Hyppää sisältöön

“Haluamme tavoittaa kaikki Indonesian naiset”

Indonesian Toivoa naisille -työn aktiiveja.

Indonesian Toivoa naisille -työn aktiiveja; maakoordinaattori Susilowati Makitan kuvassa oikealla. Kuva: Bias Paris.

Maakoordinaattori ja ohjelmien tuottaja Susilowati (Susi) Makitan toivoo Toivoa naisille -työn kasvavan tulevaisuudessa Indonesiassa. Hän tietää, että työlle on suuri tarve. Tällä hetkellä Toivoa naisille -ohjelmia lähettäviä radioasemia on 77, mutta hän haluaisi, että niitä olisi koko Indonesian alueella ja että niiden lähetykset kattaisivat esimerkiksi Sumatran ja Papuan.

Susi kuvaa Toivoa naisille -työtä kahtena polkuna, joista toinen vahvistaa naisten tietämystä ja ymmärrystä esimerkiksi hyvästä terveydenhoidosta, vanhemmuudesta, puolisona olemisesta tai puhtaan veden tärkeydestä.

Suurin osa kuuntelijoista ja työn kautta kohdatuista naisista kuuluu yhteiskunnan köyhimpiin. Yleisimmin heillä ole lainkaan koulutusta. Monet ovat lukutaidottomia, köyhiä ja heidän elämänsä on monin tavoin rajoitettua.

Toinen polku pyrkii johdattamaan naisia Jumalan todellisuuden tuntemiseen ja ohjaamaan heitä yhteyteen Jeesuksen kanssa. Raamatun kertomukset ovat hyviä suuntaviivoja tällä polulla kohti Jeesuksen tuntemista. Naisten saama hengellinen opetus auttaa heitä myös lasten kasvatuksessa ja hoitamisessa, kun hyvät ja oikea arvot vahvistuvat.

Kuuntelijoiden kokemuksia

Kahden lapsen kotiäiti Hemilda on kohdannut elämässään monia vaikeuksia. Erityisesti taloudelliset vaikeudet ovat pitkään olleet hänen taakkanaan. Hänen miehensä ei ole voinut kantaa taloudellista vastuuta perheestään työttömyytensä vuoksi.

Hemilda on työskennellyt osa-aikaisesti ystävänsä ravintolassa ja saanut välillä muitakin töitä ystäviensä kautta. Toivoa naisille -ohjelmat ovat antaneet hänelle hengellistä opetusta ja voimaannuttaneet häntä monella tavalla.

Susi pitää tärkeänä hengellisen opetuksen lisäksi taloudellisen tuen antamista. Se voi olla esimerkiksi mikrolainojen myöntämistä itsensä työllistämiseksi.

Iäkäs isoäiti Lucia kertoo, miten hän on löytänyt kristillisen musiikin Toivoa naisille -ohjelmien kautta. Hän on kokenut kristillisten laulujen avaavan Jumalan sanaa hienolla tavalla.

Musiikki tavoittaa ihmisen tunteiden tasolla ja koskettaa sydämiä. Myös Susi korostaa musiikin merkitystä muslimitaustaisessa yhteisössä. Hänen mukaansa musliminaiset ovat kiinnostuneita kristillisestä musiikista. Indonesia on maailman suurin muslimimaa.

Monipuolista työtä tiiminä

Susi kertoo yhteistyön merkityksestä ja siitä, miten monipuolisesti naisia kohdataan. Yksi tiimeistä on keskittynyt ohjelmien tekemiseen ja toinen tiimi avustustyön tekemiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi puheluihin ja kirjeisiin vastaamista.

Kolmas tiimi tekee puolestaan vierailuja kuuntelijoiden keskuuteen, kohtaa naisia heidän arkisissa ympäristöissään ja auttaa käytännöllisissä asioissa. Se on esimerkiksi käsityötaitojen opettamista tai terveysvalistuksen antamista.

Toiveita ja rukousaiheita

Tulevaisuuteen Susi suuntaa työssään rukouksin, joissa pyydetään mahdollisuutta uusien paikallisasemien perustamiselle, sillä radio on edelleen tärkeä viestintäväline Indonesiassa.

Lisäksi Susi toivoo naisten monipuolista varustamista tulevaisuudessa niin tiedollisesti kuin taloudellisesti. Naisten taloudellista asemaa voidaan vahvistaa esimerkiksi tukemalla heidän työllistymistään koulutuksen ja pienten lainojen avulla, jotka antavat mahdollisuuden vaikkapa pienen yrityksen perustamiseen.

Kaiken toiminnan perustana ja myös ensimmäisenä rukousaiheena on se, että naiset kaikkialla Indonesiassa saisivat kokea Jumalan rakkauden ja tulisivat Pyhän Hengen koskettamiksi.

Toivoa naisille -ohjelmat Indonesiassa

Indonesian virallista kieltä indonesiaa puhuu äidinkielenään 20–30 miljoonaa ihmistä ja vieraana kielenään yli 140 miljoonaa ihmistä. Toivoa naisille -ohjelmia on lähetetty indonesian kielellä vuodesta 1999.

Näitä ohjelmia lähettäviä paikallisradioasemia on kaikkiaan 55. Niillä alueilla, joilla radiolähetykset eivät kuulu, ohjelmia voi kuunnella audio box -laitteilla. Paikallisväestön käyttöön jaettaviin kuuntelulaitteisiin voidaan tallentaa kerrallaan 10 tai 20 ohjelmaa.

Vuodesta 2001 Toivoa naisille -ohjelmia on lähetetty myös jaavan kielellä. Jaavan kieltä puhuu noin 85 miljoonaa ihmistä Jaavan saarella. Ohjelmia lähetetään Jaavan saarella sekä keskiaaltolähetyksinä TWR:n asemalta Guamin saarelta. Jaavankielisiä ohjelmia lähettäviä paikallisradioasemia on 22.

Kati Lücke

Kirjoitus on julkaistu Sansa-lehdessä 3/2022.