Hyppää sisältöön

Kristilliset ohjelmat ovat kuin hedelmäpuu

Nuori poika ja vanha mies istuvat omenapuiden katveessa.

Erityyppiset kristilliset ohjelmasisällöt ovat yhdessä kuin tuottoisa hedelmäpuu. Sen juuret, runko, oksat ja hedelmät linkittyvät elimellisesti toisiinsa. Kuva: Envato Elements / halfpoint.

Sansa tukee 35 kielellä tehtäviä kristillisiä radio- ja televisio-ohjelmia sekä muita mediasisältöjä. Ne ovat jaettavissa neljään pääluokkaan, jotka ovat sosiaaliset, evankelioivat, raamattuopetus- ja kristillisen kasvatuksen ohjelmat.

Näin muodostuvaa Sansan ohjelmakokonaisuutta, ohjelmakarttaa, voidaan kuvata tuottoisana hedelmäpuuna, jossa eri kohderyhmille tarkoitetut ohjelmatyypit linkittyvät toisiinsa. Maaperänä ovat paikalliset ihmiset. Siemen kylvetään ja juurta kasvatetaan, jotta mullasta nousisi jotain.

Sansan kustantamista ohjelmista noin 12 prosenttia on sosiaalista sisältöä – kuvaannollisesti puun juuria. Sosiaaliset ohjelmat osoittavat lähimmäisenrakkautta ja vastaavat paikallisiin tarpeisiin.

Evankelioivat ohjelmat ovat puun runko: kerrotaan evankeliumi ja uskon perusta. Evankelioivia ohjelmia on noin 31 prosenttia tukemistamme mediasisällöistä.

Raamatunopetusohjelmat, puun oksat, tarjoavat seurakuntayhteyden niille, joilla sellaista ei ole esimerkiksi pitkien välimatkojen vuoksi. Raamatunopetusohjelmat tukevat hengellisessä kasvussa myös ihmisiä, jotka saattavat olla uskossaan yksin, jopa vainottuina. Näitä ohjelmia on noin 35 prosenttia.

Loput noin 22 prosenttia ovat “hedelmiä”, kristillisen kasvatuksen ohjelmia. Ne rohkaisevat viemään evankeliumia ja toteuttamaan Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä.

Sosiaaliset ohjelmat auttavat kokonaisvaltaisesti

Keväällä 2020 keräämme varoja erityisesti kumppaniemme tekemiin sosiaalisiin ohjelmiin. Sosiaaliset ohjelmat auttavat ihmistä kokonaisvaltaisesti, hänen omista tarpeistaan lähtien. Motiivina on lähimmäisenrakkaus; kristittyinä meidät on kutsuttu hyviin tekoihin ja vaikuttamaan yhteisöissä.

Kristillisissä ohjelmissa annetaan esimerkiksi terveystietoa, perhevalistusta, psykologista neuvontaa ja ammatillista koulutusta sekä opetetaan kristillisistä arvoista lähteviä elämän valintoja, kuten anteeksiantamista.

Esimerkiksi kriisiradiotyössä annetaan ohjeita tulvan tai maanjäristyksen tuhoamien alueiden asukkaille, kunnes muut viestintäyhteydet saadaan palautettua.

Ohjelmien vaikutuksista on tutkittua tietoa

Sosiaalisilla ohjelmilla voi olla vaikutusta myös muun kristillisen ohjelmatarjonnan vastaanottoherkkyyteen. Sansan mediatutkija Eila Murphyn tutkimusten perusteella tiedämme, että ohjelmat ovat todella vaikuttaneet kuulijoiden elämään. Esimerkkejä:

Intiassa Biharin alueella kriisiradion antama psykologinen tuki ja kansanmusiikki auttoivat ihmisiä palautumaan tulvan aiheuttamista traumoista.

Kambodžan perheradiosta saatu palaute kertoo, että puolisot ovat oppineet keskustelemaan ja perheet lähettävät lapsiaan kouluun aiempaa useammin. He myös kokevat olevansa rakastettuja.

Radio Sawtu Linjiilan kuuntelijat Kamerunissa ovat oppineet viljelemään maata, hävittämään kotieläimiä vaivanneita ötököitä ja antamaan kasvatusta lapsilleen. Myös puolisot ovat oppineet sukupuolten välisestä tasa-arvosta.

Aasia elämään -teemavuosi

Vuosi 2020 on Sansan Aasia elämään -teemavuosi. Nettisivulta sansa.fi/aasia löytyy runsaasti Aasia-aiheisia artikkeleita, kuuntelija- ja katsojapalautteita, videoita sekä blogikirjoituksia.

Lue lisää sosiaalisista ohjelmista ja lahjoita!