Hyppää sisältöön

TWR, FEBC ja SAT-7 − Sansan suuret mediakumppanit esittäytyvät

”Jotta viesti menee perille, sanansaattajan on kerrottava se vastaanottajan kielellä. Siksi Sansa tukee omalla äidinkielellä tehtyjä ohjelmia. Tässä työssä tarvitsemme hyviä ja luotettavia kansainvälisiä kumppaneita”, muistuttaa Arto Antturi. Kuva: Shutterstock.

Missiologian dosentti Timo Vasko esittelee Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) isoimmat yhteistyökumppanit ja kertoo, miten niiden työ on saanut alkunsa. Yhteistä kaikille kolmelle järjestölle on sitoutuminen evankeliumin eteenpäin viemiseen tavoittavin keinoin.

TWR – Maailma Kristukselle tavoittavin keinoin

Trans World Radio (TWR) on resursseiltaan maailman suurin kristillinen mediaorganisaatio. Se käyttää keskipitkiä tai korkeatehoisia AM- ja lyhytaaltolähettimiä, paikallisia FM-radioasemia sekä kaapeli-, satelliitti-, internet- ja mobiililaiteteknologioita.

TWR:n ohjelmia voidaan kuulla 190 valtiossa yli 300 kielellä ja murteella. Maantieteellisesti neljän miljardin ihmisen on mahdollista kuulla sen välittämiä ohjelmia. TWR sekä jakaa monien kristillisten järjestöjen ohjelmia että tuottaa itse lähetettäviä ohjelmia.

Keskeistä visiossa on pyrkimys saavuttaa maailma Kristukselle käyttämällä kansat tavoittavaa mediaa. Sanomaa pelastavasta evankeliumista julistetaan mahdollisimman monille. Uusia ja vanhoja uskovia koulutetaan Raamatun tuntemiseen ja elämään kristittyinä. Lähetettäviä ohjelmia valmistetaan yhteistyössä kumppanien kanssa. TWR:n tehtävinä nähdään uskovien rohkaiseminen ja Jumalan sanan julistaminen ja opettaminen.

Miten TWR syntyi?

Alkuaan Youth for Christ -järjestössä toiminut amerikkalainen Paul E. Freed perusti isänsä, lähetystyöntekijä Ralph Freedin kanssa vuonna 1952 ensin International Evangelism -nimisen radiolähetysjärjestön. Ensimmäinen radioasema sijaitsi vapaakauppa-alueella Tangerissa, Marokossa.

Monien vaiheiden jälkeen vuonna 1960 radioasema muutti Monte Carloon, Monacoon ja toiminta jatkui uudella nimellä Trans World Radio (TWR), joka Euroopassa tunnettiin paremmin nimellä Radio Monte Carlo. Ohjelmia alettiin lähettää myös kommunismin eristämään Itä-Eurooppaan.

Lähetysten kohdentaminen tapahtui sittemmin suunnitelmallisesti kahdeksalle alueelle, joita olivat 1. Espanja ja Portugali, 2. Britteinsaaret, 3. Skandinavia, 4. Neuvostoliitto, 5. Itä-Euroopan kommunistiset valtiot, 6. Keski-Eurooppa, 7. Etelä-Eurooppa ja 8. Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka.

Periaatteena oli, että julistus ja opetus sisälsivät evankeliumia, välttivät muiden uskontojen arvostelemista ja vastakohtaisia aiheita sekä pidättäytyivät poliittisista teemoista. Ohjelmissa Raamattu oli keskeisesti ja positiivisesti esillä.

TWR:llä on nykyään kuusi maantieteellistä toiminta-aluetta. TWR:n medialähetystoiminta saa kuulijoilta jatkuvasti palautetta.

TWR:n toiminta-alueet ja niiden lähetysten kielien määrät:

  • TWR-Afrikka 82
  • TWR-Amerikat 21
  • TWR-Eurooppa 65
  • TWR-Koillis-Aasia 9
  • TWR-Etelä-Aasia 68
  • TWR-Kaakkois-Aasia 15

FEBC – Lähellä Jumalaa – lähellä ihmistä

Far East Broadcasting Company (FEBC) on maailman toiseksi suurin medialähetysjärjestö, joka toimii erityisesti Aasiassa. Sen toimintaperiaatteisiin kuuluu läsnäolo lähetysten kohdealueilla ja myötätunnon osoittaminen paikallisia ihmisiä kohtaan. FEBC:n tärkeimmät arvot ovat lyhyesti: lähellä Jumalaa ja lähellä ihmisiä.

Perustamisestaan alkaen FEBC:n sanomana on ollut: Kristus maailmalle radion välityksellä. Vuonna 1945 Jumala johdatti amerikkalaiset Robert Bowmanin, John Brogerin ja William Robertsin perustamaan FEBC:n. Tässä he nojautuivat Psalmin lupauksiin: “Minä opetan sinua”, sanoo Herra “minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi.” (Ps. 32:8)

He alkoivat käyttää radiota evankeliumin julistamiseen kaikille ihmisille Aasiassa. Alusta asti heitä ajoi eteenpäin kaksi asiaa: syvä halu totella Jumalaa ja myötätunto niitä ihmisiä kohtaan, jotka eivät tunteneet Jeesusta.

