Hyppää sisältöön

Toivo ei tunne rajoja

Naisen kasvot pimeässä.

Minulta kysytään usein, miksi kristityillekin pitää tehdä ohjelmia. Miksei keskitytä uusien kuulijoiden ja katsojien tavoittamiseen median keinoin? Miksi käyttää aikaa ja rahaa kristittyihin? Kuitenkin ahdistuksen keskellä sanoma Jeesuksesta on myös kristityille tärkeämpi kuin koskaan. Viesti toivosta kulkee rajojen yli median eri alustoilla silloinkin, kun on sota, matkustaminen ei ole mahdollista tai valtioiden sensuuri sen estää.

Länsimaissa voi olla vaikea hahmottaa sitä kontekstia, missä kristityt meistä etelään tai itään usein elävät: uskonnonvapautta ei välttämättä ole, jos enemmistö tunnustaa muuta uskontoa. Ihmisten identiteetti rakentuu uskonnon ympärille.

Turkissa turkkilaisen oletetaan olevan muslimi. Intiassa ihmisen identiteetti rakentuu hindulaisuuden ympärille. Mongoliassa se on taas buddhalaisuus tai shamanismi. Iranissa farsinkielisen iranilaisen oletetaan olevan muslimi. Jos joku haluaa olla jotakin muuta, elämä voi mennä mutkalle. Euroopassa oletusnormina voi olla sekularismi. Ohjelmia tehdään kristityillekin siksi, että myös he tarvitsevat rohkaisua harhaillessaan elämänsä kuivissa kangasmetsissä.

Arjen leipää mediasisällöistä

Iranin ja Mongolian kaltaisissa maissa on monia pieniä seurakuntia, joiden pastorit ovat itsekin suhteellisen nuoria uskossaan. He tarvitsevat saarnoihinsa ja opetuksiinsa rakennusaineita heitä kokeneemmilta. Sitä he saavat radion ja television kautta opetusohjelmista tai muistitikulle ladatusta materiaalista.

Algeriassa jumalanpalveluslähetys YouTubessa tai televisiossa voi olla ainoa kirkko, mihin salaa uskova uskaltaa osallistua omasta kodistaan käsin. Pandemia-aikana hengellisillä ohjelmasisällöillä on ollut entistä suurempi merkitys ihmisten kotona niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Raamattua opettavat ohjelmat tavoittavat paitsi elämänsä etsijöitä, myös hengellisesti eksyneitä. Ne voivat palauttaa heidät kirkkotielle ja vahvistaa eri tien valinneita heidän hengellisessä autiomaassaan eriuskoisen suvun tai yhteisön keskellä.

Uskonsa kanssa hapuilevat ohjataan oppimaan lisää kirkon penkissä, sosiaalisen median kanavissa tai pienryhmissä ja samalla yhteyteen muiden kristittyjen kanssa. Voi syntyä uusiakin kirkkoja, ja jo olemassa olevien kirkkojen jäsenmäärät kasvavat.

Naiset muuttuvassa maailmassa

Toivoa, rohkaisua ja rukousta tarvitsevat erityisesti naiset. He voivat olla paossa Ukrainan sotaa, ihmiskaupan uhreina tai alistuneina kotiväkivallasta.

Persiankielisissä maissa, kuten Iranissa ja Tadžikistanissa, naisen identitetti rakentuu usein heidän sukulaissuhteidensa varaan. Hän on äiti, sisar, tytär, isoäiti… Naiset eivät saa matkustaa yksin, ja naisten pukeutumiskoodi on tarkkaan säännelty. Heidän opiskeluaan ja työskentelyään rajoitetaan, he perivät vähemmän kuin heidän veljensä ja heidän sanansa on miehen sanaa vähemmän.

Sansan tukemissa ohjelmasisällöissä käsitellään hengellisen opetuksen lisäksi myös perinteisestä naisen roolista poikkeavia asioita, kuten leskeys, naimattomuus, avioero, ura, lapsettomuus ja nainen perheen päänä.

Maiden lakeja ei pelkästään ohjelmilla voi muuttaa. Ohjelmien sisällöillä voi kuitenkin herättää keskustelua ja saada kuuntelijat ja katsojat tietoiseksi siitä, millä muulla tavalla asioita voi tehdä. Sitä kautta ihmiset voivat itse käynnistää muutoksen moottoreita yhteiskunnissaan.

Erityisesti toivoa naisille

Sansan yhteistyökumppani TWR:n (Trans Wordl Radio) lähettämät Toivoa naisille -ohjelmat keskittyvät erityisesti naisten hengelliseen opetukseen ja rohkaisuun. Ne muistuttavat heitä siitä, että olemme kaikki arvokkaita Jumalan edessä sukupuolesta riippumatta. Kristillisen opetuksen lisäksi ohjelmat sisältävät myös käytännöllistä opetusta esimerkiksi terveydestä, ravitsemuksesta, lapsettomuudesta ja masentuneisuudesta. Näistä asioista ei monissa maissa julkisesti keskustella.

Sunnuntaina 13.3. vietettiin Sansan kolehtipyhää ja varoja kerättiin Toivoa naisille -työhön esimerkiksi Indonesian, Intian, Kambodžan, Keski-Aasian, Turkin ja arabiankielisten naisten keskuudessa. Mikäli kolehtipyhä jäi sinulta väliin, voit vielä antaa lahjasi Toivoa naisille -työhön!

Kuva: SAT-7