Hyppää sisältöön

Miten käytät ääntäsi?

Suomessa pidettiin juuri kuntavaalit, joissa reilusta neljästä miljoonasta äänioikeutetusta lähes 59 prosenttia käytti ääntään. Kunta-, eduskunta- tai presidenttivaaleissa äänestämällä vaikuttaa siihen, millaisia palveluja kotikunnassa saa, millaisia asioita puolueet vievät läpi valtakunnan politiikassa tai miten maata johdetaan. Ääni ratkaisee.

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on valinnut jo vuodesta 1906, ennen kuin Suomi oli edes itsenäinen valtio. Samalla Suomi oli ensimmäinen yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden kansalaisilleen myöntänyt maa koko maailmassa. Vielä tänäkin päivänä äänestysoikeus ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys monessa maassa. Tai vaikka voisi äänestää, puolueettomaan tulokseen ei voi luottaa.

Suomessa ääntä saa käyttää sananvapauden nimissä asioiden ja mielipiteiden ilmaisemiseen. Äänellä vaikutetaan. Ennen kuin yhtäkään vaaliäänestystä on järjestetty, ääntä käytetään siihen, miten tulisi äänestää tai ketä kannattaa äänestää. Äänen käyttäminen jonkun asian puolesta, oli se sitten kunnallispolitiikassa, valtion hallinnossa tai järjestön luottamuselimessä, on näkyvää vaikuttamista. Moni tavallista arkea elävä ei välttämättä koe, että omalla äänellä olisi merkitystä tai että sillä on mahdollista vaikuttaa samalla tavalla kuin esimerkiksi politiikassa. Kuitenkin juuri siellä, ruohonjuuritasolla ja arjen keskellä se ääni ratkaisee.

Rakennanko rauhaa vai pystytänkö muureja?

Jokainen meistä on vaikuttaja, ajatteli niin tai ei. Miten elän ja toimin perheessäni, työpaikalla, harrastusten parissa? Miten puhun naapurille, työkaverille, pomostani? Puutunko kiusaamiseen vai en, annanko olla kun työpaikalla juorutaan työkaverista tai junassa haukutaan maahanmuuttajia? Hyväksynkö hiljaa toista ihmistä halventavat ja leimaavat puheet? Puheellamme ja toiminnallamme luomme todellisuutta. Omalla äänellään voi yhtä lailla rakentaa siltoja, luoda yhteyttä ja rakentaa rauhaa, kuin pystyttää rajoja, muureja ja vihollisuuksia.

Viime viikolla minulla oli mahdollisuus osallistua Ruandan kansanmurhan muistoksi järjestettyyn tilaisuuteen Soulissa. Tilaisuudessa muisteltiin sitä, miten ennen itse konfliktin puhkeamista tutsi-heimoon kohdistuvaa vihapuhetta ja propagandaa toistettiin hutu-heimon radiolähetyksissä. Viimeisessä vaiheessa vihapuhe eskaloitui kehotuksesi hävittää ja tappaa tutsi-heimon jäsenet. Niin myös kävi. Ääntä käytettiin lietsomaan hirvittävää tuhoa.

Media, niin perinteinen kuin sosiaalinen, tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia käyttää ääntään. Erityisesti sosiaalisen median yleistyminen on antanut mahdollisuuden paljolti myös vihan, halveksunnan ja pilkan ilmaisemiseen. Niin sanottu vihapuheen yleistyminen ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta.

Onneksi, mediaa voi käyttää myös hyvän edistämiseen. Far East Broadcasting Companyn (FEBC) vuosikokouksessa Soulissa sain kuulla, kuinka 23 eri maassa radion ja muiden medioiden välityksellä kerrotaan Hyvää Uutista miljoonille ihmisille Aasiassa. Päivittäisissä uutisissa globaalit kriisit, terrorismi ja sodat vyöryvät päälle, mutta paikalliset kristityt käyttävät ääntään kertoakseen Jumalan armahduksesta, pelastuksesta ja rakkaudesta. Sanoma lohduttaa, tuo toivoa ja antaa jokaiselle arvon Jumalan luomana ihmisenä, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto ja hyvät suunnitelmat.

Meille on annettu ääni ja me voimme valita, kuinka sitä käytämme. Sana kehottaa meitä olemaan viisaita ja neuvoo, miten meidän tulisi toimia. Jeesus käski meitä siunaamaan vihollisiamme ja mm. apostoli Jaakob ohjeistaa seurakuntaa seuraavasti: “Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja; samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni.” Jaak. 3:9-10.

Ääni ratkaisee. Millaisena äänenä sinä haluat olla maailmassa?

kuva: Pixabay