Hyppää sisältöön

Vaikuttavuus: Tavoitteena Jumalan valtakunnan laajentuminen ja asennemuutos

Joukko ihmisiä kädet yhdessä ja hymyssä suin.

Vaikuttavuutta olivat pohtimassa Nurmijärvellä kesäkuussa mm. Kevin Keegan (edessä vasemmalla), David Fry, Ville Hoikkala, Sirpa Rissanen, Eila Murphy, Ilkka Kastepohja, Mikko Matikainen, Marja Soikkeli ja Lauren Libby. Kuva: Ari Suomi.

− Kiljavan opistolla kesäkuussa pidetty vaikuttavuuteen keskittynyt teemapäivä oli tärkeä askel eteenpäin kansainvälisten kumppaniemme kanssa. Päivän aikana muodostui yhteistä käsitystä vaikuttavuudesta, sen mittaamisesta ja raportoinnista. Se oli innostava alku, josta on hyvä jatkaa, toteaa toiminnanjohtaja Mikko Matikainen.

Vaikuttavuus on ollut Sansan strategisena hankkeena syksystä 2021. Sansa käyttää Sitran esittämää vaikuttavuuden mallia, joka perustuu Bertelsmann Stiftungin “iooi”-vaikutusketjuun. Kirjaimet viittaavat sanoihin input (panos), output (tuotos), outcome (vaikutus) ja impact (vaikuttavuus). 

Missä medialähetystyö vaikuttaa eniten?

Sansan tavoitteena on selvittää nykyisellä strategiakaudella eli vuoteen 2025 mennessä, missä sen antamalla panoksella on merkittävin vaikutus. Suuri osa Sansan antamasta panoksesta on taloudellista tukea mutta myös asiantuntemusta.

Sansa ei tee maailmalla mediatyötä itse, vaan panokset investoidaan kumppaneihin, joista suurimmat ovat medialähetysjärjestöt FEBC, SAT-7, TWR, Luterilainen maailmanliitto ja Kroatian evankelinen kirkko. Sen vuoksi kumppanit ovat olennainen tekijä, kun selvitetään työn vaikutuksia. Selvitystyö alkoi syksyllä 2021 kumppaneiden edustajien haastatteluilla.

Vaikuttavuus edellyttää yhteistyötä

Vaikuttavuuden teemapäivään Nurmijärvellä 8. kesäkuuta osallistui kymmenen kumppanien edustajaa, ja edustettuina olivat FEBC, Kroatian evankelinen kirkko, OM MediaWorks, SAT-7, TWR sekä norjalainen Norea Mediemisjon. Lisäksi mukana oli joukko sansalaisia: hallituksen puheenjohtaja, johtoryhmä, globaalin lähetystyön tiimi sekä kansainvälisen työn senioreita.  

Wycliffe Raamatunkääntäjien silloinen toiminnanjohtaja Hannu Sorsamo alusti vaikuttavuudesta ja ohjeisti osallistujia ryhmätöissä. Eila Murphy esitteli kumppanihaastattelujen tuloksia, ja Erja Tillgren kokosi teemapäivän annin. 

Parasta antia olivat ryhmätyöt, joissa kumppanit analysoivat omia projektejaan iooi-mallin mukaan. Projekteihin määriteltiin panokset eli käytetyt resurssit, teot eli tehdyt työt, vaikutukset eli mitä muutoksia odotetaan ihmisissä tai rakenteissa sekä vaikuttuvuus eli mitä muutoksia on tapahtunut pitkällä aikavälillä ihmisissä, yhteisöissä tai yhteiskunnassa.  

Teemapäivän seurauksena kumppaneiden kanssa laadittiin vaikuttavuuden määritelmä ja sovittiin yksimielisesti, että vaikuttavuutta voidaan luoda syvällä ja laajalla yhteistyöllä. Vaikuttavuuden mittaamiseen tarvitaan välineitä, kuten mittareita, tilastoja, jatkuvaa tiedon keräämistä ja analysointia. Vain näin voidaan huomata sekä lyhyen että pitkän aikavälin muutokset.

Ei vaikuttavuutta ilman Jumalan siunausta

Moni kumppani tarvitsee apua tutkimukseen, ja siihen Sansa voi tarjota asiantuntemusta mutta myös taloudellisia voimavaroja. Kansainväliset kumppanit myös toivoivat yhteisiä sääntöjä tiedonkeruulle sekä yhteistä raportointipohjaa, jotta tiedonkeruu ja raportointi yksinkertaistuisivat ja helpottuisivat. 

Yksi asia vaikuttavuudessa on päivänselvää. Kaikki kumppanit allekirjoittavat saman tavoitteen, että Jumalan valtakunta laajenee ja ihmisten asenteet muuttuvat myönteisiksi kristinuskoa kohtaan. Asennemuutoksen myötä voi evankeliumikin saada nykyistä enemmän jalansijaa ja yksilöt, yhteisöt sekä yhteiskunnat muuttua. 

− Vaikuttavuutta ei saavuteta ilman Jumalan siunausta, muistuttaa Sansan globaalin lähetystyön koordinaattori Helmi Mikkola.

Eila Murphy