Hyppää sisältöön

TWR-Intian johtaja Dipendra Halder: Kirkko on aina kasvanut kohdatessaan vastustusta

Dipendra Halder on johtanut TWR-Intiaa kesästä 2021 lähtien. Hän kertoi keväällä ilmestyneessä Sansa-lehden haastattelussa, millaista on tehdä kristillistä työtä tämän päivän Intiassa, missä kristinuskoa ajetaan yhä ahtaammalle.

Dipendra, millaisena näet Intian hengellisen tilanteen tänä päivänä?

Vainon ja vastustuksen keskellä seurakunta kasvaa Intiassa. Itsenäisillä kirkkokunnilla on erityisesti vaikutusta seurakunnan kasvuun. Ne kukoistavat.

Intian kristityt ovat suurelta osin yhtenäinen joukko ja auttavat vainosta kärsiviä. On myös joitakin kristillisiä järjestöjä, jotka toimivat yksinomaan sorrettujen ja vainottujen hyväksi. Jotkut Intian kirkkokunnat ovat kuitenkin laimentaneet evankeliumia ja elävät nimellistä elämää. Kulttuurin nimissä monet kristityt ovat omaksuneet pakanallisia käytäntöjä. Nämä ovat asioita, joita vastaan on taisteltava totuudella joka päivä.

Kristityksi kääntyminen on kiistanalainen kysymys Intiassa. Vuoden 2021 alusta lähtien jo yhdeksässä osavaltiossa on säädetty laki, joka kieltää uskonnon vaihtamisen.

Entä millaisena näet Intian hengellisen tilanteen 10 vuoden kuluttua?

Kun vastustus lisääntyy ja kun erilaisia oikeudellisia rakenteita otetaan käyttöön evankeliumin leviämisen rajoittamiseksi, kristinuskon vapaus Intiassa näyttää synkältä ensi vuosikymmenellä. Olemme kuitenkin edelleen toiveikkaita, sillä historiallisesti kirkko on aina kasvanut ja levinnyt kohdatessaan vastustusta.

Jos uskovat pysyvät yhtenäisinä, varustavat rukoussotureita ja opetuslapseuttavat uusia uskovia sitoutuneena Jumalan sanaan, uskomme, että voimme tehdä suuria ja mahtavia asioita tämän kansakunnan keskellä Hänen avullaan ja Hänen kunniakseen.

Millaisia ajatuksia teillä on TWR-Intian työn kehittämiseksi?

TWR-Intia perustettiin mediajärjestöksi noin 45 vuotta sitten, ja se on siitä lähtien keskittynyt mediatyöhön ja sen kehittämiseen, eikä ole koskaan yrittänyt poiketa sivuraiteelle. Teknologia on muuttunut radikaalisti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, mutta olemme määrätietoisesti pysyneet ajassa kiinni, ja siksi työmme on edelleen merkityksellistä. Tämä koskee niin sisältöjämme kuin media-alustojammekin.

Nykyään puhumme sujuvasti yli 130:tä kieltä ja sisältöjämme on saatavilla kahdeksalla media-alustalla. Käytämme paikallisia ihmisiä ohjelmien tuotantoon ja yhteydenpitoon yleisön kanssa ja teemme yhteistyötä paikallisten kirkkojen ja lähetysjärjestöjen kanssa.

Autamme Intian seurakuntia ravitsemaan uskovia Jumalan sanalla.

Millaiset seikat ovat kristinuskon kannalta vaikeimpia Intiassa tällä hetkellä?

Jumalan sanan liian ohut tunteminen on ongelma. Kun sanan syvällinen tunteminen puuttuu, kristityille ei synny vahvaa suhdetta Kristukseen ja he ovat alttiita uskomaan kaikenlaisia epäraamatullisia käytäntöjä ja uskomuksia.

Myös vainojen ja vastustuksen pelko on haaste kristinuskolle, samoin evankeliumin äärimmäinen kontekstualisointi.

Mikä tyypillisesti estää intialaisia kääntymästä kristityksi?

Monet intialaiset uskovat, että jumalia on yli kolme miljoonaa. Heille ei ole iso asia lisätä Jeesus yhdeksi jumalaksi muiden jumalien joukkoon. Mutta uskominen häneen ainoana oikeana Jumalana on edelleen yksi suurimmista haasteista. Lisäksi kristityksi kääntymisen esteenä voi olla pelko yhteisön tai perheen hylkäämäksi tulemisesta. Myös hallituksen tarjoamien avustusten ja erilaisten helpotusten menettäminen estää kääntymästä kristityksi. Yksi kääntymistä estävä seikka on muiden uskontojen aktiivinen käännytystyö.

Miten koronapandemia on vaikuttanut työhönne Intiassa?

Erilaisten rajoitusten vuoksi emme voineet järjestää fyysisiä tapaamisia. Ihmisten tavoittaminen median kautta oli suuri etu tänä aikana, mutta syrjäseudulla asuvia ihmisiä olemme tavoittaneet huonommin koronapandemian aikana, sillä heillä ei ole sähköä tai elektronisia laitteita.

Millaisia haasteita kristityt työntekijät kohtaavat työssään Intiassa?

