Hyppää sisältöön

Intialaiset radiokuuntelijat lukevat Raamattua ja rukoilevat ahkerammin kuin ei-kuuntelijat

intialaiset haastattelijat

Tutkimuksen haastattelijoina oli ryhmä gujaratilaisia nuoria, jotka Eila Murphy oli ensin kouluttanut. Kuva: Eila Murphy.

Kristilliset radio-ohjelmat auttavat tutkimaan Raamattua ja rukoilemaan. Radiokuuntelijat lukevat Raamattua ja rukoilevat useammin kuin ne, jotka eivät kuuntele omankielisiä ohjelmia. Tämä ilmenee Intian Gujaratin osavaltiossa tehdystä radio-ohjelmien vaikutusten arvioinnista, joka toteutettiin bhilin-, gamitin- ja kuknankielisten ohjelmien kuuntelijoille.

Sansan projektityöntekijä, mediatutkija Eila Murphy oli Gujaratissa tekemässä arviointia syksyllä 2016. Haastattelijat olivat paikallisten kielten puhujia. Arvioinnin kohteeksi valittiin bhilin-, gamitin- ja kuknankieliset yhteisöt ja ohjelmat, sillä suomalaiset ovat pitkään tukeneet näitä ohjelmia. Tällä hetkellä Sansa yhä tukee kuknankielistä radio-ohjelmaa.

Myös elokuvat ja televisio opettavat kristinuskoa

Arviointi osoittaa, että bhilin-, gamitin- ja kuknankielisten ohjelmien kuuntelijat ovat oppineet radiosta kristityn elämän ja kasvun perusasioita. Kaksi kolmesta haastatellusta kertoi ohjelmien auttaneen tutkimaan Raamattua ja rukoilemaan. Kuuntelijat myös lukevat Raamattua ja rukoilevat useammin kuin ne, jotka eivät kuuntele. Muissa kristillisen elämän “hyveissä” ei ollut merkittäviä eroja kuuntelijoiden ja ei-kuuntelijoiden välillä.

Entä ne, jotka eivät kuuntele radiota, miten he oppivat Raamattua? Haastattelujen mukaan ei-kuuntelijat saavat opetuksensa kristillisestä yhteisöstä, sen järjestämistä seminaareista ja saarnoista.

Gujaratilaiset oppivat kristinuskosta myös elokuvista, jotka kertovat Jeesuksesta, sekä kristillisistä tv-ohjelmista. Samoin kristilliset tilaisuudet sekä sisällöt, joita jaetaan CD:n, MP3-soitinten, SD-korttien ja DVD:n välityksellä, ovat auttaneet vähemmistöjä kasvamaan kristittyinä.

Joka toinen lopetti juomisen, tupakoinnin tai muun huonon tavan

Tutkimuksen mukaan Raamatun ja rukouksen oppimisen lisäksi radiokuuntelijat ovat kokeneet muutoksia elämässään. Joka toinen kertoi joko lopettaneensa juomisen, tupakoinnin tai muita huonoja tapojaan tai kokeneensa myönteisen muutoksen ihmissuhteissaan.

Tulevaisuudessa he näkevät kasvavansa Raamatun avulla. Raamattu ja rukous ovat siis sekä menneen että tulevan kasvun lähde. Kolmas kasvutekijä on kristittyjen yhteys. Joka viides tutkituista näki median käytön tarpeellisena kristityn kasvussa.

Missä kasvun nähdään tapahtuvan? Vastaajien mielestä he tarvitsevat kasvua Raamatun tutkimisessa, yhteydessä ja rukouksessa. Harvat sen sijaan mainitsivat, että he kertoisivat uskostaan tai auttaisivat toisia. Gujaratin osavaltiossa evankeliointi onkin vaikeaa, mutta kenties näitä kristittyjä voitaisiin rohkaista osoittamaan hinduille ja muslimeille rakkautta käytännön teoin.

Tutkimus valottaa bhilin-, gamitin- ja kuknankielisten vähemmistöjen kristillisyyden tasoa. Se onkin Intian mittakaavassa erittäin korkealla. Ryhmät ovat raamatullisesti ja rukouksellisesti vahvoja. Kristittyjen yhteys nähdään tärkeänä kasvun vauhdittajana.

Kenties voitaisiin järjestää seminaareja siitä, kuinka osoittaa kristillistä rakkautta. Entä miten media voi kasvattaa kristillisen rakkauden osoittamiseen? Ainakin lisäämällä tietoisuutta asiasta ja pitämällä esillä Raamatun kohtia, joissa Jeesus auttoi ihmisiä.

Lukutaidottomuus oli kimmokkeena radiotyölle

Lähetystyö Gujaratissa alkoi 1970-luvulla. Intialainen evankelikaalinen järjestö teki työtä bhilien ja kuknien keskuudessa jopa niin, että Dangsin alueen kylistä 20 prosenttia on kristittyjä.

Sansan yhteistyökumppani TWR-Intia aloitti gamitinkielisen radio-ohjelman vuonna 1985. Sansa tuki ohjelmaa vuosina 1991–2015.

Työn bhilien keskuudessa TWR-Intia aloitti vuonna 1989 jakamalla raamattukirjallisuutta ja tehden rukous- ja konsultointityötä. Myös muut järjestöt työskentelivät alueella. Kirjallisuustyön esteenä oli kuitenkin lukutaidottomuus. Siksi vuonna 1993 TWR ryhtyi radioimaan bhilinkielistä ohjelmaa, jota Sansa tuki vuosina 1994–2017.

Kuknankielistä ohjelmaa TWR ryhtyi tuottamaan vuonna 2000. Ohjelman sisältö on sekoitus Raamattua, kulttuuriaiheita, ihmisten kokemuksia ja todistuksia. Suomalaiset ovat Sansan kautta tukeneet ohjelmaa alusta asti ja tukevat edelleen.

Tutustu Intia-teemavuoden materiaaleihin!

Eila Murphy