Ensimmäinen ohjelma Kiinaan

FEBC:n ensimmäinen ohjelma lähetettiin vuonna 1946 Kiinassa. Tänään lähetyksiä voidaan kuunnella suurimmassa osassa Kaakkois-Aasiaa, Venäjällä, Ukrainassa ja Keski-Aasiassa.

Puolella maailman väestöstä on mahdollisuus kuunnella FEBC:n ohjelmia. Monet kuuntelijoista asuvat 10/40-leveyspiirin “ikkunan” alueella; 95 prosenttia tämän alueen ihmisistä ei ole kuullut evankeliumia.

FEBC:n tunnuksena on ollut vuosien ajan “lähelle kuuntelijaa”. Se tarkoittaa kuuntelijan kulttuurin, ajatustavan, uskomusten ja kiinnostuksen kohteiden tuntemista. Tunnusta tulkitaan myös kuuntelijan mobiililaitteiden ja niissä mukana kulkevien sosiaalisten verkostojen näkökulmasta. Siksi FEBC:ssä on keskitytty aina siihen, mikä toimii parhaiten tietyssä maassa ja eri ikäryhmissä.

FEBC:n ohjelmia kuullaan:

  • 124 kielellä
  • lähetettynä 49 maasta
  • 149 asemalta ja lähettimeltä
  • 842 tuntia päivässä

SAT-7 – Tehdään Jumalan rakkaus näkyväksi

Kristillisen sateliittitelevisiokanavaverkoston SAT-7:n perustajana toimi britti Terence Ascott. Hän muutti vuonna 1973 Beirutiin, Libanoniin, käynnistämään kristillistä julkaisutoimintaa. Havaittuaan, että merkittävä osa Egyptin väestöstä on luku- ja kirjoitustaidotonta, hän ymmärsi, ettei kristillisen kirjallisuuden julkaiseminen tavoita heitä. Ascottin mielestä paras media ihmisten tavoittamiseen oli kristillinen satelliittitelevisio, koska televisiota katsottiin yleisesti.

Tätä hanketta Ascott valmisteli ensin vuosina 1991–1995 paikallisten Lähi-idän kristillisten johtajien, Lähi-idän kirkkojen neuvoston (MECC) ja 20 kumppanuusorganisaation kanssa. Laajapohjainen ekumeeninen yhteistyö johti SAT-7 verkoston perustamiseen. Se on samalla ensimmäinen arabikristittyjä palveleva satelliittikanava tällä maantieteellisellä alueella.

Sen kanavilla Lähi-idän kristityt tukevat toisia Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristittyjä. Ohjelmat ovat paikallisten tekemiä. SAT-7 tuottaa osan ohjelmista, osa tulee kumppanuusjärjestöiltä, jotka tekevät niitä yhdessä SAT-7:n kanssa. SAT-7-kanavat lähettävät ohjelmia 24 tuntia vuorokaudessa.

25 vuotta lähetyksiä

SAT-7:n visio kiteytyy sanoihin: “Tehdään Jumalan rakkaus näkyväksi.” Se tarkoittaa, että kirkot kasvaisivat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, vahvistuisivat kristillisessä uskossa ja todistajan tehtävässä, palvelisivat asuinyhteisöään ja edistäisivät oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa hyvää.

SAT-7 näkee tehtäväkseen tarjota Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kirkoille ja kristityille mahdollisuuden todistaa Jeesuksesta Kristuksesta innostavien, tiedottavien ja opettavien televisio-ohjelmien avulla.

SAT-7 Türk sai vuonna 2015 oikeuden olla ensimmäinen ja ainoa kristillinen kanava, joka saa Turkissa lähettää ohjelmia käyttämällä Türksat-alustaa. Vuonna 2021 on tullut kuluneeksi 25 vuotta SAT-7 ohjelmien ensimmäisestä lähetyksestä.

Timo Vasko

***

Mihin kansainvälisiä kumppaneita tarvitaan?

Jotta viesti menee perille, sanansaattajan on kerrottava se vastaanottajan kielellä. Siksi Sansa tukee omalla äidinkielellä tehtyjä ohjelmia. Emme rakenna mediatuotantoa Suomeen tai suomalaisten varaan, vaan varustamme kristittyjä niissä maissa ja kieliryhmissä, joita tavoitamme. Tässä työssä tarvitsemme hyviä ja luotettavia kansainvälisiä kumppaneita.

Radiomastojen pystyttäminen ja televisiotuotannon ylläpitäminen on kallista. Yhteistyön kautta olemme mukana sellaisessa, mihin yksin emme kykenisi. Hyvän yhteistyön avulla saamme olla myötävaikuttamassa siihen, että kumppaniemme kautta tuotettu ohjelmisto on monipuolista, hengellisesti tervettä ja ihmisten elinolosuhteet huomioon ottavaa.

Yllä mainittujen kolmen medialähetysjärjestön lisäksi Sansa tekee merkittävää yhteistyötä Luterilaisen maailmanliiton ja sen jäsenkirkkojen kanssa.

Arto Antturi

Kirjoitus on julkaistu Lähde-lehdessä 2/2021.