tuovat ruohonjuuritason tietotaitoa työalueilta ja antavat medialähetystyölle kasvot myös seurakunnissa.

Tavoitteena on palkata yksi uusi lähetystyöntekijä tai lähetystyöntekijäpariskunta. Lisäksi lähetetään vapaaehtoisia tai harjoittelijoita kumppanien palvelukseen.

Poimittu Sansan toimintasuunnitelmasta 2018. Julkaistu helmikuun Lähde-lehdessä 1/2018.