Hyppää sisältöön

Vuosi 2016 käynnistää uuden strategiakauden

Naiskuuntelija Kambodžasta

Naistenohjelman kuuntelija Kambodžasta. Kuva: Kathy Gregowske.

Sansan uusi strategiakausi on käynnistynyt. Tulevien viiden vuoden aikana järjestö syventää medialähetystyötään erityisesti Aasiassa ja Lähi-idässä. Työn ydin on kertoa Jeesuksesta Kristuksesta median välityksellä varsinkin siellä, minne perinteinen lähetystyö ei yllä.

Sansa toteuttaa kolmiyhteisen Jumalan lähetystä (missio Dei) muuttuvassa maailmassa. Edellisen strategiakauden näky viedä evankeliumi kahden miljardin ihmisen ulottuville on tutkimustiedon valossa toteutunut ja työn painopiste on siirtynyt Aasiaan.

Sansan suunta 2016‒2020

Sansan suunta 2016‒2020 -nimisen strategian mukaan työtä ohjaa neljä painopistettä. Näistä ensimmäinen on Medialähetystyötä tehdään uskon syntymiseksi ja ylläpitämiseksi. Työssä on keskeisintä välittää evankeliumia niille, jotka eivät sitä ole vielä kuulleet.

Toinen painopiste mediateknologian mahdollisuuksista muistuttaa Sansan välineestä: Järjestö käyttää eri mediateknologioita eri alueilla sen mukaan, miten yleisön tavoittaa missäkin parhaiten.

Kolmas painopiste, Kumppanin kuuleminen työn suuntaamisessa, on Sansan tapa toteuttaa kahta ensimmäistä painopistettä käytännössä.

Sansa suosii verkostoitumista

Neljännen painopisteen mukaisesti Sansa kannustaa kansainvälisiä kumppaneitaan verkostoitumaan omilla alueellaan.

Verkostoyhteistyötä ovat myös tänä vuonna aloitettavat uudet hankkeet: Indonesiassa mediakoulutusta teologisiin seminaareihin ja Kambodžassa perhetyön radio-ohjelma. Lisäksi Sansa on uutena jäsenenä mukana Luterilaisen maailmanliiton Mekong Mission Forumissa.

Sansan visio, arvot ja suunta 2016–2020