Hyppää sisältöön

SAT-7:n lastenohjelmat kannustavat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapsia rakentamaan rauhaa

SAT-7:n lastenohjelman kuvauksissa.

SAT-7:n lastenohjelmien tavoite on opettaa Raamatusta ja Jumalasta, lähimmäisenrakkautta ja anteeksiantoa sekä pyrkimystä rauhalliseen rinnakkaiseloon. Kuva: SAT-7.

Sansan tukemien SAT-7 Kids ja SAT-7 Pars -kanavien lastenohjelmilla on tärkeä tehtävä välittää kristinuskon ydinasioiden lisäksi lähimmäisenrakkauden ja anteeksiantamuksen sanomaa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan lapsille. Tämä selvisi Sansan suunnittelijan Erja Tillgrenin tuoreesta pro gradu -tutkielmasta.

– Minua kiinnosti se, että kristilliset ohjelmat saavat paljon palautetta alueella, jossa on muslimienemmistö. Halusin selvittää, mitä ohjelmista opitaan ja millaisia tavoitteita niillä on.

Raamatunopetusta ja etiikkaa

Erja Tillgren tarkasteli SAT-7:n kanavien lastenohjelmia kristillisen kasvatuksen ulottuvuuksien avulla. Ulottuvuudet ovat opillinen, rituaalinen, kokemuksellinen, huolenpidollinen, eettismoraalinen ja pedagoginen. Tutkimustaan varten hän haastatteli vuonna 2016 neljää arabiankielisten ja kolmea farsinkielisten lastenohjelmien tekijää.

Ohjelmissa painottuvat Tillgrenin mukaan opillinen näkökulma, eli ne ovat raamattukeskeisiä ja keskittyvät kristinuskon ydinsisältöön, sekä huolenpidollinen näkökulma, eli tekijät ovat kiinnostuneita lasten elämästä ja tulevaisuudesta.

Myös eettismoraalinen näkökulma painottui melko voimakkaasti. Tillgren arvelee sen liittyvän Lähi-idän kontekstiin, sillä ohjelmien tekijät halusivat katsojien oppivan rauhaa ja rakkautta, jotta he voisivat elää rauhassa erilaisuudesta huolimatta. Haastattelujen aikaan Isisin riehuminen oli tuoreessa muistissa, eikä arabikeväästä ja Syyrian sodastakaan ollut kauaa.

Kasvatusta viihteellisin menetelmin

Tutkimuksessa selvisi, että SAT-7:n lastenohjelmien tavoite on opettaa Raamatun ja Jumalan tuntemusta, lähimmäisenrakkautta ja anteeksiantoa sekä pyrkimystä rauhalliseen rinnakkaiseloon. Tätä tuki se, että ohjelmien tekijät ovat hyvin sensitiivisiä muslimienemmistöä kohtaan eikä islamista tai muslimeista puhuta koskaan negatiivisesti. Ohjelmien tavoitteena oli myös vakuuttaa lapset arvostaan ja Jumalan rakkaudesta.

SAT-7:n lastenohjelmat toteutetaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa katsojien kanssa. Ohjelmiin liittyy olennaisesti käsite edutainment eli lapsia kasvatetaan viihteellisin menetelmin. Raamatunkertomusten, rukouksen ja hengellisen musiikin lisäksi ohjelmissa on yleissivistäviä ja yleistietoutta lisääviä osuuksia sekä erilaisia pelejä ja visoja. Kokonaisuudella pyritään lasten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Miten antaa anteeksi terroristille?

Tutkimuksen tekemisen keskellä Erja Tillgren havahtui siihen, miten erilaista on opettaa anteeksiantamuksesta ja lähimmäisenrakkaudesta, kun ympärillä on konflikteja. Esimerkiksi anteeksiantamusta käsittelevän ohjelman lähetykseen soittavat lapset miettivät, miten he voivat antaa anteeksi, kun kodin pihalla on yöllä sytytetty palamaan autoja.

– Vaikka lapset eivät ole suoraan terrorin kohteena, niin se tulee kuitenkin heidän elämäänsä. He joutuvat kohtaamaan sellaisia asioita, joita sen ikäisten ei pitäisi joutua kohtaamaan.

Haaveissa rauhan sukupolvi

Tillgrenin tutkimuksen pohjalta näyttää siltä, että SAT-7:n lastenohjelmilla on oma tärkeä roolinsa rauhallisemman tulevaisuuden rakentamisessa levottomilla alueilla. Haasteltavat sanoivat haluavansa olla rakentamassa sellaista Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa, jossa tulevat sukupolvet voivat olla muutoksentekijöitä.

– Ihmisen ei tarvitse olla edes kristitty voidakseen noudattaa elämässään raamatullisia periaatteita kuten lähimmäisenrakkautta. Ohjelman tekijöiden toiveena oli, että lapsista ja nuorista voisi kasvaa ns. parempi sukupolvi, jonka ei tarvitsisi sotia.

Elina Uusikylä …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……”””” style=”””””lg””right””Lahjoita nyt >>””””””url:https%3A%2F%2Fsansa.fi%2Flahjoituskohteet%2Fsat-7%2F|||”]Anna lahjasi SAT-7:n rauhaa rakentaviin ohjelmiin. Osallistu kevätkeräykseen!