Hyppää sisältöön

Mikko Matikainen linjapuheessaan: Evankeliumi ja yhteistyö ovat Sansan työn ytimessä

Mikko Matikainen puhuu mikrofoniin.

− Voi minua, ellen evankeliumia julista! Se on Sansan tehtävä nyt ja tulevaisuudessa, sanoi toiminnanjohtaja Mikko Matikainen linjapuheessaan Medialähetys Sanansaattajat ry:n syyskokouksen yhteydessä Hyvinkäällä 25. marraskuuta. Kuvakaappaus Sansan nyt -tallenteesta.

− Tänä syksynä meiltä on kysytty monenlaisia kysymyksiä ja todettakoon, että Sansan palveluksessa on ollut papiksi vihittyjä naisia vuodesta 1997. Toimimme saumattomassa yhteistyössä kaikkien kanssa sukupuolesta, suuntautuneisuudesta tai virkaroolista riippumatta, sanoi toiminnanjohtaja Mikko Matikainen Hyvinkäällä 25. marraskuuta pitämässään ajankohtaiskatsauksessa.

Hän totesi, että Sansa toimii tasa-arvolain mukaisesti, jossa kielletään kaikki syrjintä:

− Henkilöstön valinnassa noudatamme Suomen lakia, työsopimuksia, lakia naisten ja miesten tasa-arvoisuudesta sekä yhdenvertaisuuslakia. Yhdenvertaisuuslaki kieltää seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella tapahtuvan syrjinnän. Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Sansa on ollut kirkon medialähetysjärjestö vuodesta 1994. Niin sanotun virallisen lähetysjärjestön asema edellyttää sitoutumista kirkon tunnustukseen ja virallisiin päätöksiin sekä lähetystyön peruslinjaukseen Yhteinen todistus, Mikko Matikainen muistutti.

Kotimaassa Sansan kumppaneita ovat erityisesti hiippakunnat, seurakunnat ja muut kristilliset järjestöt. Ulkomailla kumppaneina on kristillisiä järjestöjä ja paikallisia kirkkoja, joiden kanssa Sansa noudattaa ekumeenisia perusperiaatteita.

− Meillä ei siis ole omaa teologiaa vaan olemme sitoutuneet kirkkomme oppiin, Raamattuun ja Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseen.

Sansa on uskollinen alkuperäiselle näylle

− Alusta asti Sansan työtä ovat ohjanneet rukous, rakkaus ja rohkeus, ja kaiken perustana on Raamattu. Sansan 50-vuotisjuhlissa kesäkuussa kiitimme ja kiitämme edelleen Jumalaa hänen antamastaan työnäystä, jonka pohjalle Sansa syntyi ja joka edelleen on sama, kertoi toiminnanjohtajana 1. heinäkuuta aloittanut Mikko Matikainen.

Hänen ensimmäinen varsinainen linjapuheensa kuultiin Medialähetys Sanansaattajat ry:n syyskokouksen yhteydessä Hyvinkäällä pidetyssä ajankohtaiskatsauksessa. Hän sanoi Sansan olevan edelleen uskollinen alkuperäiselle näylle.

− Läpi vuosikymmenten monet uskovat ovat olleet mukana toteuttamassa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä mennä ja tehdä kaikki kansat hänen opetuslapsikseen tekemällä näkymätön maailma ihmisille näkyväksi, niin että ihmiset saavat ihmisarvon ja mahdollisuuden elää merkityksellistä elämää. Tätä me teemme yhdessä työmme tukijöiden ja kumppaniemme kanssa medialähetyksen keinoin.

Työn painopistenä ns. 10/40-ikkuna

Sansan työn painopiste on niin sanotussa 10/40-ikkunassa eli pohjoisten leveyspiirien 10 ja 40 välisellä alueella, joka kulkee Atlantilta Pohjois-Afrikan ja Aasian halki Tyynellemerelle. Suurin osa maailman väestöstä elää tällä alueella, jolla kristittyjen prosenttiosuus on pieni.

− Monessa alueen maassa kristityt kokevat eriasteista syrjintää tai suoranaista vainoa. Medialähetystyön keinoin voimme tukea ja rohkaista heitä ja antaa heille sen päivittäisen häivähdyksen, että on olemassa Kristuksen maailmanlaaja kirkko, joka rukoilee heidän puolestaan ja tukee heitä, Mikko Matikainen sanoi.

Yhteistyö mahdollistaa vaikuttavuuden

− Vuosien kuluessa meitä on siunattu hyvillä kumppaneilla. Yksin tällainen kohtuullisen pieni yhdistys ei voi tehdä laajasti vaikuttavaa medialähetystyötä, mutta Jumalan antamien kumppanuuksien avulla voimme olla mukana hyvin laajasti.

Sansa ei pysty toimimaan kumppaneidensa kanssa ilman kotimaassa olevia työn tukijoita, esirukoilijoita ja lahjoittajia, Mikko Matikainen muistutti. Yhdessä toimien muodostuu siunauksen ja vaikuttavuuden ketjuja.

− Kun me Suomessa rukoilemme, annamme varojamme ja aikaamme medialähetystyöhön, mahdollistamme sen, että muualla maailmassa hyvä sanoma tavoittaa ihmiset median keinoin.

Hyvän sanoman koskettama ihminen löytää elämäänsä merkityksen ja usein myös seurakuntayhteyden. Osa heistä ottaa yhteyttä radioasemalle tai muuhun paikalliseen yhteyshenkilöön ja kertoo muuttuneesta elämästään.

− Me saamme viestin tänne ja voimme kertoa työn vaikuttavuudesta. Ajattelen tätä rakkauden aaltoina, jotka kulkevat edestakaisin muuttaen ihmisten elämää.

Katso Mikko Matikaisen linjapuhe (alkaa n. 6:45):