Suurin haaste on yhteisön ja aktivistien raju vastustus. Intia on moniarvoinen yhteiskunta, eikä yhden ainoan pelastustien puolustamista hyväksytä. Kasvavana taloutena materialismista on myös tullut suuri este Jeesuksen seuraamiselle. Yksi haaste on myös kristittyjen työntekijöiden puute, harva nuori haluaa tulla mukaan kristilliseen työhön.

TWR:n työ on vaikeutunut Intiassa, sillä ulkomaisia avustuksia koskevia säännöksiä on tiukennettu. Lisäksi Intiassa on säädetty useita lakeja sosiaalisen median sisältöjen valvontaan ja seurantaan.

Kun joku löytää Kristuksen median kautta, niin kuinka helppoa hänen on löytää oma seurakunta, johon liittyä?

Se vaihtelee alueittain. Joissakin osavaltioissa, erityisesti Etelä- ja Koillis-Intiassa se on paljon helpompaa, koska siellä on paljon seurakuntia. Toisissa osavaltioissa ja maaseudulla tai syrjäisillä alueilla on haastavampaa löytää seurakunta, johon voi liittyä. Monet matkustavat useita kilometrejä päästäkseen paikalliseen seurakuntaan.

Mitä rukousaiheita haluaisit jättää meille?

Rukoilkaa monien kuuntelijoidemme ja katsojiemme puolesta eri puolilla maata. Rukoilkaa erityisesti niiden puolesta, jotka ovat ottaneet meihin yhteyttä vastauksena ohjelmiimme. Ylistämme Jumalaa niistä monista ihmisistä, joita ohjelmat ovat koskettaneet ja muuttaneet. Rukoilkaa, että Pyhä Henki varustaisi sielunhoitajiamme viisaudella ja arvostelukyvyllä, jotta he voisivat auttaa niitä, jotka ottavat heihin yhteyttä.

Rukoilkaa, että radiokotiryhmämme olisivat siunaukseksi niille, joilla ei ole paikallista seurakuntayhteyttä.

Rukoilkaa kansamme puolesta. Kohtaamme monenlaisia haasteita, koska uskonnollinen tilanne on tulenarka maassamme. Rukoilkaa meille rohkeutta, viisautta ja suojaa, kun jaamme Jumalan Sanaa maassamme.

Sari Savela

Kristuksen kohtaaminen muutti Dipendra Halderin elämän suunnan

Dipendra Halder on työskennellyt TWR:n palveluksessa lähes 20 vuotta. Kuva: TWR-Intia.

”Synnyin ja vartuin bengalilaisessa kristityssä perheessä. Olin lapsesta saakka hyvin aktiivinen seurakunnan toiminnassa, mutta en ollut koskaan kohdannut Kristusta henkilökohtaisesti.

Lähdin opiskelemaan Kalkutan yliopistoon kemiaa, matematiikkaa ja fysiikkaa. Opintojeni loppuvaiheessa menin mukaan opiskelijapolitiikkaan. Liityin Intian opiskelijoiden liittoon ja aloin aktiivisesti ajaa heidän asiaansa. He hyödynsivät minua opiskelijoiden aivopesuun, ja sain opiskelijoita liittymään opiskelijoiden liittoon. Laiminlöin opintojani, minkä seurauksena valmistumiseni viivästyi vuodella. Kun valmistuin, ryhdyin yrittäjäksi kahden ystäväni kanssa. Samaan aikaan liityin Intian vientijohtamisen instituutin esikuntaan.

Noihin aikoihin minulla oli tapana käydä eräässä rukousyhteisössä. Tammikuun alussa 1997 osallistuin yhteisön jumalanpalvelukseen, jossa pastori puhui Mooseksesta ja siitä, kuinka Jumala oli kutsunut hänet tiettyyn tehtävään. Tunsin, kuinka Herra puhui minulle, ja koin odottamattoman hengellisen kohtaamisen Jeesuksen kanssa. Ymmärsin, että olen saanut syntini anteeksi ja pelastunut. Koin iloa ja rauhaa, jota en ollut koskaan ennen kokenut. Päätin antaa elämäni hänelle ja hänen työlleen. Pastori rohkaisi minua menemään raamattukouluun, jotta saisin valmiuksia palvelutyötä varten. Kutsu oli niin voimakas, etten miettinyt kahdesti lähtöä raamattuopistoon. Perheeni oli hyvin iloinen päätöksestäni seurata Kristusta.

Jumala johdatti minut TWR:ään. Menin naimisiin Pushpitan kanssa, joka on vahvasti uskova ja omistautunut Herran asialle. Jumala on siunannut meitä pojalla, jolle annoimme nimeksi Gaurav. Nimi tarkoittaa ihmettä, sillä poika on meille Jumalan ihme. Ylistän Jumalaa siitä, että poikamme on ottanut Jeesuksen vastaan omana Vapahtajanaan jo 12 vuoden iässä.

Päätimme, että haluamme perheenä olla Jumalan käytössä ja haluamme totella häntä kaikissa tilanteissa. Olimme valmiit muuttamaan minne tahansa Jumala meidät johdattaisi, ja Jumala onkin käyttänyt meitä TWR:n työssä eri puolilla Intiaa monissa haastavissa tilanteissa. Ylistän Jumalaa siitä, että kaikissa tilanteissa olemme saaneet kokea hänen apuaan, läsnäoloaan ja ilon täyteyttä hänessä.”

Kääntänyt ja toimittanut: Sari Savela

Kirjoitukset on julkaistu Sansa-lehdessä 2/2022.