Hyppää sisältöön

Kouluttamassa Intian Gujaratin kristittyjä nuoria haastattelijoiksi

intialaisnuoret koulutuksessa

Viikon koulutuksen jälkeen nuoret lähtivät kukin omaan kyläänsä, tehtävänään haastatella niissä vain kristittyjä. Gamitia puhuvia opiskelijoita luokassa. Kuva: Eila Murphy.

Sansa on tukenut Intian Gujaratiin radioitavia kristillisiä ohjelmia vuodesta 1991. Oli siis aiheellista arvioida niiden satoa. Oletuksena oli, että ohjelmat voivat saada aikaan muutoksen ihmisten elämässä.

Viime syys−lokakuussa koulutin noin 30 intialaista nuorta tekemään haastattelututkimusta. TWR-Intian jälkihoitotyöntekijät olivat rekrytoineet heidät paikallisista seurakunnista Gujaratin osavaltion kaakkoiskulmalta.

Tutkimuksen otos rajoittui kristittyihin, koska Gujaratissa on vuodesta 2003 ollut voimassa laki sen varmistamiseksi, ettei ketään pakoteta kääntymään kristityksi. Papin pitää allekirjoittaa lomake, jossa on kristinuskoon kääntyvän henkilötiedot. Luvan kääntymiseen antaa aluemaistraatti.

Arvioitaviksi valittiin aikaansaannokset kolmella Sansan joko edelleen tai aikaisemmin tukemalla radiokielellä: bhili, kukna ja gamit. Mitä näiden ohjelmien kuuntelijat ovat oppineet kuulemastaan? Millaista muutosta ohjelmat ovat saaneet aikaan? Mikä kuuntelijoita auttaa kasvamaan kristittyinä?

Lähes kaikki olivat kuulleet Jeesuksesta mediassa

Tutkimuksen mukaan viestimillä on merkittävä rooli Jeesuksesta kertomisessa. Lähes kaikki 585 haastateltua olivat median kautta kuulleet Jeesuksesta – heistä kaksi kolmasosaa mainitsi sekä radion, Jeesus-elokuvan että television.

Puolet haastatelluista oli kuullut Jeesuksesta jossakin tapahtumassa, vajaa puolet cd:n, MP3:n, dvd:n tai SD-kortin avulla. Vajaa kolmasosa oli saanut tietää Jeesuksesta painetusta sanasta. Internet evankeliumin lähteenä mainittiin harvoin.

Läheiset ihmiset ovat median ohella tärkeitä evankeliumin välittämisessä. Vajaa puolet oli kuullut Jeesuksesta sukulaiselta, kolmannes kyläläiseltä. Ammattilaiset, kuten paikalliset evankelistat ja ulkomaalaiset lähetit, mainittiin harvemmin. Joka viides oli kuullut Jeesuksesta evankelistalta, joka kahdeskymmenes lähetiltä.

Kristittynä kasvamisen ydinasia näille intialaisille on Raamattu. Sen tuntemisessa he haluavat tulevaisuudessakin kasvaa, ja se auttaa heitä kasvamaan. Ohjelmien kristilliset sisällöt ovat ohjanneet kristinuskon oleellisen sanoman − Raamatun − lähteille.

Eila Murphy

Mediatutkija Eila Murphyn kirjoitus on julkaistu myös Lähde-lehdessä 1/2017.