Hyppää sisältöön

Yleisötutkimus Hyvien Uutisten apuna

Haastattelu käynnissä Kambodžassa.

Davan haastattelee Krusa FM:n kuuntelijoita. Kuva: Eila Murphy.

Mitä yhteistä on markkinointitutkimuksella ja kristillisellä medialla? Kulutukseen ja voiton tavoitteluun liittyvällä aihepiirillä ei luulisi olevan mitään tekemistä median kautta tapahtuvan evankeliumin välittämisen kanssa. Mutta onpa hyvinkin, sen opin mediatutkimuksen konferenssissa pari viikkoa sitten.

Kenelle, mitä ja milloin

Mainostajien kiinnostuksen kohteena on kohdentaa mainonta oikein ja sitä kautta vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen. He seuraavat mitä mediaa, mihin aikaan ja mitä sisältöä ihmiset käyttävät. Samalla tavoin kristilliset mediatoimijat haluavat tietää, keille ja miten he voivat kohdentaa omaa sisältöään. Ketkä ovat niitä, joiden tarvitsee kuulla sanoma hyvästä Jumalasta? Minkä median avulla heidät tavoittaa parhaiten? Mistä he ovat kiinnostuneita ja mitkä ovat heidän tarpeensa?

Jotta kristillistä mediasisältöä ei vain tehtäisi ja lähetettäisi summamutikassa, toimijoiden täytyy selvittää kohdeyleisöstään monia asioita. Esimerkiksi jos jollain kristillisellä mediatoimijalla on sydämellään tavoittaa syrjäseudulla asuvia köyhiä perheitä, tärkeää on tietää, mitä mediavälineitä perheillä on käytössään. Tai mitkä ovat näiden perheiden keskeisiä tarpeita ja millaisia kulttuurisia normeja heillä on. Millaista sisältöä ohjelmissa pitäisi olla? Tietojen perusteella voidaan suunnitella ohjelmia, jotka puhuttelevat perheitä ja vastaavat heidän tarpeisiinsa.

Sansa mukana vahvistamassa kumppanien osaamista ja resursseja

Yleisöön liittyvä tiedonkeruu ja tiedon analysointi vaativat sekä aikaa, resursseja että osaamista. Kaupallisten toimijoiden keskuudessa markkinointitutkimuksiin käytetään valtavia summia. Kristillisillä toimijoilla on harvoin varaa käyttää yleisötutkimukseen vastaavia summia. Tarvitaan siis luovuutta ja kumppaneiden apua. Sansa haluaa olla vahvistamassa kumppaniensa kykyä ja resursseja seurata mediayleisöä ja ohjelmien vaikuttavuutta.

Yksi tapa vahvistaa paikallisten toimijoiden osaamista on koulutus. Sansan lähetystyöntekijä, mediatutkija Eila Murphy on kouluttanut mm. Kambodžassa ja Intiassa paikallisia tiimejä tekemään haastatteluja ja kyselyitä kristillisten radio-ohjelmien sekä kriisiradion kuuntelijoille. Viime vuonna Sansasta tuli myös jäsen InterSearchissa, joka on kristillisten mediatoimijoiden yleisö- ja mediatutkimuksen yhteisö. InterSearchin jäsenyys mahdollistaa Sansan verkostoitumisen muiden kristillisten mediatutkijoiden kanssa ja tutkimusresurssien jakamisen.

Ei huidota ilmaan

Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen yhdeksännessä luvussa, jakeessa 26 Paavali muistuttaa meitä siitä, että evankeliumia julistaessamme emme juoksisi päämäärättömästi tai huitoisi sokkona ilmaan. Meidän tulee kohdentaa työmme niin, että se osuu maaliin, saavuttaa ne, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia ja kasvattaa satoa Jumalan valtakuntaan. Juuri siksi yleisö- ja mediatutkimus on tärkeä osa kristillistä mediatyötä. Että osaamme kohdentaa evankeliumin aallot oikein emmekä huido ilmaan.

Ps. Lue Eila Murphyn toteuttamasta koulutuksesta Intian Biharissa!